Họa sĩ Nguyễn Nghĩa Dậu

Họa sĩ Nguyễn Nghĩa Dậu

Bởi Hà Trang 19/10/2022

Nguyễn Nghĩa Dậu sinh năm 1981, tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, hiện đang là giảng viên trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Ngoài ra anh còn là là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, thành viên nhóm Sơn Ta. Nguyễn Nghĩa Dậu có nhiều triển lãm trong nước và quôc tế. Anh đã cùng một số họa sĩ đại diện cho nhóm Sơn Ta đưa các sáng tác sơn mài Việt Nam đi triển lãm tại nhiều quốc gia trên thế giới như Trung Quốc, Pháp, Nga, Ý, Thái Lan...

Các triển lãm:

2015: Triển lãm tranh Việt Nam – Thái Lan

2014: Triển lãm nhóm Sơn ta Việt Nam lần thứ II

Triển lãm tranh Sơn mài Việt Nam - LB Nga

Triển lãm tranh Sơn mài Việt Nam – Pháp

Triển lãm tranh Việt Nam - Thái Lan

2011: Triển lãm tranh Sơn mài Việt Nam – Trung Quốc

2010: Triển lãm khu vực I, Hà Nội

2009: Triển lãm kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

2007: Triển lãm khu vực I

Đăng ký làm gia sư

Mật khẩu của bạn được mã hóa. Ngoại trừ bạn, không ai có thể biết được mật khẩu của bạn.

Đăng ký thuê gia sư