Tranh sơn mài họa sĩ Nguyễn Xuân Lục

Tranh sơn mài họa sĩ Nguyễn Xuân Lục

Bởi Hà Trang 28/07/2023

"Chất liệu và kỹ thuật sơn mài không chỉ là phương tiện mà còn là câu chuyện và nguồn cảm hứng…” - Nguyễn Xuân Lục. Sau nhiều sáng tác suy tư về con người, cuộc sống và những vùng không gian rộng lớn, nghệ sĩ trở về với chính chất liệu mà cùng với nó, anh đã đi tới những vùng đất lạ - chất liệu sơn ta. Cảm hứng với chính chất liệu, như những điêu khắc gia hiện đại, Nguyễn Xuân Lục muốn khai thác khả năng mới của sơn ta ở ngoài khuôn khổ của hội họa hai chiều. Qua đó cho thấy, tranh sơn mài - hay chất liệu sơn ta truyền thống - với tính chất tạo hình vật lý đặc biệt của nó, là một mảnh đất bí ẩn và phong phú để người nghệ sĩ biến hóa, tạo tác. Nguyễn Xuân Lục đem đến hai tác phẩm “Trầm Tích” trong triển lãm lần này, cũng là những sáng tác mới của anh trên con đường khai thác những ngôn ngữ độc đáo của Nguyễn Xuân Lục cùng Sơn ta Việt Nam.

Một số tác phẩm của họa sỹ Phạm Xuân Lục:

Đăng ký làm gia sư

Mật khẩu của bạn được mã hóa. Ngoại trừ bạn, không ai có thể biết được mật khẩu của bạn.

Đăng ký thuê gia sư