ĐỒNG HÀNH - Triển lãm của các hoạ sỹ Hải Phòng

▪️Thời gian trưng bày: 3.11.2023 - 3.12.2023
▪️Địa điểm: The Muse Artspace - 47 Tràng Tiền, Hà Nội

_

▪️Exhibition dates: 3.11.2023 - 4.11.2023
▪️Location: The Muse Artspace - 47 Trang Tien st, Hanoi

*Please scroll down for english version

▪️Thời gian trưng bày: 3.11.2023 - 3.12.2023
▪️Địa điểm: The Muse Artspace - 47 Tràng Tiền, Hà Nội

Khi dự định về một triển lãm của những họa sĩ Hải Phòng, chúng tôi đã cố gắng cảm nhận về một vùng địa lý qua nghệ thuật của một số nghệ sĩ - những người sinh ra, lớn lên và đang hoạt động sáng tác tại đây. Tác động của quang cảnh sống, văn hóa của một vùng miền ít nhiều ghi đè lên nghệ thuật của mỗi cá nhân những hình ảnh quen thuộc. Chúng tôi nhìn thấy điều này qua các triển lãm trước đây khi họ vẽ về phong cảnh hiện thực: bình yên, lãng mạn, lý tưởng hóa, đẹp và buồn. Tuy nhiên, khi một số tác giả nỗ lực đào sâu hơn biểu hiện cá nhân, nghệ thuật của họ trở nên phong phú, phản ảnh và làm mới tinh thần của nơi chốn. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu tám nghệ sĩ có mặt trong triển lãm:

▫️Đỗ Tuấn Thành
▫️Nguyễn Viết Thắng
▫️Phạm Hoàng Hà
▫️Bùi Anh Hào
▫️Đoàn Đức Hùng
▫️Xuân Diệu
▫️Phạm Anh Tuấn
▫️Đặng Tiến

▫️Nhà tổ chức: The Muse

_

▪️Exhibition dates: 3.11.2023 - 4.11.2023
▪️Location: The Muse Artspace - 47 Trang Tien st, Hanoi

During the development process for the Hai Phong artists exhibition, we tried to perceive the geographic region through their artworks as the impact of living environment and regional culture is somewhat engraved into the art of each individual. We’d acknowledged this through their realistic sceneries in previous exhibitions; peaceful, romanticized, idealized, beautiful yet gloomy. However, as some artists put efforts to dive deeper into personal expression, their art becomes rich, and reflective, and reinvigorates the spirit of the scenery. We are proud to introduce eight featured artists in this exhibition:

▫️Do Tuan Thanh
▫️Nguyen Viet Thang
▫️Pham Hoang Ha
▫️Bui Anh Hao
▫️Doan Duc Hung
▫️Xuan Dieu
▫️Pham Anh Tuan
▫️Dang Tien

▫️Organiser: The Muse

Đăng ký làm gia sư

Mật khẩu của bạn được mã hóa. Ngoại trừ bạn, không ai có thể biết được mật khẩu của bạn.

Đăng ký thuê gia sư