Tranh sơn dầu

Tranh sơn dầu "Chiều vàng" - Hoạ sĩ Lưu Quang Lâm

Bởi Hà Trang 12/12/2022

Bức tranh "Chiều vàng" của họa sĩ Lưu Quang Lâm được vẽ bằng chất liệu sơn dầu trên toan, về một buổi chiều trên làng quê quan họ. Bức tranh diễn tả cảnh một đám rước quan họ trên triền đê đang hướng về cổng đình. Đám rước nhỏ bé trong khung cảnh rộng lớn của làng quê cây đa, mái đình là một đề tài không mới nhưng được thể hiện với ấn tượng và bút pháp riêng của họa sĩ.

Có thể nhận ra những nét cọ, mảng màu dứt khoát đổi chiều hướng sinh động trong bức tranh này gần với bút pháp biểu hiện của họa sĩ Lưu Quang Lâm ở các tác phẩm biểu hiện trừu tượng khác. Mặc dù miêu tả chi tiết các đối tượng trong tác phẩm nhưng bức tranh vẫn mang một vẻ khái quát và biểu hiện cảm xúc mạnh mẽ bởi mảng miếng màu và hình dứt khoát. Bức tranh "Chiều vàng" là một ký ức đẹp đẽ về một lễ hội sinh hoạt cộng đồng của vùng quê kinh bắc.

Đăng ký làm gia sư

Mật khẩu của bạn được mã hóa. Ngoại trừ bạn, không ai có thể biết được mật khẩu của bạn.

Đăng ký thuê gia sư