Xuân Diệu

Đoàn Đức Hùng

Đỗ Tuấn Thành

Bùi Anh Hào

Phạm Anh Tuấn

Phạm Hoàng Hà

Nguyễn Viết Thắng

Đặng Tiến

ĐỒNG
HÀNH

accompany

Triển lãm của các hoạ sỹ Hải Phòng
Exhibition of Hai Phong artists

THE MUSE

Khi dự định về một triển lãm của những họa sĩ Hải Phòng, chúng tôi đã cố gắng cảm nhận về một vùng địa lý qua nghệ thuật của một số nghệ sĩ - những người sinh ra, lớn lên và đang hoạt động sáng tác tại đây. Tác động của quang cảnh sống, văn hóa của một vùng miền ít nhiều ghi đè lên nghệ thuật của mỗi cá nhân những hình ảnh quen thuộc. Chúng tôi nhìn thấy điều này qua các triển lãm trước đây khi họ vẽ về phong cảnh hiện thực: bình yên, lãng mạn, lý tưởng hóa, đẹp và buồn. Tuy nhiên, khi một số tác giả nỗ lực đào sâu hơn biểu hiện cá nhân, nghệ thuật của họ trở nên phong phú, phản ảnh và làm mới tinh thần của nơi chốn. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu tám nghệ sĩ có mặt trong triển lãm: Đỗ Tuấn Thành, Nguyễn Viết Thắng, Phạm Hoàng Hà, Bùi Anh Hào, Đoàn Đức Hùng, Phạm Xuân Diệu, Phạm Anh Tuấn, Đặng Tiến.

During the planning process for the Hai Phong artists exhibition, we tried to perceive the geographic region through their artworks as the impact of living environment and regional culture is somewhat engraved into the art of each individual. We’d acknowledged this through their realistic sceneries in previous exhibitions; peaceful, romanticized, idealized, beautiful yet gloomy. However, as some artists put efforts to dive deeper into personal expression, their art becomes rich, and reflective, and reinvigorates the spirit of the scenery. We are proud to introduce eight featured artists in this exhibition: Do Tuan Thanh, Nguyen Viet Thang, Pham Hoang Ha, Bui Anh Hao, Doan Duc Hung, Pham Xuan Dieu, Pham Anh Tuan, Dang Tien. 


©2023 Allrights reserved THE MUSE JSC