HOẠ SỸ - ARTIST TRIỆU KHẮC TIẾN

Triệu Khắc Tiến (1977) – tiến sỹ chuyên ngành về nghệ thuật sơn mài duy nhất tại Việt Nam vào thời điểm hiện tại. Ông bảo vệ tiến sỹ tại Đại học mỹ thuật Tokyo (Geidai)- một trong hai trường tốt nhất tại Nhật về đào tạo Mỹ thuật. Triệu Khắc Tiến cũng mang năng khiếu được phát hiện từ rất sớm. 4 tuổi, tranh của ông đã được sưu tập bởi viện bảo tàng mỹ thuật Việt Nam. Ông đã nhiều lần đoạt huy chương vàng trong các cuộc thi về hội họa quốc tế. Hiện nay, ông là đại diện của Việt Nam trong hầu hết các hội thảo về sơn mài trong và ngoài nước. 

Khi được hỏi về việc chọn học tiến sỹ tại Nhật, ông chia sẻ rằng “ Khi tôi tiếp xúc với nghệ thuật sơn mài Nhật Bản, và chứng kiến một hệ thống sơn mài được trình bày bài bản về mặt kỹ thuật, cách người Nhật bảo tồn, phát triển học thuật trên lĩnh vực sơn mài qua các thời kỳ lịch sử. Tôi đã mong muốn chuẩn hóa các kỹ thuật sơn ta, nhằm tăng độ bền và mở rộng biên độ chất liệu.”

Trieu Khac Tien (1977) is currently the sole doctor of lacquer art in Vietnam. He defended his Ph.D. thesis at the Tokyo University of the Arts (Geidai) - one of the two leading universities in Japan for fine arts education. Trieu Khac Tien also has an early discovered talent. At the age of 4, his paintings were already collected by the Vietnam National Fine Arts Museum. He has repeatedly won gold medals in many international painting competitions. As of now, he is the spokesman for Vietnam in most domestic and foreign lacquer conferences.

When asked about his decision to study for a Ph.D. in Japan, he shared: “When I was first exposed to Japanese lacquer arts, specifically their technically well-standardized lacquer system, how they preserve and develop lacquer through many historical periods. I wished to standardize the traditional lacquer paint technique, to improve the durability and expand the scope of the material.”

All of Tien’s artworks since returning home are made with Vietnamese lacquer paint. 
CÁC TÁC PHẨM - ABOUT ART WORK

TÌNH NHÂN - LOVERS
35x25 cm
Sơn mài trên vóc - Lacquer on wood
2017

Nhân vật chính là một đôi tình nhân đang bay lơ lửng trong một không trung rộng lớn. Trong khi sơn mài truyền thống thiên về mảng miếng, và độ nặng của chất liệu thì trong bức tranh này, họa sỹ cố gắng tìm kiến những gì đi ngược lại với cả hai yếu tố đó. Về mặt kỹ thuật, bức tranh mượn sức mạnh của các lớp lang tạo chất, sự kết hợp giữa các lớp trong, lớp đặc, và các lớp kim loại vàng bạc… để tạo ra hiệu quả không gian hư ảo. Về mặt tạo hình, họa sỹ sử dụng các đường lượn xoắn có tính chất baroque để tạo ra các chuyển động nhẹ nhàng, êm ái, trung hòa được cái vừa là thế mạnh, vừa là thế yếu của sơn mài. 

The painting’s main character is a pair of lovers floating in a boundless space. While traditional lacquer gravitates toward the dominant shapes, and how heavy the materials feel, the artist attempts to disclose the opposite of both. Technically, the painting borrows the strength of texture-building layers, the combination of inner layers, and solid layers, with gold and silver metal layers, to effectively create the illusion of space. Shape-wise, the artist uses baroque-like lines to form gentle, smooth movements, neutralizing both the strength and weakness of lacquer.


