Sức lan tỏa mạnh mẽ của các phòng tranh châu Á trên toàn cầu (P3)

Sức lan tỏa mạnh mẽ của các phòng tranh châu Á trên toàn cầu (P3)

Bởi Hà Trang 10/03/2023

Rõ ràng, hội chợ nghệ thuật giúp các phòng tranh xây dựng kết nối mới. Thời gian gần đây, sáng kiến chia sẻ không gian thay thế chi phí thấp đã được đưa ra với một mục đích tương tự. Nhưng từ quan điểm của Jeffrey Rosen – nhà sáng lập Misako & Rosen cùng với vợ Misako vào năm 2006, các dự án chia được thúc đẩy bởi doanh số bán hàng hơn là cộng đồng.

Vào năm 2019, Misako & Rosen, cùng với LambdaLambdaLambda (Pristina), Lulu (một dự án ở Thành phố Mexico của Chris Sharp) và Park View/Paul Soto (Los Angeles) đã cùng tổ chức một chương trình mang tên “La Maison de Rendez-Vous ở Brussels”. 

Rosen chỉ ra lý do chọn Brussels bởi địa điểm này có một nền tảng nghệ thuật tinh tế, sắc sảo và gần với các thủ đô nghệ thuật lớn hơn, đắt đỏ hơn và có quan điểm nghệ thuật bảo thủ hơn. “Không gian đóng vai trò như một trung tâm, đồng thời cho biết thêm rằng chúng “không cố định”.

“Chúng tôi đang hướng tới một mô hình hợp tác toàn diện,” Rosen chia sẻ thêm. “Chúng tôi bắt đầu với các cuộc triển lãm khi trách nhiệm và quyền lợi về tài chính được phân chia rõ ràng. Chúng tôi đã cùng làm một vài chương trình với chi phí và lợi nhuận được chia sẻ. Chúng tôi sẽ phải đánh giá hiệu quả của nó trong một cấu trúc hướng đến lợi nhuận, đó là thế giới nghệ thuật. Chúng tôi đang tự tìm hiểu xem chúng tôi muốn trở thành một tổ chức như thế nào.”

Rosen đã mô tả các phòng trưng bày tham gia là một phần của sáng kiến “hướng tới văn hóa” tồn tại “bên lề” thế giới nghệ thuật thương mại và các dự án hợp tác như La Maison de Rendez-Vous là “một mệnh lệnh mang tính đạo đức”. “Trong bối cảnh thế giới nghệ thuật hướng đến lợi nhuận, bạn phải tìm ra những giải pháp thay thế. Chúng tôi đang cố gắng tìm ra một cách sinh tồn không phải để chứng minh kẻ sống sót là kẻ mạnh nhất,” ông nói.

Xem thêm phần 1 tại đây

Xem thêm phần 2 tại đây

 

Biên dịch: Minh Hậu

Biên tập: Nguyễn Hiếu

https://www.artbasel.com/stories/art-market-report-2022-asian-galleries-going-global

Đăng ký làm gia sư

Mật khẩu của bạn được mã hóa. Ngoại trừ bạn, không ai có thể biết được mật khẩu của bạn.

Đăng ký thuê gia sư