TRIỂN LÃM NGHỆ THUẬT “THỰC”

TRIỂN LÃM NGHỆ THUẬT “THỰC”

Bởi Hà Trang 10/10/2023

Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh xin giới thiệu triển lãm nhóm THỰC của 10 họa sĩ trẻ. Triển lãm sẽ diễn tại 218A Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh (Hội Mỹ Thuật thành phố Hồ Chí Minh ) từ ngày 18/10 đến 23/10/2023

Các nghệ sĩ trẻ bao gồm: Mắm, Muối, Phương Phạm, Nguyễn Khôi, Chin, Thạch Thế Ngọc, Thanh Kha, Nguyễn Đăng Khoa, Brandy, Maxys.hoang.

Ta kinh nghiệm quá khứ, hiện tại và mong đợi sự tương đồng sẽ xảy ra trong tương lai. Ta là gì ngoài tập hợp các nhận thức khác nhau, nối tiếp nhau, luôn trong một dòng chảy và chuyển động không ngừng, hay ta là những chủ thể vốn hiện hữu tự thân.

Điều gì giúp ta nhận biết được thế giới? Ta là những tờ giấy trắng mà những kinh nghiệm của tri giác điền lên hay xuất phát từ tiên nghiệm, những ý niệm hiện diện sẵn trong ý thức.

(Poster sự kiện, nguồn ảnh từ trang thông tin sự kiện)

Triển lãm tranh Thực bao gồm các tác phẩm hội họa, đồ họa, sắp đặt, video của các cá nhân trẻ, xác định, thể hiện cách họ nhìn thế giới và chính bản thân. Không thể chắc chắn là một tập hợp những quan sát sẽ luôn dẫn đến cùng một kết luận.

*Địa điểm: 218A Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh (Hội Mỹ Thuật thành phố Hồ Chí Minh )

*Thời gian khai mạc: vào 18h ngày 17/10/2023

*Thời gian triển lãm: từ 10h đến 20h | từ 18/10 - 23/10/2023

*Triển lãm vào cửa tự do

Nguồn thông tin tại: TRIỂN LÃM NGHỆ THUẬT “THỰC”

Đăng ký làm gia sư

Mật khẩu của bạn được mã hóa. Ngoại trừ bạn, không ai có thể biết được mật khẩu của bạn.

Đăng ký thuê gia sư