Họa sĩ Trịnh Lữ

Họa sĩ Trịnh Lữ

Bởi Hà Trang 19/10/2022

Sinh năm Đinh Hợi (1948) tại Hà Nội. Cha ông là họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc, mẹ là họa sĩ Nguyễn Thị Khang.

1955 – 1965: Ông học vẽ lớp học vẽ của bố mẹ, học trực họa và thiết kế qua việc phụ giúp sáng tác và dạy học của bố mẹ. 

1965 – 1971: Ông đi vẽ phong cảnh và chân dung ở nhiều nơi sơ tán và thực tập, vẽ phông sân khấu, vẽ tranh cổ động, kẻ khẩu hiệu phục vụ chiến cuộc…

1972 – 1986: Ông làm biên tập và phát thanh viên chương trình tiếng Anh Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong thời gian đó ông tự học thêm nhiều về lịch sử, lý thuyết và triết học mỹ thuật từ các nguồn ngoại văn. Ông làm công việc lược dịch các bài viết chọn lọc về nghệ thuật trên các tuần báo và tạp chí phương Tây. Ông thử nghiệm nhiều phong cách hội họa khác nhau, tham gia vài triển lãm của họa sĩ trẻ thủ đô do Hội Mỹ thuật tổ chức…

1987 – 2012: Ông làm nhiều nghề sinh sống ở New York, Hoa Kỳ. Trong đó có nghề vẽ chân dung. Có hai triển lãm tranh phong cảnh bón mùa Ithaca trong thời gian theo học thạc sĩ truyền thông tại Đại học Cornell. Ông học thêm về hôi họa và tâm lý học thị giác, nhân học hình ảnh… tham gia các hoạt động sáng tác cùng nhóm họa sĩ Ithaca.

2013 – 2019: Ông tham gia sinh hoạt cùng giới họa sỹ địa phương ở tiểu bang của Hoa Kỳ. Ông vẽ rất nhiều phong cảnh trực họa và chọn ra 67 bức trưng bày tại một gia đình yêu tranh ở phố cổ Hàng Đồng.

2020: Ông về lại Hà Nội. Sống độc lập bằng vẽ, dịch, viết, đọc (phát thanh truyền hình) và tư vấn truyền thông phát triển. Ông là tác giả của nhiều cuốn sách dịch, viết về nghệ thuật đã xuất bản tại Việt Nam.

Đăng ký làm gia sư

Mật khẩu của bạn được mã hóa. Ngoại trừ bạn, không ai có thể biết được mật khẩu của bạn.

Đăng ký thuê gia sư