WORKSHOP NGHỆ THUẬT “SỬ DỤNG PHẦN MỀM SKETCHUP TRONG VIỆC DỰNG KHÔNG GIAN VÀ THIẾT KẾ TRIỂN LÃM”

WORKSHOP NGHỆ THUẬT “SỬ DỤNG PHẦN MỀM SKETCHUP TRONG VIỆC DỰNG KHÔNG GIAN VÀ THIẾT KẾ TRIỂN LÃM”

Bởi Hà Trang 21/07/2023

Hưởng ứng sức nóng và tinh thần sôi nổi của các chương trình nghệ thuật tại Hà Nội gần đây, Á Space kết hợp với Ba-Bau AIR xin trân trọng giới thiệu buổi trao đổi sinh hoạt cách sử dụng phần mềm SketchUp và ứng dụng trong việc dựng không gian và thiết kế triển lãm. Buổi sinh hoạt này nằm trong hoạt động mở đầu cho khóa tập huấn chuyên sâu Art Handling Bootcamp 2023* do Ba-Bau AIR khởi xướng và tổ chức về các công việc liên quan đến sắp đặt, trưng bày và tháo dỡ triển lãm & tác phẩm nghệ thuật.

⏱️ Thời gian: 15h30 – 19h30, thứ Hai ngày 17.07.2023

🏡 Địa điểm: Long Biên, Hà Nội

Workshop “Sử dụng phần mềm SketchUp trong việc dựng không gian và thiết kế triển lãm” là buổi sinh hoạt hướng dẫn các bạn đăng ký tham gia cách mô phỏng dựng 1 không gian cơ bản, để rồi từ đó làm tiền đề cho việc thiết kế, sắp đặt triển lãm mô phỏng theo mô hình 3D. Buổi workshop sẽ được hướng dẫn bởi nhà thiết kế Đỗ Hùng Long và đồng hành cùng là nghệ sĩ Phạm Hà Ninh.

(Poster sự kiện nghệ thuật, nguồn ảnh từ trang thông tin sự kiện)

💾 Đối tượng tham dự:

- Người làm nghệ thuật có mong muốn được trau dồi thêm các kỹ năng về sắp đặt không gian & triển lãm.

- Người có mong muốn học các phần mềm thiết kế mô hình không gian cơ bản.

💾 Nội dung chi tiết:

1. Chào hỏi giới thiệu (15 phút)

2. Hướng dẫn cách khởi động phần mềm SketchUp và giới thiệu các công cụ cơ bản để dựng không gian (30 phút), kèm thực hành

3. Học cách dựng một không gian cơ bản và đồng thời thiết kế sắp đặt triển lãm dựa trên các công cụ đã giới thiệu (45 phút)

4. Các bạn tham gia tự thực hành tạo ra một không gian cơ bản (60 phút)

💾 Lưu ý:

- Các bạn tham gia cần tự chuẩn bị máy tính cá nhân, 1 con chuột máy tính để dễ dàng thao tác.

- Giữa các hoạt động, Á sẽ chuẩn bị trà bánh để tiếp sức cho các bạn tham gia.

💾 Link đăng ký tham gia: https://forms.gle/gUuiJo8baQMaVG347

💾 Chi phí tham dự: 100,000VND/người đối với người không tham dự bootcamp; miễn phí đối với người đã đăng ký tham dự bootcamp.

💾 Tiểu sử:

- Nhà thiết kế Đỗ Hùng Long quê ở Hà Nội – Người làm thiết kế và yêu nghệ thuật.

- Nghệ sĩ Phạm Hà Ninh – Hiện là giảng viên khoa Thiết kế Ứng dụng Sáng tạo tại Đại học RMIT Việt Nam.

*Thông tin chi tiết về Art Handling Bootcamp 2023 có thể xem tại: https://forms.gle/fGB2u5bwuoSAjw888 

-----------------------------------

In celebration of the current vibrancy of Hanoi local art scene fueled by the summer heat, Á Space in collaboration with Ba-Bau AIR would like to introduce a workshop on how to use the SketchUp software and its application in creating spaces and designing exhibitions. This workshop is one of the warm-up activities that lead to the intensive training course Art Handling Bootcamp 2023* initiated and organized by Ba-Bau AIR.

🏡 Time: 15:30 - 19:30, Monday, July 17, 2023

⏱️ Location: Long Bien, Hanoi

The workshop titled "Using SketchUp software in space construction and exhibition design" is an activity that guides you to simulate the process of building a basic space and to apply your own space design using 3D models. The workshop will be instructed by designer Do Hung Long, accompanied by artist Pham Ha Ninh.

💾 Attendees:

- Practicing artists who want to hone their skills in space installation & exhibitions.

- People who want to learn basic spatial modeling software.

💾 Workshop details:

1. Introduction of participants and instructors (15 minutes)

2. Instructions and practice: How to start SketchUp software and introduce basic tools for creating space (30 minutes)

3. Learn how to build a basic space and design an exhibition installation based on the tools introduced (45 minutes)

4. Participants self-practice to create their own basic space (60 minutes)

💾 Notes:

- Each participant needs to bring their own personal computers with a computer mouse for their own usage.

- In between activities, Á will prepare tea breaks for emotional support!

💾 Link to register to participate: https://forms.gle/gUuiJo8baQMaVG347 

💾 Participation fee: 100,000VND/person for those who do not attend the bootcamp; Free for those who signed up to attend the bootcamp.

💾 Biographies of instructors:

- Designer Do Hung Long from Hanoi - Designer and art lover.

- Artist Pham Ha Ninh – Currently a lecturer in the Department of Creative Applied Design at RMIT University Vietnam.

*Detailed information of Art Handling Bootcamp 2023 and registration form: https://forms.gle/fGB2u5bwuoSAjw888 

 

Thông tin sự kiện tại: WORKSHOP NGHỆ THUẬT “SỬ DỤNG PHẦN MỀM SKETCHUP TRONG VIỆC DỰNG KHÔNG GIAN VÀ THIẾT KẾ TRIỂN LÃM”

Đăng ký làm gia sư

Mật khẩu của bạn được mã hóa. Ngoại trừ bạn, không ai có thể biết được mật khẩu của bạn.

Đăng ký thuê gia sư