Tranh lụa

Tranh lụa "Dứa"- Tác giả Vũ Hiệp

Bởi Hà Trang 15/12/2023

 

Tranh lụa: Dứa (2021), kích thước 40 x 30 cm

Quả dứa và cái lỗ vuông cùng có đặc tính như nhau (theo góc nhìn của hình học topo).

Đăng ký làm gia sư

Mật khẩu của bạn được mã hóa. Ngoại trừ bạn, không ai có thể biết được mật khẩu của bạn.

Đăng ký thuê gia sư