TIỂU SỬ HỌA SỸ NGUYỄN QUANG TRUNG

TIỂU SỬ HỌA SỸ NGUYỄN QUANG TRUNG

Bởi Hà Trang 24/06/2023

Thực hiện: Vân Vi

Bản quyền bài viết thuộc về The Muse Artspace. 

1971-1972 Họa sỹ Nguyễn Quang Trung có thân sinh đều là nhà giáo. Bác ruột ông là họa sỹ Nguyễn Mạnh Kiểm, thuộc thế hệ những họa sỹ tốt nghiệp Trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam (nay là Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam). Đó cũng là người đầu tiên dạy vẽ cho họa sĩ Nguyễn Quang Trung tự khi 9 tuổi. 

1976 Khuyến khích ông thi vào Trung cấp Mỹ thuật thuộc Trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam là họa sỹ Đặng Thu Hương và Đỗ Thị Ninh. Chính các họa sỹ này đã đích thân chọn bài vẽ hình họa cùng bài vẽ bố cục người bằng bột màu và nộp hồ sơ dự vòng Sơ khảo cho Nguyễn Quang Trung. Sau khi được xét qua vòng Sơ khảo, ông dự thi và đỗ thủ khoa đầu vào 1976. Lúc bấy giờ, việc đỗ được vào học Trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam là khó khăn và đòi hỏi có năng khiếu nổi bật. Trong gia đình, mẹ ông là người đã ủng hộ ông theo học mỹ thuật. 

Tác phẩm sơn dầu "Du miên"- Họa sỹ Nguyễn Quang Trung

1976- 1981 Nguyễn Quang Trung theo học hệ Trung cấp Mỹ thuật thuộc Trường Cao đẳng mỹ thuật Việt Nam đạt thủ khoa đầu ra năm 1981. Những họa sỹ như Phạm Thanh Liêm, Lê Anh Vân, Nguyễn Văn Chư, Lý Trực Sơn, Lê Kim Mỹ là những giáo viên trực tiếp của ông.  

1981 -1986 Nguyễn Quang Trung tiếp tục theo học tại trường Đại học mỹ thuật Việt Nam, là thủ khoa kỳ thi đầu vào 1981 và thủ khoa kỳ thi đầu ra 1986. Sau khi lựa chọn học Chuyên khoa Sơn mài, ông đã được thầy Lý Trực Sơn trực tiếp hướng dẫn, giảng dạy về chất liệu. Mặc dù là thầy trò và ông Trung cũng kém ông Sơn 13 tuổi, hai người luôn duy trì tình bạn, và tôn trọng nhau như đồng nghiệp. 

Trong các nghiên cứu, ghi chép ký họa của Nguyễn Quang Trung, ông luôn quan tâm đến sự giản lược, bút lực và những khoảng trắng… Raoul Dufy là một danh họa mà ông hâm mộ, với bảng màu nhẹ, trong trẻo và nhiều ánh sáng. Nguyễn Quang Trung thích Raoul trong cách vẽ các chuyển động, phát triển và kế thừa từ các bậc thầy hội họa ấn tượng như Renoir, Monet. 

Tác phẩm sơn dầu "Vòng xoay"- Họa sỹ Nguyễn Quang Trung

Sau khi ra trường, ông đã bắt đầu say mê nghiên cứu, trải nghiệm nghệ thuật trừu tượng. Câu hỏi theo đuổi Nguyễn Quang Trung là “Liệu những khám phá của tôi về ngôn ngữ và chất liệu hội họa có đạt được hiệu quả trong biểu đạt cái nhìn của bản thân về hiện thể hay không”. Và ông cũng nói “Quá trình ghi chép ký họa của tôi thực chất là để giải quyết sự băn khoăn ấy”. 

1987 Giai đoạn cuối của thời kỳ Bao cấp và bước vào Đổi mới, đời sống kinh tế rất khó khăn, nghề họa sỹ gần như không thể sống được. Nguyễn Quang Trung đã cùng một số đồng nghiệp tham gia vẽ gốm xuất khẩu tại Bát Tràng để mưu sinh. Khi Bộ Công An có nhu cầu tuyển dụng, Nguyễn Quang Trung là người được giới thiệu tuyển dụng và cơ duyên này đã đưa ông đến với một con đường khác với dự định. 

1987-2019 Trong thời gian làm việc tại Bộ Công an, ông làm công tác văn hóa văn nghệ của lực lượng và có nhiều chuyến đi công tác tại các địa phương, vùng miền trong cả nước; trong những chuyến công tác đó, ông đã ghi chép ký họa để lưu lại cảm xúc trước phong cảnh, sinh hoạt đời sống... tại những nơi đến và đi. Ông kể lại rằng đó là một thói quen từ ngày sinh viên và vẫn luôn duy trì.

