Tranh sơn mài “Dứa” - Hoạ sĩ Phạm Trà My

Tranh sơn mài “Dứa” - Hoạ sĩ Phạm Trà My

Bởi Hà Trang 09/07/2023

Tranh sơn mài “Dứa” - Hoạ sĩ Phạm Trà My mang vẻ siêu thực. Không gian trong tranh được chia cắt làm hai khoảng với đường chân trời chiếm ⅕ bức tranh ở trên cao và màu vàng được kéo xuống trái dứa nằm sâu phía dưới. Các đối tượng trong tranh: cánh bướm, trái dứa đều chấp chới giữa ranh giới của hai không gian đó. Chất liệu sơn mài cho phép họa sĩ khai thác thế mạnh của nó ở màu tối của sơn then và cánh gián để tạo nên một không gian sâu thẳm, huyền ảo đầy bí ẩn.

Đăng ký làm gia sư

Mật khẩu của bạn được mã hóa. Ngoại trừ bạn, không ai có thể biết được mật khẩu của bạn.

Đăng ký thuê gia sư