TRIỂN LÃM TRANH “TỪ GỐC LÊN TÀNG” - FROM ROOT TO CANOPY

TRIỂN LÃM TRANH “TỪ GỐC LÊN TÀNG” - FROM ROOT TO CANOPY

Bởi Hà Trang 15/09/2023

Một triển lãm nghệ thuật tổ chức bởi Galerie Quynh 'từ Gốc lên Tàng' với loạt tác phẩm nghệ thuật của nghệ sĩ Hoàng Dương Cầm & Takayuki Yamamoto, Lê Thừa Tiến và Bruce Yonemoto.

Xuyên suốt hành trình văn hoá của nhân loại, cây cối được minh chứng như nguồn biểu tượng mang nhiều tầng ý nghĩa khác nhau. Đặc trưng bởi các cành vươn thẳng lên trời và rễ bành trướng dưới đất, tính đối xứng và đối ngẫu vốn có này của cây là ví dụ phản ánh rõ nhất về các khía cạnh sự sống của con người. Tâm điểm của triển lãm nhóm này là loạt tác phẩm của bốn nghệ sĩ, đi sâu vào bản sắc, sự dịch chuyển và mối quan hệ phức tạp giữa cái tôi và cái ta.

(Poster triển lãm tranh, nguồn ảnh từ trang thông tin của ban tổ chức)

THÔNG TIN TRIỂN LÃM

► Thời gian triển lãm nghệ thuật: 12 tháng 9 đến 7 tháng 10, 2023

► Địa chỉ: Galerie Quynh - 118 Nguyễn Văn Thủ, ĐaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

► Giờ mở cửa: 10 AM – 7 PM, Thứ Ba – Thứ Bảy

► Liên hệ: info@galeriequynh.com | +84 28 3822 7218

* Triển lãm không thu phí tham quan, vào cửa tự do

---------------------------------------

Galerie Quynh is pleased to present 'from Root to Canopy' featuring the distinctive work of Hoang Duong Cam & Takayuki Yamamoto, Le Thua Tien, and Bruce Yonemoto.

Throughout human cultures, the tree has proven to be a rich source of symbolic meaning. Characterized by its branches reaching skyward and roots extending below, the inherent symmetry and duality of the tree embodies many facets of human existence. For this collective exhibition, the spotlight shines on the distinctive work of the four artists who probe deeply into identity, displacement, and the intricate relationship between self and surroundings.

NOTES ON THE EXHIBITION

► Exhibition Dates: September 12 – October 7, 2023

► Venue: Galerie Quynh, 118 Nguyen Van Thu, Dakao, District 1, Ho Chi Minh City

► Opening Hours: 10am – 7pm, Tuesday – Saturday

► Contact: info@galeriequynh.com | +84 28 3822 7218

Nguồn tin sự kiện tại: TRIỂN LÃM TRANH “TỪ GỐC LÊN TÀNG” - FROM ROOT TO CANOPY

Đăng ký làm gia sư

Mật khẩu của bạn được mã hóa. Ngoại trừ bạn, không ai có thể biết được mật khẩu của bạn.

Đăng ký thuê gia sư