HỌA SĨ PHẠM HÀ HẢI

HỌA SĨ PHẠM HÀ HẢI

Bởi Hà Trang 06/01/2024

TIỂU SỬ HỌA SỸ

- Phạm Hà Hải (sn.1974)

- Thạc sỹ Mỹ thuật

- Nghệ sĩ tự do, sống tại Hà Nội, Việt Nam

- Thành viên Hội Mỹ Thuật Việt Nam

- Cử nhân: Đại học Mỹ thuật Việt Nam (1997)

- Thạc sĩ: Đại học Mỹ thuật Việt Nam (2005)

TRIỂN LÃM CÁ NHÂN

1998: Land & Human, Salon Natasha, Hà Nội, Việt Nam (Hội họa, Điêu khắc & Sắp đặt)

TRIỂN LÃM NHÓM

2023

- TẾT ART 2023, Gallery Hà Nội Studio, Hà Nội, Việt Nam

- NGHỆ THUẬT MINH HỌA & XUẤT BẢN, Hà Nội, Việt Nam

- PHON ART GERAMIC ĐƯƠNG ĐẠI, Hà Nội, Việt Nam

2022

- TẾT ART 2022, Gallery Hà Nội Studio, Hà Nội, Việt Nam

- ART CERAMIC SHOW, Không gian nghệ thuật gốm sứ Hà Nội, Việt Nam

2021

- CÂU CHUYỆN KỂ TRONG GỐM NGHỆ THUẬT, Gallery Hà Nội Studio, Hà Nội, Việt Nam

- HỘI CHỢ NGHỆ THUẬT NEW YORK, New York, Hoa Kỳ

2020

- ĐẤT SÉT TRẮNG, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Việt Nam

- NGÀY MỚI, Gallery Hà Nội Studio, Hà Nội, Việt Nam

2019

- ĐƯỢC CHỌN FACE ENG ART NOW 2019, Nhà đấu giá Chơn, Việt Nam

- HÀ NỘI - WARSZAWA - METS, Pháp

- GIAI ĐOẠN CỦA HỘI THẢO XUÂN VIẾT BẮC, Việt Nam

- HÀNH TRÌNH NGHỆ THUẬT, Nhà nghệ thuật Việt Nam, Hà Lan

- TET ART, phòng trưng bày Đông Á, Việt Nam

2018

- THE FOLIAGE 2, Trung tâm Nghệ thuật Đương đại VinGroup (VCCA), Việt Nam

- MÙA HÈ, nhóm 5 nghệ sĩ, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố Cổ Hà Nội

- TET ART, Phòng trưng bày Đông Á, Hà Nội, Việt Nam

2017

- MỸ THUẬT PHẬT GIÁO ĐƯƠNG ĐẠI, Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Việt Nam

- BẢN SẮC & HỘI NHẬP - NGHỆ THUẬT ĐƯƠNG ĐẠI VIỆT NAM TRONG APEC2017, Furama Resort Đà Nẵng, Việt Nam

- NGHỆ THUẬT ĐƯƠNG ĐẠI VIỆT NAM TẠI HÀ LAN, Viet Art House, Hague, Hà Lan

- TUẦN VĂN HÓA VIỆT NAM, Tòa nhà Hành chính Wien, Áo

- KHÔNG VUI LÒNG, 5 nghệ sĩ tại Atena Gallery, Hà Nội, Việt Nam

2016

- THỜI TRẮNG, 8 họa sĩ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Đường về Việt Nam, tỉnh Bình Định, Việt Nam

- TRANG ĐẤU GIÁ TRÊN ENG ART NOW

- ĐẤU GIÁ TRANG KHÔNG GIAN NGHỆ THUẬT VIỆT NAM

- ĐẤU GIÁ NHA CHONG LU

2015

- SÔNG ĐỎ, 40 nghệ sĩ đương đại Việt Nam, Không gian nghệ thuật Việt, Hà Nội, Việt Nam

- TRIỂN LÃM MỸ THUẬT VIỆT NAM, Triển lãm Mỹ Thuật Toàn Quốc Việt Nam

- TRIỂN LÃM QUỐC GIA VIỆT NAM

- NGÀY TRỞ LẠI NGÀY 1, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Việt Nam

- SỰ THAY ĐỔI MÙA, Trung tâm Hội nghị ALMAZ, Việt Nam

1995 - 2014

- MỸ THUẬT PHẬT GIÁO, VESAK 2014, Việt Nam (2014)

