Nghệ sĩ Phạm Bảo Sơn

Nghệ sĩ Phạm Bảo Sơn

Bởi Hà Trang 13/03/2023

Nghệ sĩ Phạm Bảo Sơn sinh năm 1979, tốt nghiệp cử nhân khoa Điêu Khắc, trường ĐH Mỹ Thuật Việt Nam, tốt nghiệp Thạc Sĩ khoa Điêu Khắc, trường ĐH Mỹ Thuật Việt Nam. Là giảng Viên trường Đh Kiến Trúc Hà Nội.

Triển lãm

2017 - 2022: Tham gia Các triển lãm thường niên của Giảng Viên trường Đh Kiến Trúc Hà Nội

2022: Triển lãm nhóm Điêu khắc Hà Nội - Sài Gòn tại Hà Nội 

2017 - 2018: Tham gia the May workshop tại trường Đh Mỹ Thuật Việt Nam

2016: Triển lãm nhóm Điêu khắc Hà Nội- Sài Gòn tại Hà Nội

2015: Tham gia trại sáng tác “Art in the forest” tại Flamingo Đại Lải 

2014: Triển lãm nhóm Điêu khắc Hà Nội- Sài Gòn tại Tp Hồ Chí Minh 

2013: Triển lãm nhóm Điêu khắc “7”, Gallery Nguyên Art, Hà Nội, Việt Nam.

2012: Triển lãm "New Form", Art Talk Café, Mai Gallery, 12 Quán Sứ, Hà Nội, Việt Nam.

Đăng ký làm gia sư

Mật khẩu của bạn được mã hóa. Ngoại trừ bạn, không ai có thể biết được mật khẩu của bạn.

Đăng ký thuê gia sư