Tranh sơn mài “Chớm Đông” - Họa sĩ Nguyễn Tiến Quang

Tranh sơn mài “Chớm Đông” - Họa sĩ Nguyễn Tiến Quang

Bởi Hà Trang 31/01/2023

Tranh sơn mài “Chớm Đông” của họa sĩ Nguyễn Tiến Quang được vẽ trong khổ vuông khác với hai tranh “Tháng Giêng” và “Tháng Chạp” còn lại trong bộ ba. Bức tranh vẽ tĩnh vật bình hoa Mận và đĩa quả Phật Thủ trên bàn. Khác với hai tranh còn lại, các tĩnh vật ở đây có một không gian xác định và ổn định mặc dù không gian vẫn được trình bày theo lối ước lệ. Bức tranh kiệm màu nhưng nhiều sắc độ. Hình và nền đều được diễn tả sống động. Quả Phật Thủ được diễn tả với ánh sáng công tua phản quang trong trạng thái ngược sáng sinh động và đầy vẻ đẹp duy mỹ. 

Đăng ký làm gia sư

Mật khẩu của bạn được mã hóa. Ngoại trừ bạn, không ai có thể biết được mật khẩu của bạn.

Đăng ký thuê gia sư