- CÔNG TRÌNH MỚI, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Việt Nam (2006, 2012, 2014)

- 15K36, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Việt Nam (2012)

- TRIỂN LÃM SƠN DẦU QUỐC GIA, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Việt Nam (2008)

- VẺ ĐẸP VIỆT, Tokyo, Nhật Bản (2008)

- NHÀ VIỆC NAM CAO TRONG MỸ THUẬT, Hội Văn Học Việt Nam & Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Lê (2006)

- NGHỆ THUẬT ĐƯƠNG ĐẠI CHÂU Á LẦN THỨ 21, Bảo tàng Nghệ thuật Singapore (SAM), Singapore (2006)

- TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT MỚI, Lễ kỷ niệm 40 năm Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Việt Nam (2006)

- NGHỆ THUẬT ĐƯƠNG ĐẠI CHÂU Á LẦN THỨ 17, Bảo tàng DAEJON, Hàn Quốc (2004)

- 1M2, Câu lạc bộ Nghệ sĩ Trẻ Hội Mỹ thuật Việt Nam, Việt Nam (2003)

- Phòng trưng bày NAM SƠN, Việt Nam (2003)

- TRIỂN LÃM NGHỆ THUẬT TỪ SEOUL 2002, Seoul, Hàn Quốc (2002)

- ĐẤT ĐỎ, Mỹ thuật đương đại Việt Nam, Viện Mỹ thuật Victoria, Australia (2002)

- ASIA ART FAIR SINGAPORE 2001, Singapore (2001)

- Câu lạc bộ Họa sĩ Trẻ Việt Nam, Việt Nam (2001)

- JEUNE REGADE, Đại sứ quán Pháp và Hiệp hội Mỹ thuật Việt Nam, Việt Nam (2000)

- LIÊN HỘI NGHỆ THUẬT BIỂU TƯỢNG CHÂU Á ASIATOPIA 2, Thái Lan (1999)

- GIẢI THƯỞNG MỸ THUẬT CHÂU Á do Philip Morris Corp, Việt Nam tài trợ (1998, 1999)

- NƯỚC MẮT CHO CÁC TỈNH MIỀN TRUNG, Nam Sơn Gallery & Prudential Việt Nam (1999)

- TRIỂN LÃM MỸ THUẬT TOÀN QUỐC VIỆT NAM do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức (1995, 2000, 2005, 2015)

- TRIỂN LÃM MỸ THUẬT do Hội Mỹ Thuật Việt Nam, Hội Mỹ Thuật Hà Nội tổ chức

GIẢI THƯỞNG

2017: Giải nhất cuộc thi thiết kế tem Việt Nam

2015: Huy chương Đồng Triển lãm Mỹ Thuật Toàn Quốc Việt Nam

2000: Giải thưởng danh dự, Triển lãm Jeune Regade

1998 - 1999: Giải thưởng danh dự Triển lãm Mỹ thuật Châu Á

1997: Giải Nhì Triển lãm Mỹ thuật Sinh viên

---------------------------------------------------

 

- Pham Ha Hai (b.1974)

- Master of Fine Arts

- Freelance Artist, living in Hanoi, Vietnam

- Member of Vietnam Fine Arts Association

- Bachelor: Vietnam University of Fine Arts (1997)

- Master : Vietnam University of Fine Arts (2005)

SOLO EXHIBITION

1998: Land & Human, Salon Natasha, Hanoi, Vietnam (Painting, Sculpture & Installation)

