NGHỆ SĨ TRẦN VĂN AN

NGHỆ SĨ TRẦN VĂN AN

Bởi Hà Trang 06/01/2024

Nghệ sĩ Trần Văn An sinh năm 1981, sống và sáng tác tại Hà Nội, Việt Nam. Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Điêu khắc, Đại học Mỹ thuật Việt Nam, tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Điêu khắc, Đại học Mỹ thuật Việt Nam.

Triển lãm cá nhân

2019: Triển lãm “Tiếng vọng”, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam 

Triển lãm nhóm

2023: Triển lãm “Giải thưởng Nghệ sĩ Quốc tế 2023”, Taipei World Trade Center Hall 1 No. 5, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan.

- Workshop và triển lãm mỹ thuật quốc tế “Hanoi Art Connecting” lần thứ 6, Đại học Kiến trúc Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam.

-  Âm & Dương trong điêu khắc đương đại - The Muse art space

2022Triển lãm “Subtexts”, Galeria Azur Madrid, Calle de Fúcar. 22. Las Letras, Madrid. Tây Ban Nha

- Triển lãm Contemporary Venice 2022 - Lần thứ 11

- Hội chợ Nghệ thuật Quốc tế Venice 2022 - Lần thứ 15

- Workshop và trưng bày nghệ thuật, Đại học VinUni, Hà Nội, Việt Nam.

- Triển lãm “Re Grand Opening”, Hanoi studio Gallery, Hà Nội, Việt Nam.

2021: Trại sáng tác điêu khắc đá “Biến chuyển”, Lương gia Art Space, Ninh Phúc, Ninh Vân, Ninh Bình

- Triển lãm điêu khắc đá “Biến chuyển”, Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA), Hà Nội, Việt Nam

2020Triển lãm mỹ thuật quốc tế “China – ASEAN International Urban Sculpture and Public Arts Week”, Đại học mỹ thuật Quảng Tây, Nam Ninh, Trung Quốc

- Triển lãm “Hỏi”, Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA), Hà Nội, Việt Nam 

- “Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc”, Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam

- Triển lãm “Điêu khắc Hà Nội – Sài Gòn”, Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA), Hà Nội, Việt Nam

- Bộ sưu tập mùa xuân 2020, Hanoi Studio Gallery, Hà Nội, Việt Nam 

2019: Liên hoan điêu khắc Quốc tế “Reviving Humanity Memorial”, Diễn đàn thanh niên thế giới, Sharm El-sheikh, Ai Cập

- Triển lãm “Tác phẩm mỹ thuật các nghệ sĩ tiêu biểu châu Á”, Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA), Hà Nội, Việt Nam

- Workshop và triển lãm mỹ thuật quốc tế “Hanoi Art Connecting”, Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, Hà Nội, Việt Nam 

- Workshop và triển lãm nghệ thuật đương đại “Contemporary Art Workshop and Exhibition”, Bảo tàng nghệ thuật Andaman, Krabi, Thái Lan

2018: Triển lãm “Tranh lụa và điêu khắc nhỏ”, Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA), Hà Nội, Việt Nam

- Workshop và triển lãm mỹ thuật quốc tế “Culture and Arts Festival lần 2”, Arts for Life Center, Trang, Thái Lan

- Workshop và triển lãm mỹ thuật quốc tế “Hanoi March Connecting” lần 3, Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, Hà Nội, Việt Nam 

- Workshop và triển lãm mỹ thuật “The May Sculpture Workshop” lần 2, Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội , Việt Nam

- “Triển lãm mỹ thuật khu vực I Hà Nội”, Nhà triển lãm Mỹ thuật, Hà Nội, Việt Nam

- “Triển lãm điêu khắc Hà Nội – Sài Gòn”, Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

2017: Workshop và triển lãm mỹ thuật “The May Sculpture Workshop” lần 1, Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam 

- Workshop và triển lãm mỹ thuật Quốc tế “Hanoi March Connecting” lần 2, Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, Hà Nội, Việt Nam 

- “Triển lãm mỹ thuật Khu vực 1 - Hà Nội”, Nhà triển lãm Mỹ thuật, Hà Nội, Việt Nam 

2016: Liên hoan nghệ thuật quốc tế “Pulau Ketam International Art Festival”, Pulau Ketam, Malaysia 

- “Triển lãm mỹ thuật khu vực 1 - Hà Nội”, Nhà triển lãm Mỹ thuật, Hà Nội, Việt Nam 

