Tuần lễ trưng bày: NGOẠI BIÊN - Hoạ sĩ Trịnh Quỳnh Trâm

‘Mảng màu’ và ‘đường nét’ có xu hướng chuyển động từ tốn, vượt ra khỏi ranh giới sẵn có, tràn ra ngoài và làm mờ đi những quy chuẩn cũ của bố cục.

Thời gian trưng bày: 27/08/2022 - 11//09/2022

ARTTALK cùng Hoạ sĩ Trịnh Quỳnh Trâm: 14h ngày 03/09/2022

Địa điểm: The Muse Artspace - 47 Tràng Tiền, HN

* Please scroll down for English version

 

Hoạ sĩ Trịnh Quỳnh Trâm sinh năm 1984, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật ở Hà Nội. Tuy được tiếp xúc với nghệ thuật từ nhỏ. Thế nhưng, phải đến năm 18 tuổi, Trâm mới tìm đến hội hoạ với mong muốn giải phóng một phần tâm hồn vốn không có tiếng nói của mình trước đây. Và đó là khi Trâm bắt đầu những trải nghiệm đầu tiên với toan, màu và bút. 

Từng có khoảng thời gian dài sinh sống, làm việc và học tập tại Đức, các sáng tác của Trâm, cũng ảnh hưởng ít nhiều từ văn hoá lấy triết lý “Thẩm mỹ đi liền với công năng” làm chủ đạo. Bản thân Trâm cũng luôn tìm kiếm sự cân bằng giữa nghệ thuật và thực tiễn. Từ đó tạo nên những gợi mở đầy tính ứng dụng trong sáng tác của Trâm. 

‘Đường nét’, ‘bố cục’ và ’màu sắc’ là những ngôn ngữ cơ bản trong mỹ thuật tạo hình. Nghệ thuật của Trâm cũng được xây dựng từ ngôn ngữ này để biểu đạt những chủ đề, sự vật và trường đoạn cảm xúc, thông qua phương pháp tái cấu trúc. Trong trưng bày lần này, hoạ sĩ Trịnh Quỳnh Trâm mang đến một loạt các sáng tác đầy rung động và năng lượng, thể hiện những nỗ lực thoát khỏi sự giằng co mãnh liệt trong nội tâm. ‘Mảng màu’ và ‘đường nét’ có xu hướng chuyển động từ tốn, vượt ra khỏi ranh giới sẵn có, tràn ra ngoài và làm mờ đi những quy chuẩn cũ của bố cục. Vậy nên, tranh của Trâm, cho dù nhìn theo hướng nào cũng đều hợp lý.

Trâm nhuần nhuyễn sử dụng lợi thế của các cặp màu bổ túc để tạo nên xúc cảm mạnh về thị giác. Nhờ có sự nhắc lại nhịp nhàng của bản phối màu. Mỗi bức tranh đều có thể trưng bày độc lập, đồng thời ngẫu nhiên xếp chúng cùng nhau cũng cảm thấy hoà hợp lạ kì.

Trâm không phải là người sẽ làm phác thảo trước khi vẽ. Lập tức tiếp xúc giữa toan và màu tạo nên tính trần thuật đầy ngẫu hứng trong nghệ thuật của Trâm. Đó là sự vận động tự nhiên của đường nét và mảng màu trên những toan vuông chằn chặn, từ đó đi đến ranh giới của những gì là hình và không là hình. Mảng màu chạy tới đâu, đường biên theo tới đó. Đối lập và thoả hiệp cho một sự tồn tại song song, một trò chơi đuổi bắt giữa đường biên và mảng màu. 

Anh Phuong Nguyen

________________________________________________

 

Artist Trinh Quynh Tram was born in 1984 and raised in a family with an artistic tradition in Hanoi. Although she was exposed to art at an early age, it was not until the age of 18 that she started painting, with the desire to liberate a part of her soul that was voiceless. It was then, that Tram began her first experiments with canvas, colors, and brushes.

Due to her time living, working, and studying in Germany, Tram’s artistry is more or less influenced by the “Aesthetic function” culture. Tram has always looked for a balance between art and practicality. This mentality gives birth to the sensible aspect of Tram’s artworks.

Outline, composition, and colors are the basic languages in visual art. Tram’s art is also built from these languages to express concepts, matters, and emotional segments, through reconstructive methods. In this exhibition, artist Tring Quynh Tram brings a series of vibrant and energetic artworks, highlighting the endeavor to escape the inner struggle. The color schemes and brushstrokes tend to move lightly, passing beyond known boundaries, spilling out and blurring the old norms of composition. Therefore, when looking at Tram’s paintings, each direction reveals different forms.

Tram skillfully takes advantage of various complementary colors to create strong visual sensations. Due to the rhythmic repetition of the color scheme, each painting can be displayed independently, and randomly arranging them can emit a strangely harmonious sense.

Tram is not one to sketch before painting. The direct contact between canvas and color creates an impromptu narrative in Tram’s art. The natural movements of the outlines and patches of color on a neatly square block blur the boundary of what is and what’s not. The outer lines follow and surround every patch of color; contrast and compromise for coexistence, a chase between color and boundary.

Anh Phuong Nguyen

Đăng ký làm gia sư

Mật khẩu của bạn được mã hóa. Ngoại trừ bạn, không ai có thể biết được mật khẩu của bạn.

Đăng ký thuê gia sư