Tuần lễ trưng bày: Ánh sáng bên trong - Hoạ sĩ Trương Văn Ngọc

Sinh năm 1990 tại Phú Thọ, tốt nghiệp đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội năm 2009, Trương Văn Ngọc sớm tìm được cho mình một lối đi riêng trong hội họa. Cho đến thời điểm hiện tại người ta biết đến anh với các sáng tác màu nước nổi bật về phong cảnh và sen. Ít ai biết, trước kia Trương Văn Ngọc cũng đã từng thể nghiệm hội họa chân dung biểu hiện, nude, lập thể… một cách dữ dội. Con đường của Trương Văn Ngọc là con đường tìm về sự giản đơn nhưng cô đọng và hàm súc, tiến về bản sắc cá nhân.

HỌA SỸ TRƯƠNG VĂN NGỌC

Sinh năm 1990 tại Phú Thọ, tốt nghiệp đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội năm 2009, Trương Văn Ngọc sớm tìm được cho mình một lối đi riêng trong hội họa. Cho đến thời điểm hiện tại người ta biết đến anh với các sáng tác màu nước nổi bật về phong cảnh và sen. 

Ít ai biết, trước kia Trương Văn Ngọc cũng đã từng thể nghiệm hội họa chân dung biểu hiện, nude, lập thể… một cách dữ dội. Con đường của Trương Văn Ngọc là con đường tìm về sự giản đơn nhưng cô đọng và hàm súc, tiến về bản sắc cá nhân.

Các triển lãm cá nhân 

- 2019: Triển lãm “Nguồn” tại 29 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- 2013: Triển lãm “Hanoi’s watercolors” tại Trung tâm thời trang Chula 396 Lạc Long Quân, Hà Nội.

- 2012: Triển lãm “Tranh màu nước” đầu tiên tại P205, nhà G5C, Ngõ 32A Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội.

“ … Một hòn đá, một ngọn cỏ đâu cần phải có tư tưởng nó mới xuất hiện mà nó có mặt như một lẽ thường tình nhưng sâu bên trong đều hàm chứa một ý nghĩa nào đó của hiện tượng tự nhiên.”

Chân mây gợi chút hồn rung cảm

Miền xa lay động giấc phiêu bồng

Em bé ngày nào thấp thoáng hiện

Chân trần đuổi bắt một trời không

Thơ Trương Văn Ngọc

 

TÍNH THIỀN TRONG HỘI HỌA CỦA TRƯƠNG VĂN NGỌC

Khoảng 10 năm nay Trương Văn Ngọc chỉ tập trung khai thác chủ đề Sen và thiên nhiên. Chỉ riêng ở giai đoạn này, không khó để nhận thấy có sự vận động mạnh mẽ bởi các tác phẩm của anh thường trực tiếp biểu hiện nội tâm. 20 Tác phẩm trong cuộc trưng bày lần này cho thấy rõ những yếu tố tạo hình tập trung, chắt lọc mang hơi thở của thiền và một sự chuyển đổi sang trừu tượng của Ngoc. Nằm trong giai đoạn biến động của môi trường ngoại cảnh, điều đó một cách tự nhiên cho thấy sự chuyển hóa đã đạt đến độ nhuần nhuyễn của chủ đề, thủ pháp tạo hình, tư tưởng và tình cảm của Ngọc trong trạng thái lần tìm về bản sắc cá nhân trong hội họa của anh.

Sen mất dần nét. Nét hình thôi liền mạch và trở nên gợi mở. Không còn miêu tả, mà chuyển sang biểu hiện trạng thái, dấu hiệu sen. Nhiều khoảng màu nhòe và loang. Ít hình, nhiều khoảng trống, kiệm màu và chuyển sắc nhẹ. Khả năng biến hóa trong bút pháp được khai thác… Đó là những thay đổi rõ rệt có thể thấy so với những tác phẩm vẽ sen trước đây của Trương Văn Ngọc.

