Tranh màu tổng hợp

Tranh màu tổng hợp "Trong phòng chờ"- Họa sỹ Dương Mạnh Quyết

Bởi Hà Trang 24/09/2023

Kích thước:  60x60 cm

Năm sáng tác: 2023

Bức tranh rất gần với một trực họa bởi tính hiện thời của nó. Họa sỹ Dương Mạnh Quyết chia sẻ rằng bạn bè anh bây giờ tiếp cận sách qua những phương tiện khác nhau. Trong tranh là một cô gái đang nghe sách nói, trên tay là điếu thuốc lá, là một hình ảnh thật mà Quyết quan sát được.

Đăng ký làm gia sư

Mật khẩu của bạn được mã hóa. Ngoại trừ bạn, không ai có thể biết được mật khẩu của bạn.

Đăng ký thuê gia sư