LÀNG LÊN PHỐ - VILLAGE ON THE STREET
60x60 cm
Sơn mài trên vóc - Lacquer on wood
2023

Bức tranh là sáng tác mới nhất của họa sỹ Triệu Khắc Tiến trong năm 2023. Trên mặt tranh thể hiện nhiều sự ẩn dụ về những giá trị truyền thống đang mai một dần. Một vài manh mối xuất hiện trong thấp thoáng những nhà cấp bốn cũ nát, nỗi trăn trở về sự đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ ở các làng quê, sự biến mất của những khoảng không có cây xanh rợp bóng mát, giờ đây bị phân lô và chia năm xẻ bảy.  
“Làng lên phố” áp dụng nhiều kỹ thuật tạo chất mà ông Tiến nghiên cứu trong những năm vừa qua. Theo ông Tiến, duy nhất chất liệu sơn mài là chất liệu có thể đóng vai trò như một ngôn ngữ nghệ thuật riêng. Ở trong bức tranh này, ông sử dụng các tùy biến ngẫu nhiên trong sơn mài để tạo ra sự khám phá theo biên độ hội họa, một cách không gò bó. 

This is the lasted work of artist Trieu Khac Tien in 2023. On the surface, there are many metaphors for the fading traditional values. Clues can be seen appearing through the dilapidated fourth-grade houses, the unease of urbanization overtaking the village, and the vanishing of green, shady spaces making way for new roads.  
“Village on the Street” utilizes various texture-building techniques that Mr. Tien had researched over the years. According to Mr. Tien, lacquer is the only material that can act as a separate artistic language. In this painting, he applied the spontaneity of lacquer to freely form an exploration within the bounds of fine arts.

ĐÊM TĨNH - SILENT NIGHT 
35x52 cm
Sơn mài trên vóc - Lacquer on wood
2022

Đây là bức tranh nằm trong series vẽ nude của Triệu Khắc Tiến. Hình tượng của chủ thể bức tranh cũng được nhìn thấy trong một số bức tranh khác của ông. Ông Tiến dùng một hình thể tối giản, nhưng vẫn toát lên đầy đủ đường nét của nữ và đặc biệt là tính nữ. Ta có thể nhìn thấy bóng dáng của một số kỹ thuật dập đã từng được dùng trong sơn ta truyền thống, và một số cải biến rõ rệt về mặt kỹ thuật của ông Triệu Khắc Tiến để tạo ra một bề mặt phong phú về chi tiết trên bề mặt tranh. Ông Tiến nói rằng “tôi thực ra không lệ thuộc vào kỹ thuật, kỹ thuật sẽ tự nảy sinh trong từng tình huống và từng tranh cụ thể”.

This painting is from a nude series by Trieu Khac Tien, its main figure also appears in other works. Mr. Tien minimizes the figure whilst preserving the woman’s features, especially femininity, fully exuded. One can notice a glimpse of the traditional embossing method applied, and some of Trieu Khac Tien's prominent technical improvements in the painting, evidently by the rich details on the surface. Mr. Tien stated, “I don’t rely on techniques, rather the state and idea of each painting dictate the appropriate techniques.” 


VÔ THƯỜNG và HOAN CA - UNORDINARY and ODE TO JOY
80x120 cm và 70x100 cm
Sơn mài trên vóc - Lacuqer on wood
2022

Nằm trong series Triệu Khắc Tiến sáng tác năm 2022. Có lẽ chúng ta sẽ nhìn thấy những thực hành kỹ thuật điển hình cho trường phái trừu tượng biểu hiện theo kiểu của Jackson Pollock, hay xu hướng trừu tượng của Joan Miro. Ông Tiến bước vào một giai đoạn sáng tác triệt tiêu về hình thể, mà thử thách các kỹ thuật tự do, nhiều lớp để tạo ra một sự độc đoán cá nhân về sáng tác: không sử dụng các ý đồ của nghệ thuật tạo hình, mà đưa bản thân thả mình vào các nhịp điệu tự nhiên của sơn ta xuất hiện theo trạng thái năng lượng trong lúc sáng tác. Ông đã thử nghiệm Sơn ta trên nhiều vóc nhỏ, để đạt được hiệu quả nội hàm của sơn mài, mà vẫn đảm bảo kỹ thuật, trước khi bắt đầu bước vào sáng tác Vô thường và Hoan ca.  

