Tranh sơn mài “Khế” - Hoạ sĩ Phạm Trà My

Tranh sơn mài “Khế” - Hoạ sĩ Phạm Trà My

Bởi Hà Trang 09/07/2023

Khế là bức tranh sơn mài của họa sĩ Phạm Trà My. “Khế” có bố cục đơn giản với đối tượng chính là 3 quả và cành lá ở chếch ⅔ tranh theo chiều dọc. Bức tranh để lại nhiều khoảng nghỉ cho mắt người xem mang đến vẻ yên bình cho tác phẩm. Khoảng trống nền cũng được cài nhiều sắc độ tạo nên một vùng không gian lấp lánh thơ mộng.

Đăng ký làm gia sư

Mật khẩu của bạn được mã hóa. Ngoại trừ bạn, không ai có thể biết được mật khẩu của bạn.

Đăng ký thuê gia sư