Họa sĩ Lô Quang Thưởng

Họa sĩ Lô Quang Thưởng

Bởi Hà Trang 19/10/2022

Họa sĩ Lô Quang Thưởng sinh năm 1987, tốt nghiệp Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Việt Bắc và Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Hiện nay anh là thành viên Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Các triển lãm nổi bật:

Triển lãm nhóm "Kết nối" tại Hội Văn học Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016

Hội chợ Domino Art Fair năm 2017

Triển lãm nhóm "20 năm khoa Sư phạm Mỹ thuật Yết Kiêu" năm 2018

Biennale lần thứ 5 tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019

Giải thưởng

Giải C tại Triển lãm Mỹ thuật Khu vực 3 (Tây Bắc - Việt Bắc) lần thứ 24 tại Hà Giang năm 2019 và tại Điện Biên năm 2020.        

Đăng ký làm gia sư

Mật khẩu của bạn được mã hóa. Ngoại trừ bạn, không ai có thể biết được mật khẩu của bạn.

Đăng ký thuê gia sư