Nghệ sĩ Nguyễn Viết Thắng

Nghệ sĩ Nguyễn Viết Thắng

Bởi Hà Trang 04/11/2023

Khi đến thăm xưởng nghệ sĩ Nguyễn Viết Thắng, chúng tôi được chứng kiến một thế giới nghệ thuật thu nhỏ của anh. Nguyễn Viết Thắng từ làm tượng tới vẽ trên đủ mọi phương tiện anh có được trong hoàn cảnh của mình. Tượng gốm, tranh sơn dầu, ký họa, tranh phấn màu, màu nước, màu bột trên các loại giấy… có tới hàng nghìn tác phẩm nghệ thuật xếp chồng và treo kín các phòng, cầu thang. Nói vậy để thấy sức sáng tạo miệt mài hàng ngày của nghệ sĩ. Đối với anh, mọi thứ đều là thử nghiệm. Hàng ngày anh không dự định trước mình sẽ vẽ gì, mà để nét, màu tự đi ra theo mạch, để nó tự gợi ý, “tự lôi ra trong đầu” rồi chính nó lại soi chiếu ngược vào bản thân anh. Với cả hội họa và điêu khắc - loại hình nghệ thuật gắn với tên tuổi của anh sớm hơn, anh luôn tâm niệm: “nghệ thuật là tự thân, áp đặt ít nhất có thể cái của mình vào nó”. Vì thế, Viết Thắng thường tận dụng những vật làm sẵn. Nhiều điêu khắc gốm của anh thường mang tính sắp đặt - lắp ghép như trò chơi của trẻ con với ý thức tối giản. Còn hội họa, đôi khi nhặt được tờ giấy, bồi lên, với trạng thái của nó mà đi tiếp vào hình, màu. Nghệ thuật của Nguyễn Viết Thắng đề cập nhiều đến khoảng rỗng. Vỏ bên ngoài đối với anh chỉ là cái cớ tạo hình cho phần không nhìn thấy - cái vắng mặt mang chức năng chứa đựng.

------------------------------------------------

When visiting artist Nguyen Viet Thang's studio, we were in awe amidst discovering his miniature art world. Nguyen Viet Thang sculpts and paints in every medium he can get his hands on; including ceramic statues, oil paintings, sketches, pastels, watercolors, gouache on paper, etc. Thousands of artworks are stacked and hung tight around the room overtaking the stars, evincing his conviction in the art. According to Thang, works in a spontaneous and unplanned fashion, specifically, he lets the brush guide his creative process and follows wherever the flow takes him such that later the arts can reflect his inner. Having fine art and sculpture attached to his name fairly early, Thang reflected: “...art is derived from the self, but the self should be imposed as little as possible”. Therefore, when scupting, Viet Thang often takes advantage of pre-made objects. Many of his ceramic sculptures are often minimally arranged, assembled in a way that echoes children’s play sets. As for fine arts, on a good day, Thang can find scrap papers, merge them, and paint as is. Nguyen Viet Thang’s art highlights the uncharted space of the canvas, the outer shell is only a justification for the unseen - the absence that embodies. 

T66, 2023, 60x42 cm, Acrylic

T78, 2023, 36x26 cm, Acrylic

T62, 2023, 56x28 cm, Acrylic

T67, 2023, 42x36 cm, Acrylic

T160, 2023, 60x42 cm, Acrylic

T45, 2023, 60x42 cm, Acrylic

T49, 2023, 60x42 cm, Acrylic

T110, 2023, 30x21 cm, Acrylic

T40, 2023, 60x40 cm, Acrylic

T54, 2023, 52x40 cm, Acrylic

XEM THÊM

HOẠ SỸ KHÁC

Nhà điêu khắc - họa sĩ Nguyễn Viết Thắng sinh năm 1973 tại Hải Phòng, tốt nghiệp ngành điêu khắc, trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội (1997).

Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam (2015)

Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng (2012)

- Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc, Hà Nội 2000

- Triển Lãm Điêu khắc toàn quốc, Hà Nội 2003

- Triển lãm Dogma về chân dung tự họa, Hà Nội 2012

- Triển lãm Mỹ thuật Hồng Bàng - Hải Phòng 2013

- Triển lãm 10 năm Điêu khắc toàn quốc 2013

- Triển lãm Mỹ thuật "GẶP GỠ - HẢI PHÒNG 2014" tại Bảo tàng Hải Phòng

- Triển lãm Mỹ thuật "HÔM NAY & MÃI MÃI 2014" tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

- Triển lãm nhóm "Mùi Tết" tại Hàng Da Galleria (Hà Nội 8/2 - 8/3/2015)

- Triển lãm Mỹ thuật trẻ "TODAY" - Hà Nội 2016 

- Giải A - Triển lãm Mỹ thuật Hải Phòng 2013

- Giải KK - Triển lãm Nhiếp ảnh, Mỹ thuật về đề tài Hoa phượng và thành phố Hoa phượng đỏ, Hải Phòng 2013

- Giải C - Triển lãm Mỹ thuật khu vực II, Hải Phòng 2016

- Giải Nhất - Triển lãm Mỹ thuật Hải Phòng 2018

- Giải Nhất - Triển lãm Mỹ thuật Hải Phòng 2019

- Giải B - Triển lãm Mỹ thuật khu vực II 2021

----------------------------------------------------------

Sculptor/painter Nguyen Viet Thang (1973) was born in Hai Phong, graduated with a degree in sculpture from the Hanoi University of Industrial Fine Arts (1997)

Member of Vietnam Fine Arts Association

Member of Hai Phong Union of Arts and Culture (2012)

- 2000 National Fine Arts Exhibition in Hanoi City

- 2003 National Sculpture Exhibition in Hanoi City

- 2012 Dogma exhibition on self-portraits, Hanoi City

- 2013 Hong Bang-Hai Phong Fine Arts Exhibition

- 2013 Exhibition “10 Years of National Sculpture” 

- 2014 Exhibition “Convene - Hai Phong“

- 2014 Exhibition “Today and Forever” at the Vietnam National Museum

- 2015 Group exhibition "The Scent of Tet" at Hang Da Galleria (Hanoi 8/2 - 8/3/2015)

- Young Art Exhibition "TODAY" - Hanoi

- 2013 1st Prize at the 2013 Hai Phong Fine Arts Exhibition

- 2013 Consolation Prize Photography and Fine Arts Exhibition on Phoenix and Red Phoenix City, Hai Phong

- 2016 Third Place at the Second Region Exhibition at Ha Phong 

- 2018 First place at the 2018 Hai Phong Fine Arts Exhibition 

- 2019 First place at the 2019 Hai Phong Fine Arts Exhibition 

- 2021 Second Place at the Region II Fine Arts Exhibition 

Đăng ký làm gia sư

Mật khẩu của bạn được mã hóa. Ngoại trừ bạn, không ai có thể biết được mật khẩu của bạn.

Đăng ký thuê gia sư