Bởi Hà Trang | 09/01/2024 0 bình luận

Họa sĩ Tống Ngọc sinh năm 1984 tốt nghiệp Cử nhân Sư phạm Mỹ thuật – Trường ĐHMT Việt Nam năm 2009. Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Hội họa – Trườn...

Đọc tiếp
Bởi Hà Trang | 09/01/2024 0 bình luận

Họa sĩ Đỗ Thị Duyên (Đỗ Duyên) sinh năm 1984, tốt nghiệp khoa Đồ hoạ trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2009. Lấy bằng Thạc sĩ chuyên ngành Đồ ho...

Đọc tiếp
Bởi Hà Trang | 09/01/2024 0 bình luận

Nhà điêu khắc Lê Lạng Lương sinh năm 1974 Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuât Việt Nam năm 1997 Thạc sỹ Mỹ thuật Đại học Mỹ thuật Việt Nam 2006 Giảng v...

Đọc tiếp

Đăng ký làm gia sư

Mật khẩu của bạn được mã hóa. Ngoại trừ bạn, không ai có thể biết được mật khẩu của bạn.

Đăng ký thuê gia sư