Nhưng điều đặc biệt hơn, trong những sáng tác này, vượt lên những dấu hiệu tối giản của “tính không” dễ nhận biết trong phong thái thiền, là một trạng thái “tĩnh” trong “động” mà sen và thiên nhiên của Trương Văn Ngọc đem đến. Chính anh cũng đã giải thích: phía trong lớp phủ đậm màu ở một số tác phẩm, đã từng là hình nét xáo động. Lớp phủ là cách anh cho chúng sự cân bằng. Hay ở chính các tác phẩm sen xào xạc, sen đứt đoạn và vụn vỡ, sen lại chạm đến một tổng thể cân bằng, câm lặng và chân thật.

Sen và thiên nhiên trừu tượng sẽ còn là chủ đề thú vị khi được tác giả khai thác ở trạng thái “nhập thế”. Hay nói cách khác, chính đó là cách mà anh thiền định trong hội họa của mình giữa biến động của ngoại cảnh.

Huyền T. Trần

_____________________________

ARTIST TRUONG VAN NGOC

Born in 1990 at Phu Tho, and graduated from Hanoi University of Industrial Art in 2009, Truong Van Ngoc soon found his path in fine art. As of now, he is known for his outstanding watercolors of landscape and lotus.

Unknown to most, Truong Van Ngoc also experienced expressionist portrait, nude, and cubist painting in a fierce mannerism. The path he’s chosen seeks simplicity, yet condensed and implicit, toward the true essence. 

Solo exhibitions:

  • 2019: Origin exhibition at 29 Hang Bai St., Hoan Kiem, Hanoi.

  • 2013: Hanoi’s watercolors at Chula Fashion Centre, 396 Lac Long Quan St., Hanoi. 

  • 2012: the first Watercolors Paintings exhibition at P205, house G5C, 32A Hao Nam Alley, Dong Da, Hanoi.

“…A stone or a blade of grass doesn’t need to have thoughts to appear, they simply exist as common sense, but deep inside they enfold some sense of the natural phenomenon.”

Chân mây gợi chút hồn rung cảm

Miền xa lay động giấc phiêu bồng

Em bé ngày nào thấp thoáng hiện

Chân trần đuổi bắt một trời không

           Poem by Truong Van Ngoc

 

TRUONG VAN NGOC ZEN'S IN FINE ART

Over the past 10 years, Truong Van Ngoc has focused sorely on capitalizing on the theme of lotus and nature. By looking at this period alone, it’s not difficult to notice a compelling motion since his work often directly expresses inner feelings. Nineteen artworks in this exhibition display the concentrated, cultivated shaping elements, which contain the breath of meditation and Ngoc’s transition to abstract. Being in a shifting period of the external environment naturally shows that Ngoc’s transformation has reached the mastery of composition, shaping techniques, thoughts, and feelings during his state of seeking one’s essence within his arts. 

The lotus outlines seemed to fade away. These outlines become seamless and alluring; no longer descriptive, but switched to expressing the states and signs of lotus through many gamuts of splashing and smearing colors. Fewer shapes leave room for more negative space and minimal hue with slight gradations. Ngoc’s flexibility in his brush strokes is perfectly utilized. Those are the noticeable changes that can be seen when compared to Truong Van Ngoc’s prior lotus painting. 

But what’s more special, in these compositions, beyond the minimal signs of emptiness easily recognizable in Zen manner, is a state of “stillness” in the “unrest”, which the lotus and nature of Truong Van Ngoc brought. He explained that inside some works’ dark coating, there used to be turbulent contours. Overlaying is how he gives them balance. In other words, through the images of rustling, separated, and shattered lotus, the lotus itself reaches a oneness of balance, silence, and sincerity. 

Abstract lotus and nature will still be intriguing when the artist capitalizes on the state of “singularity”. In other words, that is how he mediates in his paintings amid the fluctuations in the external environment. 

Huyen T. Tran

Đăng ký làm gia sư

Mật khẩu của bạn được mã hóa. Ngoại trừ bạn, không ai có thể biết được mật khẩu của bạn.

Đăng ký thuê gia sư