Hoạ sĩ Bùi Anh Hào

Hoạ sĩ Bùi Anh Hào

Bởi Hà Trang 06/11/2023

Họa sĩ Bùi Anh Hào sinh năm 1978 tại Hải Phòng. Sống và sáng tác tại Hải Phòng. Gần giống như một họa sĩ tự học, anh có thêm sự chỉ dạy của thầy Lê Văn Thìn trên con đường hội họa với chất liệu sơn mài. Từ 2018 tới nay, Bùi Anh Hào vẽ nhiều tranh phong cảnh sơn dầu về vùng đồi núi hoang vắng. Tranh của anh dùng nhiều mảng miếng, ít nét và kiệm màu. Đôi khi là trạng thái câm lặng của những khối bồng bềnh - giằng co giữa hiện thực và lý tưởng hóa.

Painter Bui Anh Hao (1978) was born in Hai Phong and has composed art there throughout his life. Although he is a self-taught artist, Bui Anh Hao still received additional guidance from Professor Le Van Thin in his path toward oil painting. Since 2018, the artist has painted numerous oil paintings of desolate mountain ranges. His art utilized the synergy of many pieces while having fewer strokes, and diminished colors; illustrated through the static floating blocks, struggling between reality and idealization.

Giao mùa - Prevernal, 2023, 80x100 cm, Sơn dầu - Oil painting

Mù Cang Chải, 2023, 90x140 cm, Sơn dầu - Oil painting

Chớm đông - Hibernal Solstice, 2023, 65x100 cm, Sơn dầu - Oil painting

Tiểu sử hoạ sỹ - Profile artist

Các triển lãm tham gia:

- 2013, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Triển lãm mỹ thuật Đồng bằng sông Hồng

- 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 Triển lãm Mỹ thuật Hải Phòng 

- 2018, 2020, 2012, 2022 Triển lãm MT Nắng Xuân Hải Phòng

- Giải nhì Triển lãm mỹ thuật Hải Phòng năm 2021

Featured Exhibitions and Awards:

2013, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Red River Delta Fine Arts Exhibition 

2018, 2019, 2020, 2021, 2022 Hai Phong Fine Arts Exhibition 

2018, 2020, 2012, 2022 Hai Phong Fine Art Exhibition Spring Lights

Đăng ký làm gia sư

Mật khẩu của bạn được mã hóa. Ngoại trừ bạn, không ai có thể biết được mật khẩu của bạn.

Đăng ký thuê gia sư