NGHỆ SĨ TRẦN TRỌNG TRI

NGHỆ SĨ TRẦN TRỌNG TRI

Bởi Hà Trang 06/01/2024

Nghệ sĩ Trần Trọng Tri sinh năm 1978. Sống và sáng tác tại Hà Nội, Việt Nam. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Điêu khắc - Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội. Tốt nghiệp thạc sỹ mỹ thuật chuyên ngành Điêu khắc, trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam. Là giảng viên trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.

Triển lãm cá nhân

2015: Triển lãm cá nhân “Một chuyến đi” tại Bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam

Triển lãm nhóm

2023: Âm & Dương trong điêu khắc đương đại - The Muse art space

2022: Triển lãm Hà Nội Art Connecting 5

Triển lãm Ánh Dương Art Space

Triển lãm điêu khắc Sài gòn – Hà Nội

2021: Triển lãm điêu khắc Hà Nội - Sài gòn

Triển lãm mỹ thuật toàn quốc

2020 - 2024: Gốm Tết - Bat Trang Ceramic Art space

2018: Triển lãm Tranh lụa và điêu khắc nhỏ

2017: Trưng bày tác phẩm điêu khắc tại công viên Apec 2017 tổ chức tại Đà Nẵng

2016: Cuộc thi thiết kế tác phẩm nghệ thuật cho công viên Freiham, thành phố Munich, Đức  

Triển lãm Today tại Hanoi Creative City (số 1 Lương Yên- Hà Nội)

Triển lãm điêu khắc tại không gian nghệ thuật Flamingo LifeStyle ,79 Hàng Trống - Hà Nội.

2015: Trại sáng tác điêu khắc toàn quốc tại Flamingo, Vĩnh Phúc

Triển lãm điêu khắc cá nhân tại Bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam

2014: Triển lãm điêu khắc New Form 3 tại Module 7, 83 Xuân Diệu, Hà Nội

2013: Triển lãm 10 năm điêu khắc toàn quốc, Bảo tàng Hà Nội

Triển lãm điêu khắc New Form 2 tại Art Talk Café, 12 Quán Sứ, Hà Nội

2012: Triển lãm 5 năm Điêu khắc, Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền, Hà Nội, Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Triển lãm điêu khắc “Sài Gòn - Hà Nội” lần 2, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, 418 Đê La Thành, Q.Đống Đa, Hà Nội.

Triển lãm New Form tại Art Talk Cafe, 12 Quán Sứ, Hà Nội.

Triển lãm Điêu khắc trẻ, Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền, Hà Nội, Hội Mỹ thuật Việt Nam.

2011: Trại sáng tác sắt hàn tại Hà Nội - tại 16 Ngô Quyền, Hà Nội, Hội mỹ thuật Việt Nam.

Workshop nghệ thuật đương đại “Đất Mường 1”, tại Mường Studio, Bảo tàng Không gian Văn hóa Mường, Hòa Bình.

Triển lãm điêu khắc nhóm “5Plus” lần 3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam.

2010: Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc, Trung tâm triển lãm Vân Hồ, Hà Nội, Việt Nam.

Triển lãm điêu khắc nhóm “Sài Gòn - Hà Nội” lần 1, tại số 5 Phan Đăng Lưu, P3, Q. Bình Thạnh,TP. Hồ Chí Minh.

Triển lãm điêu khắc nhóm “5Plus” lần 2, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, số 66 Nguyễn Thái Học, Q. Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

2009: Trại sáng tác điêu khắc quốc tế Phú Thọ, Khu di tích Đền Hùng, Phú Thọ, Việt Nam.

Trại sáng tác điêu khắc Hậu Giang, TX. Vị Thanh, Hậu Giang, Việt Nam.

2005: Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc, Trung tâm triển lãm Vân Hồ, Hà Nội, Việt Nam.

2003: Triển lãm 10 năm Điêu khắc, Trung tâm triển lãm Vân Hồ, Hà Nội, Việt Nam.

---------------------------------------------------


Artist Tran Trong Tri was born in 1978, and currently living and composing in Hanoi, Vietnam. He graduated with a BA in Sculpture , and later achieved a Master of Fine Arts in Sculpture from Vietnam University of Fine Arts.  He’s currently a member of the Vietnam Fine Arts Association and a lecturer at Vietnam Fine Arts University.

Solo Exhibitions

2015: Solo exhibition A Trip at Vietnam National Fine Arts Museum, Hanoi, Vietnam

Group Exhibitions

2023: Yin & Yang in contemporary sculpture  - The Muse art space

2022: 5th Hanoi Art Connecting Exhibition

Exhibition at Sunshine Art Space 

Saigon – Hanoi Sculpture Exhibition

2021: Hanoi - Saigon Sculpture Exhibition

National Fine Arts Exhibition

2020 - 2024: Tet ceramics -  Bat Trang Ceramic Art space

2018: Silk Paintings and Small Sculptures Exhibition

2017: Sculptures exhibition at Apec Park, Da Nang

2016: Art competition for Freiham Park, Munich, Germany

Today Exhibition at Hanoi Creative City (No. 1 Luong Yen - Hanoi)

Sculpture exhibition at Flamingo LifeStyle art space, 79 Hang Trong - Hanoi.

2015: National Sculpture Composing Camp at Flamingo, Vinh Phuc

2014: Sculpture exhibition New Form 3 at Module 7, no. 83 Xuan Dieu, Hanoi

2013: 10 Years of National Sculpture exhibition at Hanoi Museum

Sculpture exhibition New Form 2 at Art Talk Café, no. 12 Quan Su, Hanoi

2012: Five Years of Sculpture exhibition, organized by Vietnam Fine Art Association, at no. 16 Ngo Quyen, Hanoi

The 2nd Saigon - Hanoi Sculpture exhibition, at Hanoi University of Culture, 418 De La Thanh, Dong Da district, Hanoi.

New Form exhibition at Art Talk Cafe, no. 12 Quan Su , Hanoi

Young Sculpture Exhibition at Ngo Quyen Art Exhibition Center in Hanoi, organized by Vietnam Fine Arts Association.

2011: Welding art composing camp in Hanoi - at Ngo Quyen Art Exhibition Center in Hanoi, by Vietnam Fine Arts Association.

Contemporary art workshop Muong Land 1, at Muong Studio, Muong Cultural Space Museum, Hoa Binh.

The 3rd 5Plus group sculpture exhibition at Vietnam National Fine Arts Museum, Hanoi, Vietnam.

2010: National Fine Arts exhibition, at Van Ho Exhibition Center, Hanoi, Vietnam

The first Saigon - Hanoi Sculpture group sculpture exhibition, at No. 5 Phan Dang Luu, Ward 3, Binh Thanh District,  Ho Chi Minh City

The 2nd 5Plus group sculpture exhibition, at the Vietnam National Fine Arts Museum, No. 66 Nguyen Thai Hoc, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam.

2009: Phu Tho international sculpture composing camp, at Hung Temple relics site, Phu Tho, Vietnam

Hau Giang commune sculpture composing camp, Vi Thanh, Vietnam

2005: National Fine Art exhibition, at Van Ho Exhibition Center, Hanoi, Vietnam

2003: Ten Years of Sculpture exhibition, at Van Ho Exhibition Center, Hanoi, Vietnam

Đăng ký làm gia sư

Mật khẩu của bạn được mã hóa. Ngoại trừ bạn, không ai có thể biết được mật khẩu của bạn.

Đăng ký thuê gia sư