Tranh sơn mài

Tranh sơn mài " Thiền"- Hoạ sỹ Đinh Quốc Huy

Bởi Hà Trang 08/12/2022

Tranh sơn mài “Thiền” của họa sĩ Đinh Thế Huy miêu tả tĩnh vật bình hoa, tượng phật và những trái hồng. Tĩnh vật đặt trên một nền xanh đen huyền ảo tĩnh lặng, với những vệt sáng đang rơi rớt xuống. Các đồ vật trong bức tranh được đặt theo bố cục ngang thể hiện một nhịp chậm rãi, thư thả. Tác giả không tả kỹ hình khối mà chỉ gợi không gian, đậm nhạt làm tăng tính tượng trưng cho đối tượng.

Đăng ký làm gia sư

Mật khẩu của bạn được mã hóa. Ngoại trừ bạn, không ai có thể biết được mật khẩu của bạn.

Đăng ký thuê gia sư