TRIỂN LÃM TRANH “LET THE PAINTING MAKES YOU”

TRIỂN LÃM TRANH “LET THE PAINTING MAKES YOU”

Bởi Hà Trang 20/11/2023

“Một trong những điều thú vị của nghệ thuật là tự thân nó mang đầy mâu thuẫn. Quy tắc duy nhất của nghệ thuật là không có bất cứ quy tắc nào và mọi người đều làm theo quy tắc. Chính bạn là người làm ra quy tắc.” - Brice Marden.

Những lời chia sẻ trên của cố họa sĩ Brice Marden (1938 - 2023) như một lời tuyên ngôn về mục đích cao cả của nghệ thuật chính là sự kiến tạo. Để tưởng nhớ những đóng góp của cố họa sĩ, không gian nghệ thuật Gagosian ra mắt công chúng một cuộc triển lãm mang tên “Để bức tranh vẽ lên bạn” (Let the painting makes you). 

Triển lãm tranh sẽ trưng bày hơn 20 tác phẩm nghệ thuật mới nhất của Brice Marden được lưu giữ tại xưởng của ông. Các tác phẩm chủ yếu thuộc trường phái Trừu tượng Biểu hiện, cho thấy cảm hứng sáng tạo của tác giả trong những ngày cuối đời. Và trong triển lãm, bạn sẽ cùng tác giả chiêm nghiệm về triết lý nghệ thuật của Brice về khả năng mà nghệ thuật mang lại cho cuộc sống. 

(Brice Marden, 1930 - 2023, nguồn ảnh từ Internet)

Brice luôn tin rằng nghệ thuật chưa bao giờ chỉ phản ánh lại thế giới khách quan, mà hơn cả nó tạo ra những cái mới mà chính chúng ta chưa bao giờ có thể tưởng tượng. Thậm chí, nghệ thuật có thể kiến tạo ra những nhân cách mới của chính chúng ta, giúp tinh thần ta khỏe mạnh, vững vàng.

Triển lãm tranh được tổ chức tại không gian nghệ thuật Gagosian địa chỉ 980 Đại lộ Madison tại New York, khai mạc vào ngày 2 tháng 11 và kéo dài đến hết ngày 22 tháng 12. 

 

Nguồn tin sự kiện tại: TRIỂN LÃM TRANH “LET THE PAINTING MAKES YOU”

Đăng ký làm gia sư

Mật khẩu của bạn được mã hóa. Ngoại trừ bạn, không ai có thể biết được mật khẩu của bạn.

Đăng ký thuê gia sư