This painting is from Trieu Khac Tien’s 2022 series. One can spot the technical practices, widely seen in the works of abstract expressionists such as Jackson Pollock or Joan Miro. Mr. Tien entered a phase of eliminating the form, challenging the unrestricted, multi-layered techniques to create a distinctive element in his work; rather than relying on conventional ideas of visual arts, the artist let himself immersed in the natural rhythms of traditional lacquer that fluctuated throughout the composition process. Prior to the creation of “Unordinary - Ode to Joy”, the artist experimented with traditional lacquer on many small boards to effectively portray the enigmatic of lacquer without compromising techniques.HOA ĐÊM - NIGHT BLOOM
35x52 cm
Sơn mài trên vóc - Lacquer on wood
2020

Bức tranh mang trạng thái của đêm khuya tĩnh mịch, chỉ còn những ánh sáng le lói hắt vào những đốm hoa nhỏ. Ông Tiến không sử dụng các kỹ thuật tả trong bức tranh này, và tiết chế sự sử dụng vàng để đưa vào một lượng ánh sáng vừa đủ. Các màu son trong tranh đứng từ xa mang màu đỏ, nhưng khi lại gần ta có thể thấy đa sắc trong đơn sắc qua các kỹ thuật phủ nhiều lớp và hiệu ứng của việc hiểu rõ cách sử dụng độ ẩm trong sơn mài. 

The painting procures the silence of the night, and the existence of light pertains to the gleaming of small flowers. Mr. Tien didn’t use any depictive techniques while refraining from overapplying gold to maintain the appropriate lighting. The vermilion in the painting is red from a distance, but up close one can see the polychromatic in the monochrome through the multi-layers coating methods, and the result of having in-depth mastery in utilizing moisture in lacquer. 

XUÂN TRÊN CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN - SPRING ON DONG VAN STONE PLATEAU
35x53 cm
Sơn mài trên vóc - Lacquer on wood
2023

Xuân trên cao nguyên đá Đồng Văn được sáng tác vào năm 2020. Đây là một bức tranh điển hình cho phong cách của Triệu Khắc Tiến. Với bức tranh này, ông Tiến nói rằng mình đã hoàn toàn phá đi cách vẽ cổ truyền, không gò vào mảng, và có một cảm hứng tùy biến trên tranh. 

Spring on Dong Van Stone Plateau was composed in 2020, and it represents the unique artistic fashion of Trieu Khac Tien. Through this painting, Mr. Tien affirms his separation from the traditional painting method that emphasizes the dominant shapes and devouts to the spontaneity of the painting.TIẾP BIẾN
52x105 cm
Sơn mài trên vóc - Lacuqer on wood
2022

Bức tranh được chiếm giữ bởi một mảng đỏ lớn với các đường mảnh, nhưng có lực mạnh chạy qua. Tổng quan phong cách của bức tranh khá gần gũi với phong cách sơn mài Nhật Bản, hoàn toàn mang tính tối giản, tiết chế tối đa chi tiết. Chính màu đỏ son của sơn mài cho phép tự tạo ra trạng thái về không gian, thậm chí là một tính không gian nhiều xúc cảm hơn cả một không gian được tính toán bằng sự cân bằng thấu thị. Bức tranh có hòa sắc truyền thống đỏ, vàng, đen… dùng các màu rất mạnh nhưng không gian vẫn có phần nhẹ nhõm.  

The painting is occupied by a large red patch with thin, yet powerful lines running through. The overall style is close to Japanese lacquer; minimizing details, and completely simplified. The lacquer’s vermilion generates a sense of space, one that’s more sentimentally profound than the calculated product of visual balance. The painting has a traditional color palette (red, yellow, and black), which benefits from bold colors without the risk of them becoming overbearing. VỀ HOẠ SỸ TRIỆU KHẮC TIẾN - ABOUT ARTIST TRIEU KHAC TIEN

1977 Triệu Khắc Tiến sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha của ông là nghệ sỹ ưu tú Triệu Khắc Lễ, từng là hiệu trưởng của trường Cao đẳng sư phạm nhạc họa Trung Ương, tiền thân của trường Đại học sư phạm nghệ thuật Trung Ương ngày nay. Sớm phát hiện Tiến có năng khiếu hội họa, ông Lễ bắt đầu dạy cho Tiến vẽ từ những năm Tiến mới lên 4 tuổi. 

1981: 4 tuổi, một trong các bức tranh của ông đã được sưu tập bởi Viện bảo tàng mỹ thuật Việt Nam. 

