TRIỂN LÃM HỘI HỌA “CỘI NGUỒN” - HỌA SĨ NGUYỄN ĐẠI GIANG

TRIỂN LÃM HỘI HỌA “CỘI NGUỒN” - HỌA SĨ NGUYỄN ĐẠI GIANG

Bởi Hà Trang 13/10/2023

Thời gian: Từ 15/10 đến 22/10

Địa điểm: 29 Hàng Bài, Hà Nội

Hãy note vào ghi chú của bạn trong hành trình khám phá nghệ thuật với sự tuyệt vời của tiết thu Hà Nội.

Triển lãm tranh “CỘI NGUỒN” không chỉ là sự trưng bày tác phẩm nghệ thuật, mà còn là một hành trình đậm chất nghệ thuật và văn hóa Việt Nam. Họa Sĩ Nguyễn Đại Giang đã kết hợp sự đa dạng của cuộc sống, và con người Việt Nam, thể hiện sự hòa quyện giữa nghệ thuật và tâm hồn, cùng với việc nghiên cứu sâu sắc nguồn gốc văn hóa dân tộc.

Hãy để “CỘI NGUỒN” mang bạn vào thế giới của nghệ thuật "Upsidedownism" nơi mọi thứ đều được đảo ngược và khám phá không giới hạn của cảm xúc đang chờ đợi bạn.

 

Nguồn thông tin sự kiện tại: TRIỂN LÃM HỘI HỌA “CỘI NGUỒN” - HỌA SĨ NGUYỄN ĐẠI GIANG

Đăng ký làm gia sư

Mật khẩu của bạn được mã hóa. Ngoại trừ bạn, không ai có thể biết được mật khẩu của bạn.

Đăng ký thuê gia sư