Triển lãm “David Thomas và Những người Bạn”, trưng bày các sáng tác mới nhất

Triển lãm “David Thomas và Những người Bạn”, trưng bày các sáng tác mới nhất

Bởi Hà Trang 18/04/2023

Triển lãmDavid Thomas và Những người Bạn”, trưng bày các sáng tác mới nhất của C.David Thomas nghệ sĩ đồ họa đến từ Boston (Hoa Kỳ) và các nghệ sĩ Việt Nam được tổ chức bởi Hội Mỹ thuật Việt Nam và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Thời gian từ Thứ Ba 25.04 - thứ Bảy 29.04.2023, mở cửa từ 9h00 đến 18h00 hàng ngày tại phòng trưng bày của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Triển lãm gồm các nghệ sĩ: David C. Thomas, Bùi Hải Sơn, Đào Châu Hải, Đặng Thị Dương, Đặng Xuân Hòa, Lê Huy Tiếp, Lê Kinh Tài, Lê Lạng Lương, Lê Quốc Việt, Lê Thị Hiền, Lê Thừa Tiến, Nguyễn Ngọc Lâm, Nguyễn Thị Kim Chi, Nguyễn Quang Thắng, Nguyễn Thế Sơn, Nguyễn Vũ Quyên, Phạm Huy Thông, Phan Cẩm Thượng, Phan Oánh, Trần Lương, Vũ Bạch Liên và Vũ Kim Thư.

------------------------

Trong nhiều năm từ sau 1988, C. David Thomas và tổ chức Hiệp Hội Nghệ thuật Đông Dương (Indochina Arts Partnership, viết tắt là IAP) đã là một cái tên và địa chỉ được biết đến nhiều nhất trong việc tổ chức các hoạt động trao đổi văn hóa nghệ thuật giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, đặc biệt nổi bật với những triển lãm lớn ngay trước và sau giai đoạn bình thường hóa quan hệ của hai nước vào năm 1995. David Thomas, một cựu chiến binh Việt Nam, một nghệ sĩ và nhà giáo dục, bằng nỗ lực của mình, đã có những đóng góp lớn lao và quan trọng để khởi xướng và duy trì những hoạt động hàn gắn và kiến tạo sự hiểu biết lẫn nhau về nhiều mặt của đời sống vật chất và tinh thần giữa hai dân tộc từng có một quá khứ chung nhiều đau thương.

Triển lãm này trưng bày một số tác phẩm thuộc chuỗi sáng tác đồ họa của C. David Thomas trong giai đoạn chống chọi lại căn bệnh Parkinson những năm vừa qua, căn bệnh được xác định là một trong những hậu quả của việc tiếp xúc với chất độc Màu Da Cam mà có lẽ bị nhiễm trong chiến tranh. Loạt tranh này được giới thiệu đầy đủ tại triển lãm "Finding Parkinson's" của David Thomas và các nghệ sĩ đồ họa Boston tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng đầu tháng 4, 2023. Triển lãm tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam ở Hà Nội cũng trưng bày sáng tác của 21 nghệ sĩ Việt Nam đã được mời tham gia các triển lãm và chương trình trao đổi văn hóa nghệ thuật do IAP tổ chức và tài trợ trong quãng thời gian 30 năm từ 1989 - 2019. Vượt lên trên những trao đổi nghề nghiệp giữa nghệ sĩ với nghệ sĩ, họ và David Thomas chia sẻ những tình cảm và giá trị tinh thần chung: về vẻ đẹp của nghệ thuật, về sự hàn gắn và kết nối của cảm xúc và thẩm mỹ, về sự đồng hành trong cuộc sống, sự cảm thông về một quá khứ đã qua và cái nhìn chung tới tương lai.

Các sáng tác của C.David Thomas trưng bày trong triển lãm này là một phần của chương trình Photo Hanoi 23 - Biennale nhiếp ảnh quốc tế đầu tiên tại Việt Nam do Viện Pháp tại Hà Nội khởi xướng.

The Vietnam Fine Arts Association and the Vietnam Fine Arts Museum is pleased to introduce "David Thomas and Friends" exhibition, showcasing the latest works of graphic artist C.David Thomas from Boston (USA) and Vietnamese artists. Time: from Tuesday April 25th - Saturday April 29th 2023. Opens from 9am - 6pm everyday at gallery of the Vietnam Fine Arts Museum, 66 Nguyễn Thái Học st., Ba Đình dist., Hanoi, Vietnam.

Participants: David C. Thomas, Bùi Hải Sơn, Đào Châu Hải, Đặng Thị Dương, Đặng Xuân Hòa, Lê Huy Tiếp, Lê Kinh Tài, Lê Lạng Lương, Lê Quốc Việt, Lê Thị Hiền, Lê Thừa Tiến, Nguyễn Ngọc Lâm, Nguyễn Thị Kim Chi, Nguyễn Quang Thắng, Nguyễn Thế Sơn, Nguyễn Vũ Quyên, Phạm Huy Thông, Phan Cẩm Thượng, Phan Oánh, Trần Lương, Vũ Bạch Liên and Vũ Kim Thư.

---

For many years since 1988, C. David Thomas and the Indochina Arts Partnership (a.k.a IAP) has been known for organizing cultural and artistic exchange between Vietnam and the United States, especially with large-scale significant exhibitions right before and after the normalization of relations between the two countries in 1995. David Thomas, a Vietnam veteran, an print-maker and art educator who, by their efforts, has made great and important contributions to initiating and sustaining activities that healed and built the mutual understanding in many aspects between the two nations that used to have a common painful past.

The exhibition showcases selected graphic works from the series of C. David Thomas during his struggle with Parkinson's syndrome in recent years, which has been identified as one of the consequences of exposure to Agent Orange, which was probably infected during the war. The print series is fully presented in the "Finding Parkinson's" group exhibition of David Thomas and Boston's printmakers in Danang Fine Art Museum. The exhibition also showcases the works of 21 Vietnamese artists who have been invited to participate in art and culture exchange programs and activities organized and supported by IAP over a period of 30 years since 1989 to 2019. Their relationship with David Thomas and IAP went far beyond the artistic professional exchange, but about sharing common sentiments and spiritual values: the beauty of arts, the healing and building emotions through aesthetics, the companionship in life, the sympathies for the past and the bright vision of the future.

The works of C.David Thomas displayed in this exhibition are part of the "Photo Hanoi 23" - The first international photography biennale in Vietnam initiated by the French Institute in Hanoi.

 

Biên tập: Huyền

Nguồn: https://www.facebook.com/events/1304785566768465/?ref=newsfeed

Đăng ký làm gia sư

Mật khẩu của bạn được mã hóa. Ngoại trừ bạn, không ai có thể biết được mật khẩu của bạn.

Đăng ký thuê gia sư