19847 tuổi, bức tranh đầu tiên gửi đi triển lãm thiếu nhi quốc tế “Để mãi mãi màu xanh” do bộ văn hóa tổ chức tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) đoạt cùng lúc huy chương vàng và giải đặc biệt. Ông Tiến tiếp tục đoạt huy chương vàng của triển lãm này vào năm 1986

1986 - 1988 9 tuổi, Triệu Khắc Tiến nằm trong đội tuyển năng khiếu mỹ thuật thủ đô của Cung thiếu nhi Hà Nội. Đội tuyển năng khiếu có khoảng từ 5-15 người, và tranh gửi đi các triển lãm quốc gia và quốc tế. Lúc đó Cung văn hóa thiếu nhi Hà Nội lần đầu tiên tổ chức triển lãm cá nhận cho một thiếu nhi và đó cũng là triển lãm cá nhân đầu tiên của Triệu Khắc Tiến.

1987 10 tuổi, Triệu Khắc Tiến tham gia trại hè thiếu nhi quốc tế tại Mông Cổ. Trong thời gian trại hè, học viên tham gia vẽ tranh trên mặt đất và Tiến tiếp tục nhận 2 huy chương vàng quốc tế cho những bức tranh của mình. 

1988 11 tuổi, ông đoạt Huy chương bạc của Cuộc thi Hội họa Trẻ em Quốc tế Shankar. Một cuộc thi giải thưởng của tổng thống Ấn Độ. 

1994 Triệu Khắc Tiến thi đỗ vào trường Đại học mỹ thuật Hà Nội, khoa hội họa khóa K38. Lúc đó thi vào trường mỹ thuật rất khó, trường chỉ tuyển có 25 sinh viên mỹ thuật, dù có thời điểm người ứng tuyển lên đến 800 - 1000 người. 

1997 Thân sinh ông Tiến – họa sỹ Triệu Khắc Lễ triển lãm sơn mài. Có nhiều họa sỹ và nghệ nhân thường lui tới xưởng ông Lễ trong thời gian này. Triệu Khắc Tiến xin đến xưởng của các họa sỹ này để tự xin học thêm. Cũng chính vì sự chủ động tìm tòi này, Triệu Khắc Tiến đã không ngừng nghiên cứu chất liệu sơn mài kể từ lúc đó. 
Trường mỹ thuật vào những năm này không có chuyên khoa sơn mài, vì vậy người học không nắm được toàn bộ quy trình làm sơn mài từ các kiến thức nền như làm vóc, đánh sơn…là một trong những yếu tố tạo nên sự hiểu biết sâu đối với kỹ thuật sơn mài. 

1999 Bức tranh sơn mài “Phiên chợ vùng cao” của Triệu Khắc Tiến đoạt giải nhất triển lãm sinh viên do trường Đại học mỹ thuật Việt Nam tổ chức.
 
2000 Ông Tiến được giữ lại trường làm giảng viên khoa Hội Họa. Ông vừa làm giảng viên, vừa nghiên cứu sáng tác, chủ yếu tìm hiểu về các phương pháp tạo chất mới cho sơn mài, và nghiên cứu sâu về các hòa sắc lạnh, vốn không phải là thế mạnh của sơn mài truyền thống Việt Nam. Nhu cầu khám phá nhiều hơn thúc đẩy họa sỹ tiếp tục học lên cao học tài trường. 
Năm 2000 trường mỹ thuật Việt Nam cử Triệu Khắc Tiến sang tham dự Triển lãm giao lưu mỹ thuật đương đại Việt Nam- Thái Lan và Nhật Bản tổ chức tại thành phố Funabashi – Nhật Bản. Đó là lần đầu tiên ông tiếp xúc với nghệ thuật sơn mài Nhật Bản, và chứng kiến một hệ thống sơn mài được trình bày bài bản về mặt kỹ thuật, cách người Nhật bảo tồn phát triển học thuật trên lĩnh vực sơn mài qua các thời kỳ lịch sử. Điều này có tác động lớn lên họa sỹ vào 10 năm sau, Triệu Khắc Tiến quay lại Nhật và tìm kiếm thông tin cho khóa học tiến sỹ của mình. 

2004 - 2007 Tiến học cao học mỹ thuật tạo hình, chuyên nghành hội họa tại trường mỹ thuật Việt Nam. Thời gian này Triệu Khắc Tiến tiếp tục nghiên cứu sâu trên chất liệu sơn mài.

2008 - 2010 Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản mời Triệu Khắc Tiến dưới tư cách là chuyên gia về nghệ thuật. Đây là lần thứ 2 ông Tiến sang Nhật và tìm kiếm thông tin về khóa học tiến sỹ, do nhu cầu mong muốn đào sâu về nghề và tìm hiểu hệ thống kỹ thuật và thủ pháp thể hiện của sơn mài trên thế giới (bao gồm cả Nhật Bản, Đài Loan và Trung Quốc). 
Tại thời điểm đó, Việt Nam chưa hề có tiến sỹ mỹ thuật về thực hành, và Triệu Khắc Tiến sau này là người đầu tiên. 

