Hoạ sỹ - Artist
Vũ Văn Tịch

Triển lãm gần nhất của họa sỹ Vũ Văn Tịch diễn ra vào tháng 11 năm 2022 mang tên “Trong Vườn”. Đó là một triển lãm đã gây được tiếng vang sau quá trình hoạt động nghệ thuật hơn 10 năm chỉ chuyên tâm theo đuổi chất liệu sơn ta của Tịch.

Hoạ sỹ chia sẻ rằng vào thời gian này, Tịch đang tìm hướng để thay đổi, để phát triển nghệ thuật của bản thân. Đây là giai đoạn khó khăn đối với bất kỳ họa sỹ nào, khi họ không còn cần khẳng định bản thân mình nữa, mà phải phủ định bản thân mình, để tìm ra một con đường mới.

Triển lãm “Nghệ thuật thì dài, thời gian thì chóng qua” trưng bày những bức tranh của họa sỹ Vũ Văn Tịch rất gần với bộ tranh “Trong Vườn”, tập trung vào vẻ đẹp tinh tế hoặc các trạng thái, cá tính khác nhau thông qua các loài cây cỏ. Đơn cử là bức tranh “Hoa chuông” với chất liệu sáng tác được lấy khi họa sỹ đi khám phá miền Tây Bắc. “Hoa chuông” mang một sức sống mãnh liệt, có thể sống ở trên đá và có những sắc màu tươi đẹp. Bức tranh được vẽ trong một góc nhìn từ trên cao, toàn bộ phần nền phía sau chỉ còn lại một màu vàng rực rỡ, đôi chỗ ẩn giấu những chi tiết ở phía xa.

Thế mạnh của Vũ Văn Tịch là sử dụng các lớp màu mỏng đa sắc độ nhuộm trên bề mặt, cùng lớp bạc/vàng phía bên dưới phản quang xuyên thấu, tạo nên một màu nền trong suốt và sâu thẳm. Bằng cách sử dụng các kỹ thuật trên sơn mài như dùng bạc mịn, vẽ xuyên lớp, và kết hợp các sắc son; cùng việc sử dụng các thủ pháp nghệ thuật như đảo ngược những mảng tối sáng, dùng ngôn ngữ biểu tượng… Vũ Văn Tịch vẫn đang làm tốt nhất trên khía cạnh xử lý sơn ta về mặt kỹ thuật và duy trì được những xúc cảm ở trên tranh.  

Khi được hỏi về quan điểm nghệ thuật, họa sỹ cho rằng nghệ thuật của mình nằm trong đời sống cá nhân. Tịch dùng nghệ thuật để khám phá bản thân mình, để giải phóng bản thân, và thể hiện những xúc cảm, những khao khát ước mơ về nghệ thuật mà không thể nói ra. 

-

The latest exhibition of the artist Vũ Văn Tịch took place in November 2022, titled "Inside the Garden." It was an exhibition that garnered attention after more than 10 years of artistic dedication solely focused on the lacquer art by Tịch.

The artist shared that at this time, he is seeking ways to evolve and develop his art. This is a challenging phase for any artist, as they no longer need to affirm themselves, but rather need to separate from their former self and find a new path.

The exhibition "Art is Long, Time is Fleeting" showcases Vũ Văn Tịch’s paintings that are closely related to the “Inside the Garden" series, focusing on the delicate beauty of different states and personalities through various plants. For example, the painting "Bellflowers" draws inspiration from Tịch's exploration of the Northwestern region. "Bellflowers" embodies a powerful vitality, capable of thriving on rocks and displaying vibrant colors. The painting is formed from an aerial perspective, with the setting mostly rendered in a radiant yellow, concealing the yonder.

Vũ Văn Tịch's strength lies in his use of thin, multilayered, and nuanced colors on the surface, along with a layer of silver/gold underneath for translucency, creating a clear and profound background. By employing techniques such as infusing fine silver, painting through layers, and combining various shades of lacquer, along with the technique of reversing light and dark areas and using symbolic language, Vũ Văn Tịch continues to excel in the technical handling of lacquer and maintains emotional depth in his paintings.

When asked about his artistic perspective, the painter believes that his art resides within his personal life. Tịch uses art to explore himself, to liberate himself, and to express emotions, desires, and dreams about art that cannot be put into words.


Quay lại | Back

Ban mai vàng - Golden Dawn
sơn mài - lacquer
80x120 cm
2022
Chiều dần buông - Fading Afternoon
sơn mài - lacquer
120x80 cm
2022
Đêm - Night
sơn mài - lacquer
80x120 cm
2022
Cúc tím - purple daisy
sơn mài - lacquer
80x120 cm
2022
Hoa chuông - Bellflower 
sơn mài - lacquer
60x80 cm
2024
Bay - Flying
sơn mài - lacquer
40x60 cm
2023
Đường cong 1 - The Curve 1
sơn mài - lacquer
40x60 cm
2024
Đường cong 2 - The Curve 2
sơn mài - lacquer
40x60 cm
2024
Cây ngô đồng - Bronze Maize
sơn mài - lacquer
80x120 cm
2024
Cổng - Gate
sơn mài - lacquer
120x80 cm
2022
Mai vàng - Yellow Mai
sơn mài - lacquer
60x90 cm
2022
Buông - Release
sơn mài - lacquer
60x120 cm
2023
Thiên Điểu - Bird of Paradise
sơn mài - lacquer
60x120 cm
2022
Đêm vàng - Golden Night
sơn mài - lacquer
80x120 cm
2022
Xương rồng đỏ - Scalet Cactus
sơn mài - lacquer
60x120 cm
2022