NHÀ ĐIÊU KHẮC LÊ LẠNG LƯƠNG

NHÀ ĐIÊU KHẮC LÊ LẠNG LƯƠNG

Bởi Hà Trang 09/01/2024

Nhà điêu khắc Lê Lạng Lương sinh năm 1974

  • Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuât Việt Nam năm 1997

  • Thạc sỹ Mỹ thuật Đại học Mỹ thuật Việt Nam 2006

  • Giảng viên Đại Học Mỹ thuật Việt Nam.

  • Hội viên hội Mỹ thuật Việt Nam

  • tác phẩm sưu tập Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, sưu tập tư nhân trong và ngoài nước.

Triển lãm và Work shop: 

2012: Trại sáng tác điêu khắc quốc tế tại Trường Xuân Trung Quốc

2013: Triển lãm 10 năm Điêu Khắc Toàn Quốc

2014: Nghệ sỹ lưu trú tại trường MECA- Maine state, Mỹ, Do Quỹ IAP (Indochina Art Partnership) tài trợ.

2015: Triển lãm mỹ thuật Việt Nam 2015

- Trại sáng tác điêu khắc toàn quốc Đại lải Flamingo resort.

- Workshop và triển lãm tại Bảo Tàng Ju Ming Đài Loan

2016: Trại lưu trú nghệ sỹ điêu khắc – Art in the forest 2016 Đại lải Flamingo resort.

2017: Triển lãm Sài Gòn – Hà Nội 2017 Đại học Kiến Trúc Hà Nội.

- Vườn tượng APEC TP. Đà Nẵng (Tác phẩm điêu khắc đại diện Việt Nam)

- Workshop và triển lãm Tháng Năm – The May sculpture workshop.

2018: Workshop và triển lãm ‘Tháng Năm - The May2’ Trường Đại Học Mỹ thuật việt Nam

- Workshop ‘March connecting 3’ Đại học Mỹ thuật Công nghiệp.

- Triển lãm Lụa và điêu khắc nhỏ ,VCCA( vincom centre for contemporary art)

- Triển lãm Hà Nội - Sài Gòn tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh.

2019: Triển lãm các nghệ sỹ tiêu biểu châu Á Tại trung tâm nghệ thuật đương đại Vincom VCCA( vincom centre for contemporary art).

- Trại lưu trú nghệ sỹ điêu khắc 5 năm Art in the forest 2019 Đại lải Flamingo resort.

2020: Triển lãm Hà Nội - Sài Gòn Tại trung tâm nghệ thuật đương đại Vincom VCCA ( vincom centre for contemporary art).

2021: Triển Lãm điêu khắc đá Transforming – Biến Chuyển, Tại trung tâm nghệ thuật đương đại Vincom VCCA (vincom centre for contemporary art).

2022: Triển lãm Hà Nội - Sài Gòn Tại Hội Mỹ thuật TP HCM.

Giải Thưởng: 

- Huy chương bạc - triển lãm Mỹ thuật toàn quốc 2000

- Huy chương đồng - triển lãm Mỹ thuật toàn quốc 2005.

Đăng ký làm gia sư

Mật khẩu của bạn được mã hóa. Ngoại trừ bạn, không ai có thể biết được mật khẩu của bạn.

Đăng ký thuê gia sư