Nữ họa sĩ Gala Porras-Kim

Nữ họa sĩ Gala Porras-Kim

Bởi Hà Trang 09/12/2022

Los Angeles dưới con mắt của nữ họa sĩ Gala Porras-Kim giống như một bài thơ ngổn ngang, rời rạc và đầy nghịch lý. Mỗi tác phẩm của cô mô tả từng khía cạnh của thành phố này theo cách như vậy. Porras-Kim sắp xếp lại các hiện vật, đồ vật và chứng dẫn văn hóa, làm xáo trộn các chủ đề theo chủ nghĩa hiện đại không đồng nhất đã thống trị các hoạt động bảo tàng từ lâu và định hình cái gọi là “dòng chảy chính thống của văn hóa”. Porras-Kim ưu tiên hướng về những trải nghiệm sống “khác” và lịch sử hiện thân đã bị gạt ra ngoài lề hoặc bị loại bỏ khỏi thể chế hiện có. Phương thức sáng tác và các tác phẩm của nữ họa sĩ như một lời nhắc nhở đáng chú ý rằng công việc này sẽ không bao giờ kết thúc, và cũng không nên bị dừng lại. Bởi với tư cách là trọng tài phân xử tri thức và văn hóa, các bảo tàng phải tiếp tục mở rộng và linh hoạt hơn tronng việc tiếp nhận các hệ thống dịch vụ, đại diện và thực hành mới đang diễn ra.

Gala Porras-Kim, ảnh của Paul Salveson, 2021.

Mặc dù, các tác phẩm của cô không chỉ giới hạn trong các chủ đề và tổ chức ở Los Angeles, nhưng thành phố này luôn thôi thúc Porras-Kim khám phá và sáng tạo, nhằm mở rộng về bản sắc và di sản văn hóa. Đối với hầu hết 12 triệu người trong khu vực Los Angeles rộng lớn, họ gần như không thể tránh khỏi cảm giác căng thẳng, áp lực từ của cuộc sống hàng ngày tại một thành phố bị tách biệt bởi thiết kế và chủ nghĩa tư bản ngày càng bị toàn cầu hóa. Những tác phẩm của Porras-Kim xuất hiện từ những thách thức nằm từ bối cảnh trên như một ngọn lửa nhỏ, tiếp tục thúc đẩy và làm bùng cháy quá trình sáng tác nghệ thuật và các tổ chức mới phát triển.

Gala Porras-Kim, Lối thoát cuối cùng khỏi nơi ràng buộc chúng ta, năm 2021. Ảnh của Paul Salveson, năm 2021. Tất cả hình ảnh do nghệ sĩ và Khối thịnh vượng chung và Hội đồng, Los Angeles và Thành phố Mexico cung cấp. © Gala Porras-Kim.

 

Biên dịch: Minh Hậu

Biên tập: Nguyễn Hiếu

https://artillerymag.com/more-women/?zarsrc=30&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo

Đăng ký làm gia sư

Mật khẩu của bạn được mã hóa. Ngoại trừ bạn, không ai có thể biết được mật khẩu của bạn.

Đăng ký thuê gia sư