2011 Một trong những người có ảnh hưởng đến Triệu Khắc Tiến là giáo sư Arisumi MITAMURA. Ông này là giáo sư trưởng khoa sơn mài tại Đại học nghệ thuật Tokyo (Geidai) – một trường đầu bảng về đào tạo nghệ thuật tại Nhật Bản. Đây là một họa sỹ kế thừa đời thứ 10 của một hệ phái sơn mài dòng Mackie từ thời Edo. Mỗi một thế hệ sơn mài kế tiếp trong dòng họ này đều phát triển sơn mài trong việc nghiên cứu mở rộng biên độ chất liệu theo một hướng mới. 
Giáo sư Mitamura nhân một lần đi điền dã tại 30 trường nghệ thuật hàng đầu châu Á, mời các đại diện tiêu biểu của các trường này tham gia triển lãm Geidai Arts Summit 2012 nhân kỷ niệm 125 năm ngày thành lập trường Geidai, đã trực tiếp gặp gỡ Triệu Khắc Tiến tại Việt Nam.
Sau này ông Mitamura là người tiến cử họa sỹ Triệu Khắc Tiến học tiến sỹ tại Geidai. Điều đặc biệt là tại trường mỹ thuật đứng đầu Nhật bản này, họa sỹ chỉ có thể học tiến sỹ thông qua việc được tiến cử. Ông cũng là người trực tiếp truyền dạy cho 3 người học trò, trong đó có Triệu Khắc Tiến. 

2013 - 2017 Triệu Khắc Tiến làm nghiên cứu sinh và học lên tiến sỹ mỹ thuật tại Đại học nghệ thuật Tokyo (Geidai) theo chương trình học bổng 911 của chính phủ Việt Nam. 

2017 Triệu Khắc Tiến trở về nước và cùng các đồng nghiệp, cộng tác với họa sỹ Nguyễn Đình Bảng – chuyên gia về sơn ta, bắt đầu xây dựng hệ thống kỹ thuật cơ bản và nâng cao của chuyên nghành tranh sơn mài, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
Ông Tiến cùng với các học trò ruột của mình – hoạ sĩ Nguyễn Hữu Thông, Vũ Văn Tịch và Nguyễn Thuý Nguyệt… tiếp tục cải tiến và nghiên cứu các kỹ thuật tạo chất và thủ pháp thể hiện mới cho tranh sơn mài.

2022 Quỹ giao lưu văn hóa Nhật Bản (The Japan Foundation) - một quỹ đã từng mời rất nhiều nghệ sỹ nổi danh trên thế giới, tổ chức triển lãm cá nhân giới thiệu họa sỹ Triệu Khắc Tiến mang tên “Câu chuyện phương đông” cùng các bức tranh sáng tác trên chất liệu sơn ta tại trung tâm này. 

2023 Triệu Khắc Tiến xây dựng chương trình cao học theo định hướng chuyên ngành cho trường Đại học mỹ thuật Việt Nam. Đồng thời, ông cũng vẫn dành phần lớn thời gian của mình để tiếp tục thực hành nghệ thuật trên các sáng tác mới.


_____


1977 Trieu Khac Tien was born into a family with a rich artistic tradition. His father, Trieu Khac Le, was once the dean of the Central College of Music and Painting Pedagogy, the predecessor of the Hanoi National University of Art Education. Having discovered Tien’s talent early, Mr. Le taught him to paint at four. 

1981 At four, one of his paintings was collected by the Vietnam National Fine Art Museum.

1984 At seven, his painting was featured and won a gold medal and special prize at the national exhibition “To be Forever Green” by the Ministry of Culture at Exhibition Hall 93 Dinh Thien Hoang St, Hanoi. He later won another gold medal in the same exhibition in 1986.

1986-1988 At nine, Trieu Khac Tien joined the capital talented art team of the Hanoi Children’s Palace. The team had around 5 to 15 members, and their paintings were sent to national and international exhibitions. Trieu Khac Tien was also the first to have a solo exhibition personally held by the Hanoi Children's Cultural Palace. 

