Sáu tác phẩm nghệ thuật của Egon Schiele có thể thu về hàng triệu đô la khi đem ra đấu giá tại Christie's (Phần 3)

Sáu tác phẩm nghệ thuật của Egon Schiele có thể thu về hàng triệu đô la khi đem ra đấu giá tại Christie's (Phần 3)

Bởi Hà Trang 10/10/2023

Ba tuần trước, văn phòng DA đã ban hành lệnh tịch thu tác phẩm của Schiele từ Viện Nghệ thuật Chicago, Bảo tàng Carnegie ở Pittsburgh và Bảo tàng Nghệ thuật Tưởng niệm Allen tại Đại học Oberlin. Sau đó, Bragg đưa thông tin về việc hai viện nghệ thuật đã đồng ý chuyển giao các tác phẩm cho những người thừa kế của Grünbaum, mặc dù trước đó cũng đưa ra yêu cầu về quyền sở hữu hợp pháp.

Egon Schiele, Sitzende Frau (1910). Cung cấp bởi Christie's New York.

Vào ngày 20 tháng 9, văn phòng của Bragg đã tổ chức một buổi lễ chuyển nhượng bảy tác phẩm khác của Schiele — bao gồm cả sáu bức tranh được bán tại Christie's vào tháng 11 — cho những người thừa kế. Bốn bức tranh đến từ các bộ sưu tập nghệ thuật của Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại, Thư viện & Bảo tàng Morgan và Bảo tàng Nghệ thuật Santa Barbara. Ba tác phẩm còn lại được Ronald Lauder, một tỷ phú và chủ tịch của Đại hội Do Thái Thế giới và nhà sưu tập nghệ thuật nổi tiếng Serge Sabarsky tự nguyện đóng góp.

Egon Schiele, Bildnis Edith Schiele (1915). Được phép của Christie's New York.

Bragg cho biết trong một phát ngôn: “Chúng tôi tự hào vì hiện đã trả lại chín bức tranh của danh hoạ Egon Schiele cho người thân của ông Grünbaum và tiếp tục nghiên cứu về di sản không thể xóa nhòa của ông”.

Xem thêm phần 1 tại đây

Xem thêm phần 2 tại đây

 

Biên dịch: Vũ

Nguồn: Six Egon Schiele Artworks Recently Restituted to the Heirs of a Jewish Collector Could Fetch Millions When They Hit the Block at Christie’s 

Đăng ký làm gia sư

Mật khẩu của bạn được mã hóa. Ngoại trừ bạn, không ai có thể biết được mật khẩu của bạn.

Đăng ký thuê gia sư