Thị trường dành cho hoạ sĩ F. N. Souza và những người theo chủ nghĩa hiện đại Ấn Độ khác đang rất được chú ý. Điều gì thúc đẩy điều này? (Phần 2)

Thị trường dành cho hoạ sĩ F. N. Souza và những người theo chủ nghĩa hiện đại Ấn Độ khác đang rất được chú ý. Điều gì thúc đẩy điều này? (Phần 2)

Bởi Hà Trang 22/03/2024

Kỷ lục đấu giá hiện tại của Souza là 4 triệu đô la cho bức tranh lớn đầu tiên Mang thai (1955), từng bán tại Christie's New York vào tháng 9 năm 2015, tiếp theo là 3,6 triệu đô la được trả cho Cơn đói (1960) tại nhà đấu giá Pundole ở Mumbai vào tháng 8 năm ngoái. Saffronart ở New Delhi đã bán Người đàn ông và người phụ nữ đang cười (1957) với giá 2,6 triệu đô la, cũng vào tháng 9 năm 2015. Cho đến nay, khoảng 20 tác phẩm của ông đã được bán với giá trên 1 triệu đô cho mỗi tác phẩm trong cuộc đấu giá, theo Cơ sở dữ liệu giá Artnet.

Tác phẩm “Mang thai” (1955), Francis Newton Souza

Ảnh: The Economic Times

Tác phẩm “Cơn đói” (1960), Francis Newton Souza

Ảnh: Upcoming Auctions  

Avari nói: “Các tác phẩm từ những năm 1950 và đầu những năm 60 được coi là đỉnh cao trong tác phẩm tượng hình của ông”. Tuy nhiên, như đã xảy ra với nhiều hoạ sĩ vĩ đại khác, đơn giản là không có nguồn cung cấp những tác phẩm đó, vì vậy giờ đây tác phẩm nghệ thuật của ông từ những năm 1980 và 1990 “đang thực sự được săn đón trên thị trường”. Ví dụ, một bức tranh khỏa thân từ những năm 1990 có thể kiếm được từ 30.000 đến 40.000 đô la cách đây nửa thập kỷ, nay đã thu về nửa triệu đô. Sự chú ý mới này một phần được thúc đẩy bởi chủ nghĩa hiện đại gần đây là một hiện tượng toàn cầu, trái ngược với một vài hiện tượng chỉ giới hạn ở phương Tây. Souza “từng ngồi với Lucian Freud và Francis Bacon tại Phòng Thuộc địa ở Soho, London,” Avari nói. “Họ cùng lấy Henrietta làm người mẫu để sáng tác và tất cả họ đều thoải mái vẽ cô ấy cùng một lúc”.

Xem thêm phần 1 tại đây

Xem thêm phần 3 tại đây

Xem thêm phần 4 tại đây

 

Biên dịch: Vũ 

Nguồn: The Market for F. N. Souza and Other Indian Modernists Is Hot. What Is Driving the Surge? 

Đăng ký làm gia sư

Mật khẩu của bạn được mã hóa. Ngoại trừ bạn, không ai có thể biết được mật khẩu của bạn.

Đăng ký thuê gia sư