Triển lãm "Âm & Dương trong điêu khắc đương đại"

Điêu khắc đương đại, đặc biệt là điêu khắc có tính trừu tượng, lựa chọn cách cô đọng cảm xúc và ý niệm. Một nghệ thuật kiệm lời, đại diện cho cảm thức của con người trong thời đại này.

* please scroll down for english version

▪️Thời gian trưng bày triển lãm "Âm & Dương trong điêu khắc đương đại": 30/03/2023 - 20/04/2023
▪️Toạ đàm nghệ thuật "Kết nối điêu khắc và kiến trúc đương đại": 14h30' ngày 08/04/2023
▪️Địa điểm: The Muse Artspace - 47 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

▫️Lời giám tuyển:
Triển lãm và Art talk được tổ chức bởi The Muse Art Space

Giám tuyển: Trần Thu Huyền

Cùng nhóm sáu nghệ sĩ:
Lê Anh Vũ
Nguyễn Ngọc Lâm
Nguyễn Duy Mạnh
Phạm Bảo Sơn
Trần Văn An
Trần Trọng Tri

Nói đến Âm - Dương, trong tâm trí chúng ta mỗi người sẽ hình dung ra một biểu hiện khác nhau của nó nhưng chắc chắn đây không phải là một khái niệm xa lạ.

Triển lãm đặt những tác phẩm điêu khắc mang xu hướng trừu tượng của những nghệ sĩ Việt Nam trong góc nhìn đậm chất Á Đông để người xem tiếp cận và khám phá điêu khắc đương đại theo một cách gần gũi nhất.

Điêu khắc đương đại, đặc biệt là điêu khắc có tính trừu tượng, lựa chọn cách cô đọng cảm xúc và ý niệm. Một nghệ thuật kiệm lời, đại diện cho cảm thức của con người trong thời đại này.

Cảm xúc, ý niệm của nghệ sĩ được thể hiện qua ngôn ngữ của đường nét, hình thể, màu sắc, ánh sáng, không gian, vật liệu, chất cảm bề mặt… và ở mức độ tinh tế hơn là cách nghệ sĩ đặt tỷ lệ cho các yếu tố này - hay chính các cặp song hành của yếu tố “ Âm - Dương” luôn bù trừ, qua lại, xoay chuyển để tạo nên sự đối trọng. Sự đối trọng cũng là cảm giác cân bằng trong nghệ thuật thị giác, hay bản chất nó được xem như điều kiện cần để mọi vật chất tồn tại, trở nên hài hòa, còn con người thì có được cảm giác hạnh phúc.

Mỗi nghệ sĩ mà chúng tôi lựa chọn có cách riêng trong khám phá tạo hình, sử dụng vật liệu và thể hiện ý tưởng. Ở mỗi tác phẩm, có sự biến thiên đa dạng của yếu tố âm - dương mà người nghệ sĩ vô tình hay hữu ý gửi gắm. Có nghệ sĩ ưa thích sự tương phản của tỷ lệ để thể hiện vẻ đẹp tinh tế. Có nghệ sĩ thiên về ý niệm, sử dụng tính chất đối lập của vật liệu, hình dạng để suy tư về những giới hạn. Tính âm dương được thấy qua cấu trúc, trạng thái tĩnh động của tác phẩm. Và có khi là ở cảm thức về quá khứ, hiện tại trong sự ẩn hiện, tiếp nối, xoay vòng…

Mỗi tác phẩm trong triển lãm không chỉ chứa đựng trong nó những khía cạnh thú vị về yếu tố âm dương để người xem khám phá, mà chúng còn tương tác với không gian, bối cảnh xung quanh để đem đến tinh thần cho nơi chốn.

Trần T. Huyền

__________

Exhibition "Yin & Yang in contemporary sculpture" dates: 30.03.23 - 20.04.23
Art talk "The Harmonious duet between contemporary sculpture and architecture": at 2.30 p.m on 08.04.23
Location: The Muse Artspace - 47 Trang Tien, Hoan Kiem, Ha Noi

Introduction:

The exhibiton and art talk will be organized by The Muse Artspace

Art curator Tran Thu Huyen

With the appearance of six artists:
Le Anh Vu
Nguyen Ngoc Lam
Nguyen Duy Manh
Pham Bao Son
Tran Van An
Tran Trong Tri

When speaking of Yin & Yang, each will have their interpretation of the concept, despite it being accustomed to all.

This idea can be seen in contemporary sculptures, specifically ones that follow abstract expressionism, subtly infused with profound notions and emotions. It’s an art that speaks for itself while representing people’s sentiments in modern times.

The artist’s notions and emotions are expressed through the language of brushstroke, form, color, light, space, material, texture, and, in a more sophisticated manner, the artist’s method of synergizing these elements - the embodiment of Yin and Yang, in which perpetually offset, reciprocate, and recur to achieve equilibrium. The equilibrium is a sense of balance in visual arts or is essentially seen as a necessary condition for all things to exist, to become harmonious, and for humans to obtain a state of eternal bliss.

Each artist we selected has a distinguished fashion of experimenting with shapes, materials and conveying ideas. In each artwork, there are various manifestations of Yin & Yang that artists intentionally and inadvertently planned. Some artists prefer the polarity between elements that highlight the subtle beauty, while some are more conceptual and gravitate toward utilizing the opposing nature of shapes and materials to ponder the limits. The Yin & Yang can be seen through the structure, the static and dynamic state of the artworks, or through senses of the past and present that are hidden within the endless continuing cycle.

The exhibition places Vietnamese abstract sculptures in oriental esthetics with the intent of maintaining an intimate atmosphere for viewers to approach and explore artworks. Each piece in the exhibition not only harbors thought-provoking aspects regarding Yin & Yang, but they also breathe life into the show by interacting with the surrounding space.

Huyen T. Tran
Translated by: Hugh Nguyen

Đăng ký làm gia sư

Mật khẩu của bạn được mã hóa. Ngoại trừ bạn, không ai có thể biết được mật khẩu của bạn.

Đăng ký thuê gia sư