- “Triển lãm điêu khắc Hà Nội – Sài Gòn”, Đại học Kiến trúc Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam 

- Triển lãm mỹ thuật quốc tế “Echo from nature”, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam

2015:Triển lãm mỹ thuật khu vực 1 - Hà Nội”, Nhà triển lãm Mỹ thuật, Hà Nội, Việt Nam

- Trại sáng tác điêu khắc “Art in the Forest”, Flamingo Đại Lải Resort, Vĩnh Phúc, Việt Nam

- “Triển lãm mỹ thuật toàn quốc”, Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam

2014:Triển lãm điêu khắc Hà Nội – Sài Gòn”, Hội Mỹ thuật TPHCM, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- “Triển lãm mỹ thuật khu vực 1 - Hà Nội”, Nhà triển lãm Mỹ thuật, Hà Nội, Việt Nam

- Triển lãm “Festival mỹ thuật trẻ toàn quốc”, Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam 

2013: Triển lãm “10 năm điêu khắc toàn quốc” lần 5, Bảo tàng Hà Nội, Việt Nam 

2012: Trại sáng tác quốc tế “Muong Land Workshop 2 & Asia Art Link 4”, Bảo tàng không gian văn hóa Mường, Hòa Bình, Việt Nam  

- Triển lãm “Đi tìm không gian”, Art Talk Café, Hà Nội, Việt Nam  

2011: Triển lãm “Festival mỹ thuật trẻ toàn quốc”, Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam 

2010: Triển lãm mỹ thuật toàn quốc”, Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam  

- Triển lãm “1000 năm Thăng Long – Hà Nội”, Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam   

- Triển lãm “Vì biển đảo quê hương”, Nhà triển lãm Mỹ thuật, Hà Nội, Việt Nam 

Giải thưởng

2018

Giải A “Triển lãm mỹ thuật khu vực 1 - Hà Nội”

2017

Giải B “Triển lãm mỹ thuật khu vực 1 - Hà Nội”

2016

Giải B “Triển lãm mỹ thuật khu vực 1- Hà Nội”

Giải C “Triển lãm mỹ thuật khu vực 1- Hà Nội”

2015

Giải Khuyến khích “Triển lãm mỹ thuật toàn quốc”

2014

Giải Nhất triển lãm “Festival mỹ thuật trẻ toàn quốc”

Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam – “Triển lãm mỹ thuật khu vực 1 - Hà Nội”

2013

Giải Nhì triển lãm “10 năm điêu khắc toàn quốc” lần thứ 5


-----------------------------------------------------
 

Artist Tran Van An (1981), living and composing in Hanoi, Vietnam.  Graduated with a bachelor's degree and a master's degree in Sculpture, at Vietnam University of Fine Arts.

Solo Exhibition

2019:  

 • Exhibition Echo, at Vietnam National Fine Arts Museum at Hanoi

Group Exhibitions

2023

 • Exhibition "2023 International Artist Award", Taipei World Trade Center Hall 1 No. 5, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan.

 • The 6th international art exhibition and workshop "Hanoi Art Connecting", Hanoi University of Architecture, Hanoi, Vietnam.

 • Yin & Yang in contemporary sculpture  - The Muse art space

2022

 • Exhibition Subtexts, Galeria Azur Madrid, Calle de Fúcar.  22. Las Letras, Madrid.  Spain

 • The 11th Contemporary Venice exhibition 2022 

 • The 15th Venice International Art Fair 2022 

 • Workshop and Art Gallery at VinUniversity, Hanoi, Vietnam.

 • Exhibition Re Grand Opening at Hanoi Studio Gallery in Hanoi, Vietnam.

2021

 • Fluctuation stone sculpture composing camp at Luong Gia Art Space, Ninh Phuc, Ninh Van, Ninh Binh

 • Fluctuation stone sculpture exhibition at Vincom Center for Contemporary Art (VCCA), Hanoi, Vietnam

2020

 • International fine arts exhibition China – ASEAN International Urban Sculpture and Public Arts Week ar Guangxi Arts University, Nanning, China

 • Exhibition Ask at Vincom Center for Contemporary Art (VCCA) in Hanoi, Vietnam

 • National fine arts exhibition at VietNam Cultural Arts Exhibition Center in Hanoi, Vietnam

 • Exhibition Hanoi – Saigon Sculpture at Vincom Center for Contemporary Art (VCCA), Hanoi, Vietnam

 • Spring 2020 Collection at Hanoi Studio Gallery in Hanoi, Vietnam

2019

 • International sculpture festival Reviving Humanity Memorial, World Youth Forum, Sharm El-sheikh, Egypt.