1987 At ten, Trieu Khac Tien joined an international children’s summer camp in Mongolia. During the trip, students experienced composing on the ground and Tien was awarded two international gold medals for his paintings. 

1988 At eleven, he won Silver Medal for the Shankar International Children’s Painting Competition - a prize content by the president of India. 

1994 Trieu Khac Tien passed the entrance exam to the Vietnam University of Fine Arts and enrolled in the painting department, class of K38. At the time, the university had an extremely low acceptance rate, only 25 out of 100-800 applicants were admitted.

1997 During the time Tien’s father artist Trieu Khac Le prepared his own lacquer exhibition, many painters and artisans frequented Mr. Le’s atelier during this time. Trieu Khac Tien asked to study under these artists at their workshops. This initiative leads him to the research of lacquer ever since.
At the time, lacquer courses had not been included in fine arts schools, and all the essential knowledge such as shaping and applying was limited, therefore, students didn’t have a deep understanding of lacquer technique.  

1999 The lacquer painting “Highland Fair” by Trieu Khac Tien won 1st prize in a student exhibition organized by the Vietnam University of Fine Arts.

2000 Mr. Tien’s talent was revered and retained at the university as a lecturer in the Painting Department. He worked as a lecturer and researcher on composition, mainly discovering new methods of creating textures for lacquer and diving deeper into the compatibility of different cold hues, which is not a strength of traditional Vietnamese lacquer. The need to explore lacquer compounded and motivated the painter to pursue graduate school. 
In 2000, the Vietnam University of Fine Arts appointed Trieu Khac Tien to attend the Vietnam, Thailand, and Japan Contemporary Art Exchange exhibition in Funabashi City, Japan. It was his first time being exposed to Japanese lacquer arts, specifically their technically well-standardized lacquer system, and how they preserve, and develop lacquer through many historical periods. This event had a significant impact on the artists, as 10 years later, Trieu Khac Tien returned to Japan to search for a Ph.D. course.

2004-2007 Mr. Tien pursued a master’s degree in visual arts, majoring in painting at the Vietnam University of Fine Arts, and further expanded his knowledge of lacquer. 

2008-2010 The Vietnamese Embassy in Japan invites Trieu Khac Tien to be an art expert for the second time. Mr. Tien took these chances to uncover more information, deepen his career and study the technical systems and methods of composing with lacquer around the world (including Japan, Taiwan, and China).
There never had been a PhD-in-practice in Vietnam until Trieu Khac Tien took the title.

2011 Professor Arisumi Mitamura had a significant influence on Trieu Khac Tien. He is the head professor of Urushi (lacquer) Art Department at Tokyo University of the Arts (Geidai) - a leading university for art training in Japan. The professor is also the heir from the 10th generation of a Mackie lacquer sect, whose history dated back to the Edo period. Each generation is devoted to researching, developing, expanding, and revolutionizing the scope of lacquer. 
During his trip to 30 leading art schools in Asia, professor Mitamura invited representatives from each school to partake in the Geidai Arts Summit 2012 event, commemorating the 125th anniversary of Geidai University. In addition, professor Mitamura had once met Trieu Khac Tien in Vietnam.
Mitamura later recommended Trieu Khac Tien apply for a doctorate at the leading university Geidai, which only accept doctorate applicant through referral. Trieu Khac Tien is also one of three people to ever study directly under Professor Mitamura.

2013-2017 Trieu Khac Tien worked as a researcher while studying for a fine arts doctorate at Tokyo University of the Arts (Geidai) under the 911 scholarship program of the Vietnamese government. 

2017 Trieu Khac Tien returned home and started building a basic and advanced methods system for the lacquer painting department at the Vietnam University of Fine Arts. Tien’s first generation of students later became eminent painters namely, Vu Van Tich, Nguyen Thuy Nguyet, Nguyen Huu Thong, etc. Mr. Tien, along with his students and Nguyen Dinh Bang, a master of Vietnamese lacquer paint, continued to improve and research new texture-building techniques for traditional lacquer paint. 

2022 The Japan Foundation, which had invited many critically acclaimed artists from around the world, held a solo exhibition “The oriental tale” introducing artist Trieu Khac Tien with his series of Vietnamese lacquer paintings at their center.

2023 Trieu Khach Tien built a major-oriented graduate program for the Vietnam Univer of Fine Arts. He also dedicates most of his time to composing new art pieces.