Tác giả Vũ Hiệp

Tác giả Vũ Hiệp

Bởi Hà Trang 06/12/2023

Nhà nghiên cứu, họa sĩ Vũ Hiệp sinh năm 1982 tại Hải Dương, hiện đang sống, nghiên cứu và sáng tác tại Hà Nội. Vũ Hiệp tốt nghiệp ngành kiến trúc Trường Đại học Kiến trúc - Xây dựng St Petersburg (Liên bang Nga), hiện là giảng viên tại Trường Đại học Giao thông vận tải. 

Anh đã xuất bản các cuốn sách: “Tinh thần khai phóng của nghệ thuật” (NXB Mỹ thuật, 2015), “Đô thị Việt Nam - Góc nhìn từ những nơi chốn” (NXB Xây dựng, 2016), “Các cấu trúc tinh thần của nghệ thuật” (NXB Mỹ thuật, 2018), Nghệ thuật dưới góc độ di truyền (NXB Mỹ thuật, 2019), “Sự kiến tạo các nền nghệ thuật” (NXB Mỹ thuật, 2022)... 

Anh tham gia triển lãm “Mùa thu” ở Gallery MART, Saint Petersburg, 2010.  Từ năm 2009 – 2015 Vũ Hiệp vẽ tranh thủy mặc. Từ 2016 đến nay, Vũ Hiệp tập trung vào hội họa trên Lụa.

Các tác phẩm của nhà nghiên cứu Vũ Hiệp đã được tặng Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia (giải bạc và đồng) năm 2016, 2018, 2020, 2022 ; Giải B Giải thưởng Sách Quốc gia năm 2018; Tặng thưởng hạng A Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương năm 2019. 

Artist Vu Hiep

Researcher and painter Vu Hiep (1982) was born in Hai Duong and graduated in architecture from Saint Petersburg University of Architecture and Construction (Russia). He’s currently living, researching, and composing in Hanoi, and works as a lecturer at the University of Transport and Communications.

He has published multiple books, namely “The Liberating Spirit of Art” (Fine Art Publisher, 2015), “Vietnam's Urban – A View from Homes” (Construction Publisher, 2016), “The Mental Structure of Art” (Fine Art Publisher, 2018), Art from a Hereditary Perspective (Fine art publisher, 2019), “The Creation of Arts” (Fine art Publisher, 2022)...

He was featured in the exhibition “Autumn” at Gallery MART, Saint Petersburg, in 2010. From 2009 – 2015 Vu Hiep painted Chinese Ink paintings. Since 2016, Vu Hiep has been sorely focused on silk painting.

Vu Hiep's artworks have been awarded the National Architecture Prize (silver and bronze prizes) in 2016, 2018, 2020, and 2022; second place in the National Book Prize in 2018; First place in the Central Council for Literature and Art Theory and Criticism in 2019.

Đăng ký làm gia sư

Mật khẩu của bạn được mã hóa. Ngoại trừ bạn, không ai có thể biết được mật khẩu của bạn.

Đăng ký thuê gia sư