 • Exhibition Fine Artworks by Renowned Asian Artists, Vincom Center for Contemporary Art (VCCA), Hanoi, Vietnam

 • Workshop and international art exhibition Hanoi Art Connecting, University of Arts and Design, Hanoi, Vietnam

 • Contemporary Art Workshop and Exhibition, Andaman Museum, Krabi, Thailand

2018

 • Exhibition Silk paintings and small sculptures, Vincom Center for Contemporary Art (VCCA), Hanoi, Vietnam

 • The 2nd workshop and international art exhibition Culture and Arts Festival, Arts for Life Center, Trang, Thailand

 • The 3rd workshop and international art exhibition Hanoi March Connecting, University of Arts and Design, Hanoi, Vietnam

 • The 2nd May Sculpture Workshop exhibition, Vietnam University of Fine Arts, Hanoi, Vietnam

 • Hanoi Region 1 Art Exhibition at Fine Arts Gallery, Hanoi, Vietnam

 • Hanoi – Saigon Sculpture Exhibition at Ho Chi Minh City Museum of Fine Arts, Ho Chi Minh City, Vietnam

2017

 • The 1st May Sculpture Workshop” exhibition, Vietnam University of Fine Arts, Hanoi, Vietnam

 • The 2nd workshop and international art exhibition Hanoi March Connecting, University of Arts and Design, Hanoi, Vietnam

 • Hanoi Region 1 Fine Art Exhibition, Ngo Quyen Art Exhibition Center, Hanoi, Vietnam

2016

 • Pulau Ketam International Art Festival, Pulau Ketam, Malaysia

 • Hanoi Region 1 Fine Art Exhibition, Ngo Quyen Art Exhibition Center, Hanoi, Vietnam

 • Hanoi – Saigon Sculpture Exhibition, Hanoi Architectural University, Hanoi, Vietnam

 • International fine art exhibition Echo from Nature, Vietnam National Fine Arts Museum, Hanoi, Vietnam

2015

 • Hanoi Region 1 Fine Art exhibition, Ngo Quyen Art Exhibition Center, Hanoi, Vietnam

 • Sculpture composing camp Art in the Forest, Flamingo Dai Lai Resort, Vinh Phuc, Vietnam

 • National Fine Arts Exhibition, VietNam Cultural Arts Exhibition Center, Hanoi, Vietnam

2014

 • Hanoi – Saigon Sculpture Exhibition, Ho Chi Minh City Fine Arts Association, Ho Chi Minh City, Vietnam

 • Hanoi Region 1 Fine Art exhibition, Ngo Quyen Art Exhibition Center, Hanoi, Vietnam

 • National Youth Fine Arts Festival, Vietnam University of Fine Arts, Hanoi, Vietnam

2013

 • The 5th 10 Years of National Sculpture exhibition, Hanoi Museum, Vietnam

2012

 • International composing camp Muong Land Workshop 2 & Asia Art Link 4, Muong Cultural Space Museum, Hoa Binh, Vietnam

 • Exhibition Seeking Space, Art Talk Café, Hanoi, Vietnam

2011

 • Exhibition National Youth Fine Arts Festival, VietNam Cultural Arts Exhibition Center, Hanoi, Vietnam

2010

 • National Fine Arts Exhibition, VietNam Cultural Arts Exhibition Center, Hanoi, Vietnam

 • Exhibition 1000 years of Thang Long – Hanoi, VietNam Cultural Arts Exhibition Center, Hanoi, Vietnam

 • Exhibition For the Homeland's Sea and Islands, Ngo Quyen Art Exhibition Center, Hanoi, Vietnam

Awards

2018

Prize A Hanoi Region 1 Fine Arts Exhibition

2017

Prize B Hanoi Region 1 Fine Arts Exhibition

2016

Prize B Hanoi Region 1 Fine Arts Exhibition

Prize C Hanoi Region 1 Fine Arts Exhibition

2015

Consolation Prize National Fine Arts Exhibition

2014

First prize in the exhibition National Youth Fine Arts Festival

Vietnam Fine Arts Association Award – Hanoi Region 1 Fine Arts Exhibition

2013

Second prize in the 5th 10 Years of National Sculpture” exhibition

Đăng ký làm gia sư

Mật khẩu của bạn được mã hóa. Ngoại trừ bạn, không ai có thể biết được mật khẩu của bạn.

Đăng ký thuê gia sư