TRIỂN LÃM “PHONG CẢNH LẠ THƯỜNG”

TRIỂN LÃM “PHONG CẢNH LẠ THƯỜNG”

Bởi Hà Trang 21/03/2024

Một sự kiện của Wiking Salon và Lân Tinh Foundation.

Ghế đỏ mải mê lang thang trong khu rừng, trôi theo không gian đa dạng. Là hiện thân của tàn tích, hiện tại và tương lai xã hội, ghế đỏ còn là biểu tượng của tác giả và góc nhìn cá nhân.

Trải qua nhiều khung cảnh từ thiên nhiên đến miền đất mới, ghế đỏ là trải nghiệm cá nhân và tập thể, vừa bản địa vừa toàn cầu. Màu đỏ tạo sức hút, làm nổi bật ghế đỏ trong không gian đa dạng.

Ghế đỏ không chỉ là biểu tượng văn hóa, mà còn đặt ra thách thức về sự tác động của con người đối với môi trường. Từ thành thị đến hoang sơ, từ hoài cổ đến hiện đại, ghế đỏ là điểm giao thoa tinh tế giữa quê hương và khao khát khám phá mới.

-------------------------------------------

𝑇ℎ𝑒 𝑟𝑒𝑑 𝑐ℎ𝑎𝑖𝑟 𝑠𝑦𝑚𝑏𝑜𝑙𝑖𝑧𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑚𝑛𝑎𝑛𝑡𝑠, 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠, 𝑎𝑛𝑑 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠. 𝐼𝑡 𝑒𝑚𝑏𝑜𝑑𝑖𝑒𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑠𝑡'𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒 𝑣𝑖𝑒𝑤𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠, 𝑔𝑢𝑖𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑢𝑠 𝑡ℎ𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ 𝑙𝑎𝑛𝑑𝑠𝑐𝑎𝑝𝑒𝑠 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑡𝑜 𝑛𝑒𝑤 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑒𝑠. 𝑇ℎ𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑖𝑠 𝑏𝑜𝑡ℎ 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑑 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒, 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑑 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙, 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 ℎ𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑚𝑖𝑙𝑒𝑠𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑑 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖𝑛𝑔.

𝑇ℎ𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑑 𝑎𝑐𝑡𝑠 𝑎𝑠 𝑎 𝑚𝑎𝑔𝑛𝑒𝑡𝑖𝑐 𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒 𝑖𝑛 𝑆𝑜𝑢𝑡ℎ𝑒𝑎𝑠𝑡 𝐴𝑠𝑖𝑎𝑛 𝑠𝑡𝑟𝑒𝑒𝑡 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑒, 𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑎 𝑤𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔-𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡𝑦. 𝐴𝑠 𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑖𝑛 𝑎 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔, 𝑡ℎ𝑒 𝑟𝑒𝑑 𝑐ℎ𝑎𝑖𝑟 𝑟𝑎𝑖𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑟𝑛𝑠 𝑎𝑏𝑜𝑢𝑡 ℎ𝑢𝑚𝑎𝑛 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑓 𝑒𝑐𝑜𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑎𝑛𝑑 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑢𝑙𝑙𝑒𝑑𝑛𝑒𝑠𝑠 𝑑𝑢𝑒 𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛.

𝑇ℎ𝑒 𝑟𝑒𝑑 𝑐ℎ𝑎𝑖𝑟 𝑛𝑎𝑣𝑖𝑔𝑎𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒 𝑠𝑝𝑎𝑡𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑡ℎ𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ 𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑔𝑎𝑡𝑒𝑠, 𝑐𝑜𝑛𝑛𝑒𝑐𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖𝑙𝑑ℎ𝑜𝑜𝑑 𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑑 𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛. 𝐼𝑡 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑠 𝑎𝑠 𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑓 ℎ𝑜𝑚𝑒𝑡𝑜𝑤𝑛 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑟𝑦 𝑎𝑛𝑑 𝑡ℎ𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑖𝑟𝑒 𝑓𝑜𝑟 𝑚𝑦𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑖𝑒𝑠.

 

THÔNG TIN TRIỂN LÃM l EXHIBITION INFORMATION

* Đơn vị tổ chức l Organizer: 𝐖𝐈𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐒𝐀𝐋𝐎𝐍

* Đơn vị giám tuyển l Curatorial Partner: Lân Tinh Foundation

* Đơn vị đồng hành l Sponsor partner: QFrame

* Đơn vị giải pháp chiếu sáng nghệ thuật: Cara Lighting

* Địa điểm l Location: Wiking Salon, Tầng trệt – Tòa nhà Centec, 72 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

* Thời gian triển lãm / Date: từ ngày 03.03.2024 - 31.03.2024

* Giờ mở cửa l Open: 09:00 – 18:00 từ Thứ 2 đến Thư 7 l Mon to Sat

* Nghệ sĩ triển lãm l Artist: Hoàng Anh

* Triển lãm mở cửa miễn phí với link đăng ký trước theo khung giờ nhằm mục đích đảm bảo trải nghiệm thưởng lãm cho người xem l The exhibition is open for free with pre-registration through scheduled time slots to ensure a curated viewing experience for attendees.

* Link đăng ký: https://quickom.net/.../trien-lam-ca-nhan-phong-canh-la… 

 

Nguồn tin sự kiện tại: TRIỂN LÃM “PHONG CẢNH LẠ THƯỜNG”

Đăng ký làm gia sư

Mật khẩu của bạn được mã hóa. Ngoại trừ bạn, không ai có thể biết được mật khẩu của bạn.

Đăng ký thuê gia sư