SELECTED OF EXHIBITION

2023

- TET ART 2023, Gallery Hanoi Studio, Hanoi, Vietnam

- ART OF ILLUSTRATION & PUBLISHING, Hanoi, Vietnam

- PHON ART CERAMIC CONTEMPORARY, Hanoi, Vietnam

2022

- TET ART 2022, Gallery Hanoi Studio, Hanoi, Vietnam

- ART CERAMIC SHOW, Art space ceramic Ha Noi, Viet Nam

2021

- STORIES TOLD IN ART CERAMICS, Gallery Hanoi Studio, Hanoi, Vietnam

- NEW YORK ART FAIR, New York, United States of America

2020

- WHITE CLAY, Vietnam Museum of Fine Art, Vietnam

- NEW DAYS, Gallery Hanoi Studio, Hanoi, Vietnam

2019

- SELECTED FACE VIET ART NOW 2019, Chon’s Auction House, Vietnam

- HANOI - WARSZAWA - METS, France

- MELODY OF VIET BAC SPRING WORKSHOP, Vietnam

- THE ART JOURNEY, Vietnam Art House, Netherlands

- TET ART, Dong A gallery, Vietnam

2018

- THE FOLIAGE 2, Vingroup Centre Contemporary of Art (VCCA), Vietnam

- SUMMER, group 5 artists, Center for Cultural Exchange in Hanoi's Old Quarter

- TET ART, Dong A Gallery, Hanoi, Vietnam

2017

- BUDDHISM FINE ARTS CONTEMPORARY, Vietnam Fine Arts University, Vietnam

- IDENTITY & INTEGRATION - VIETNAM CONTEMPORARY ART IN APEC2017, Furama Resort Da Nang, Vietnam

- VIETNAM CONTEMPORARY ART IN NETHERLAND, Viet Art House, Hague, Netherland

- VIETNAM CULTURE WEEK, Wien Administration Building, Austria

- NO HURRY, 5 artists in Atena Gallery, Hanoi, Vietnam

2016

- WHITE TIME, 8 Artists In Vietnam Museum of Fine Arts, Vietnam Return way, Binh Dinh Province, Vietnam

- AUCTION ON VIET ART NOW PAGE

- AUCTION ON VIETNAM ART SPACE PAGE

- AUCTION NHA CHONG LU

2015

- RED RIVER, 40 Contemporary Vietnamese Artists, Viet Art Space, Hanoi, Vietnam

- VIETNAM FINE ARTS EXHIBITION, the Vietnam National Exhibition of Fine Arts

- NATIONAL EXHIBITION OF VIETNAM

- RETURN DAY 1, Vietnam Museum of Fine Arts, Vietnam

- THE CHANGE OF SEASON, ALMAZ Convention Center, Vietnam

1995 - 2014

- BUDDHISM FINE ARTS, VESAK 2014, Vietnam (2014)

- NEW WORKS, Vietnam Museum of Fine Arts, Vietnam (2006, 2012, 2014)

- 15K36, Vietnam Museum of Fine Arts, Vietnam (2012)

- NATIONAL OIL PAINTINGS EXHIBITION, Ministry of Culture, Sports and Tourism, Vietnam (2008)

- VIETNAMESE BEAUTY, Tokyo, Japan (2008)

- WRITER NAM CAO IN FINE ARTS, Association of Vietnamese Literature & Le Media Jsc (2006)

- 21ST ASIA CONTEMPORARY ART, Singapore Arts Museum (SAM), Singapore (2006)

- NEW ART WORKS, The 40th Celebration Vietnam Museum of Fine Arts, Vietnam (2006)

- 17TH ASIA CONTEMPORARY ART, DAEJON Museum, Korea (2004)

- 1M2, Youth Artist Club of Vietnam Fine Arts Association, Vietnam (2003)

- STREET SPACE, NAM SON Gallery, Vietnam (2003)

- 2002 SEOUL WORD ART EXHIBITION, Seoul, Korea (2002)

- RED SOIL, Vietnam Contemporary Art, Victoria Institute of Art, Australia (2002)

- ASIA ART FAIR SINGAPORE 2001, Singapore (2001)

- NOT INSIDE THE HOUSE, Vietnam Youth Artist Club, Vietnam (2001)

- JEUNE REGADE, Embassy of France & Vietnam Fine Arts Association, Vietnam (2000)

- ASIA PERFORMANCE ART FESTIVAL ASIATOPIA 2, Thailand (1999)

- ASIAN FINE ARTS AWARD, sponsored by Philip Morris Corp, Vietnam (1998, 1999)

- TEAR FOR CENTRAL PROVINCES, Nam Son Gallery & Prudential Vietnam (1999)

- NATIONAL VIETNAM FINE ARTS EXHIBITION, organized by Ministry of Culture, Sports and Tourism (1995, 2000, 2005, 2015)

- FINE ARTS EXHIBITIONS, organized by Vietnam Fine Arts Association, Hanoi Fine Arts Association

AWARDS

2017: First prize, Vietnam Stamp Design Competition

2015: Bronze Medal, National Vietnam Fine Arts Exhibition

2000: Honor Prize, Jeune Regade Exhibition

1998 - 1999: Honor Prize, ASIAN Fine Arts Exhibition

1997: 2nd Prize, Fine Arts of Student Exhibition

Đăng ký làm gia sư

Mật khẩu của bạn được mã hóa. Ngoại trừ bạn, không ai có thể biết được mật khẩu của bạn.

Đăng ký thuê gia sư