Tuần lễ trưng bày: GIAO NIÊN

“Giao niên” là chuỗi trưng bày thường niên được tổ chức bởi The Muse Art Space diễn ra vào thời điểm chuyển giao hằng năm. Các tác phẩm nghệ thuật được lựa chọn với nhiều trường phái và phong cách từ các nghệ sĩ mà chúng tôi đã có thời gian dài làm việc với họ.

*please scroll down for english version

 

▪️Thời gian trưng bày: 01.12.22 - 15.01.23

▪️Địa điểm: The Muse Artspace - 47 Tràng Tiền, Hà Nội

Không gian trưng bày sẽ được thay đổi mỗi hai tuần

 

▫️Lời giới thiệu:

Khi còn nhỏ, trẻ con dùng hội họa để “viền lại ý nghĩ”, ở một khía cạnh nào đó, họa sĩ là người vẫn giữ được năng lực sơ khai đó khi đã trưởng thành. Hơn nữa, nghệ thuật còn là phương tiện đầu tiên để diễn đạt ý nghĩa trước khi có chữ viết. Vì vậy, nghệ thuật không bao giờ là xa lạ với con người.

Nghệ thuật hiện đại sản sinh ra rất nhiều trường phái nhưng luôn xuất nguồn từ đời sống cá nhân, xã hội và gắn liền với khoa học. Bởi vậy, càng có nhiều chất liệu đời sống, thì người nghệ sĩ sáng tác càng hay còn người xem nghệ thuật sẽ càng thấy thú vị. Mỗi tác phẩm nghệ thuật có đời sống riêng của nó, tuy vậy, qua nó, chúng ta có thể thấy được thế giới quan và tư duy sáng tạo của nghệ sĩ. Bởi nghệ sĩ sáng tạo ra những hình thể mới trên trái đất này, nên ngắm các tác phẩm nghệ thuật, là một cách làm cho thế giới của chúng ta phong phú hơn.

“Giao niên” là chuỗi trưng bày thường niên được tổ chức bởi The Muse Art Space diễn ra vào thời điểm chuyển giao hằng năm. Các tác phẩm nghệ thuật được lựa chọn với nhiều trường phái và phong cách từ các nghệ sĩ mà chúng tôi đã có thời gian dài làm việc với họ. Trong những thời khắc đặc biệt này, chúng tôi không trưng bày theo chuyên đề hay cá nhân mà muốn đem đến không khí sôi nổi đa dạng từ nhiều nghệ sĩ. Đây cũng là cơ hội để chúng tôi trò chuyện với các bạn nhiều hơn về các tác phẩm và cách người nghệ sĩ tạo ra chúng, cũng như để chạm đến nhiều hơn những đường biên của cảm xúc, hay để thấy các tác phẩm nghệ thuật cũng là những cái nhìn sơ khai, gần gũi và đầy bản năng.

 

Trần T. Huyền

___________________________________

 

▪️Exposition dates: 01.12.22 - 15.01.23

▪️Location: The Muse Artspace - 47 Trang Tien, Ha Noi

We rearrange exhibition space every couple of weekends

 

▫️Introduction:

At an early age, children use painting to "frame their thoughts". In a sense, the artist is the one who’s able to retain that primitive ability to adulthood. Moreover, art was the first means of expressing value prior to the written word. Therefore, art has always played an intimate part in people's lives.

Despite giving birth to many types of schools, modern art always originates from personal and social life while also being connected with science. Therefore, the more experience one has in life, the more profound and intriguing works one can compose. Each work of art holds a life of its own, and within it, contains the artist's perspective and creative direction. As artists create new forms of art, appreciating them is a way of enriching our world.

“Liminality” is an annual series of exhibitions organized by The Muse Art Space, taking place during the period of transition. The artworks selected include a wide range of schools and styles from various artists that have accompanied us for a long while. During these special moments, rather than exhibiting by topic or individual, we wish to bring a diverse and vibrant atmosphere from multiple artists. This is also an opportunity for us to share more of the artworks we have, and the stories behind their creations, as well as to reach beyond many boundaries of emotions, and provide a more intimate, instinctive, and primitive view of art.

 

Tran T. Huyen

Translated by: Hugh Nguyen

Đăng ký làm gia sư

Mật khẩu của bạn được mã hóa. Ngoại trừ bạn, không ai có thể biết được mật khẩu của bạn.

Đăng ký thuê gia sư