Tác phẩm sơn dầu "Nắng vàng"- Họa sỹ Nguyễn Quang Trung

1989 Bức tranh “Bà cháu” (sơn dầu, 0,6m x 0,8m) sáng tác năm 1986 của ông đã được chọn tham gia Triển lãm tranh họa sỹ trẻ các nước Xã hội chủ nghĩa tại Liên Xô cũ. 

2020 Triển lãm hội họa “Trở lại” – Viện Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam; trưng bày một số tác phẩm bằng chất liệu Sơn mài và Sơn dầu trong 20 năm sáng tác của Nguyễn Quang Trung. Triển lãm do họa sỹ Lý Trực Sơn viết lời giới thiệu. 

2023 Triển lãm nghệ thuật “The Muse giới thiệu tác phẩm Nguyễn Quang Trung” – Không gian nghệ thuật The Muse

Edited content "BIOGRAPHY of NGUYEN QUANG TRUNG"

Author:: Van Vi

All copyrights of the article belong to The Muse Artspace.

1971-1972 Painter Nguyen Trung was born into a family of educators. His uncle, painter Nguyen Manh Kiem, belongs to the generation of artists who graduated from the Vietnam College of Fine Arts (currently known as the Vietnam University of Fine Arts). When Nguyen Quang Trung reached 9 years old, Nguyen Manh Kiem became the first to teach him about fine arts.

1976 Painters Dang Thu Huong and Do Thi Ninh encouraged Quang Trung to enter the Vietnam University of Fine Arts. These artists personally selected graphics and human composition sketches with gouache and applied them for the Preliminary round for Nguyen Quang Trung. After being deemed qualified, he took the exam and passed the first valedictorian in 1976. At the time, passing the Vietnam University of Fine Arts entry exam was considered a remarkable feat that required outstanding talent. Among his family, Nguyen Quang Trung’s mother was the one to support his decision to pursue fine arts.

1976- 1981 Nguyen Quang Trung studied through the Intermediate level at the Vietnam University of Fine Arts and graduated top of the 1981 class. Painters such as Pham Thanh Liem, Le Anh Van, Nguyen Van Chu, Ly Thuc Son, and Le Kim My were among his professors.

1981 -1986 Nguyen Quang Trung continued his education at Vietnam Fine Arts University and became the valedictorian of both the 1981 entrance exam and the 1986 graduating exam. After deciding to major in Lacquer, he was guided and trained in the way of materials by Professor Ly Truc Son. Despite 13 years of age difference, they always maintain their friendship and respect each other as partners.

Viewing Nguyen Quang Trung’s research, notes, and sketches, one can notice his attraction to simplicity, the power of brushstrokes, and negative space. He also admires Raoul Dufy’s light, bright, yet clear color palette painter. Nguyen Quang Trung fancies Raoul’s dynamic way of painting, which was developed and inherited from Impressionist artists such as Renoir, Monet, etc.

After graduating, he passionately started researching and experiencing abstract art. Nguyen Quang Trung constantly ponders the question, “Will my discoveries on language and painting materials be effective in expressing my depiction of the embodiment.” He also shared, “The true purpose of my research is to resolve that query.” 

1987 Amidst the end of the subsidy period and the beginning of the Doi Moi period, economic conditions became harsh, and being a painter was difficult to subsist. Nguyen Quang Trung, along with some of his colleagues, started painting on export ceramics in Bat Trang for a living. When the Ministry of Public Security was looking for recruits, Nguyen Quang Trung received an opportunity to join, which led him to an unexpected path.

1987-2019 During his service at the Ministry of Public Security, Nguyen Quang Trung took part in various cultural and artistic activities of the force and had many business trips to local regions across the country. Throughout those trips, he took notes and sketches to preserve the emotions birthed by the daily sceneries he witnessed. He recounts that it was a habit that started in his student days. 

1989 His painting “Grandma & Granddaughter” (1986, oil painting, 0.6m x 0.8m) was selected to partake in the Exhibition of Young Artists of Socialist countries in the former Soviet Union.

2020 The exhibition “Return” at Vietnam National Fine Arts Museum displayed various oil and lacquer paintings from 20 years of composing by Nguyen Quang Trung. The collection was introduced by painter Ly Truc Son

2023 Exhibition “The Muse’s Introduction of Nguyen Quang Trung’s Artworks” at The Muse Art Space

Đăng ký làm gia sư

Mật khẩu của bạn được mã hóa. Ngoại trừ bạn, không ai có thể biết được mật khẩu của bạn.

Đăng ký thuê gia sư