Tranh sơn mài

Tranh sơn mài "Chim việt"- Họa sỹ Nguyễn Quang Trung

Bởi Hà Trang 15/08/2023

Họa sỹ Nguyễn Quang Trung kể lại hồi xưa nhà ông ở phố Khâm Thiên ở bên một khu vườn rất rộng. Một đêm đang ngủ ông chợt tỉnh dậy vì mơ thấy một con chim bằng đồng lớn bay đến đậu ở ngoài vườn. Ông ghi lại tạo hình của nó qua 5 bản phác thảo bằng giấy dó. Ông có thói quen ghi lại mọi thứ bằng phác thảo, và từ đó lấy cảm hứng để thực hiện các bức tranh của mình.

“Chim việt” là một sáng tác gần như chỉ sử dụng mảng và nét. Điều thách thức ở đây là trong khuôn khổ của màu và nét, ông Trung để mọi thứ đan xen vào nhau, lấp lánh ánh sáng, dường như muốn lan tỏa, phá vỡ khuôn khổ và tạo ra hướng của sự chuyển động. Ta có thể nhận ra một số kỹ thuật sơn mài được sử dụng trong bức tranh này kế thừa từ danh họa Nguyễn Sáng. 

Đăng ký làm gia sư

Mật khẩu của bạn được mã hóa. Ngoại trừ bạn, không ai có thể biết được mật khẩu của bạn.

Đăng ký thuê gia sư