Hoạ sỹ - Artist
PHAN CẨM THƯỢNG

Quay lại | Back

Bên cạnh việc là một nhà nghiên cứu, tác giả của 18 cuốn sách gây được nhiều ảnh hưởng trong lĩnh vực văn hóa cổ và mỹ thuật, Phan Cẩm Thượng còn được biết đến trong sự nghiệp họa sỹ với phong cách riêng, không trùng với bất kỳ ai. Đây là yếu tố quan trọng trong việc đánh giá sự nghiệp của một họa sỹ. Ông Thượng đến với hội họa từ tuổi nhỏ, nhưng ông bắt đầu vẽ nhiều kể từ năm 1992, sau khi ngừng làm giáo viên tại Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Ông thực hành hội họa của mình trên nhiều chất liệu từ tranh sơn mài, sơn khắc, lụa, giấy dó đến in khắc gỗ. Triển lãm “Nghệ thuật thì dài, thời gian thì chóng qua” trưng bày các bức tranh của Phan Cẩm Thượng trong đa dạng chất liệu như vậy.

Nguồn cảm hứng chính trong những sáng tác suốt cuộc đời Phan Cẩm Thượng nằm trong vốn cổ; những chuyện về nhân duyên, cung đình, tu tập, đình chùa, làng xã, đôi khi là cả đời sống dục vọng và lòng thương mến dành cho những con người của một thời mộng tưởng xa xôi.

Trong mảng tranh lụa và giấy dó, lối vẽ của ông Thượng có dùng đến cả các kỹ thuật được tìm thấy trong các dòng tranh lâu đời như trong tranh tường Phật giáo. Ông vẽ bằng các màu khoáng tự nhiên mang kết cấu đặc trên bề mặt, thể hiện trên những mảng lớn, tính nhịp điệu hiện đại.

Triển lãm này còn trưng bày mảng tranh Trừu tượng của Phan Cẩm Thượng – một trong những mảng tranh hiếm gặp của ông, chưa từng chính thức ra mắt ở các triển lãm tại Việt Nam, cũng như tại các nước khác ông đã từng triển lãm như Mỹ, Hongkong, Thái Lan hay Singapore. Vốn mạnh về việc sử dụng các mảng màu, tương quan và sắc độ của màu để tạo ra các ấn tượng cổ kính huyền bí, đậm tính Phương Đông; sự sắp xếp bố cục theo chiều hướng hiện đại, mở ra nhiều chiều không gian; sự học hỏi các tỷ lệ từ nghệ thuật trang trí ô hộc thời kỳ nhà Nguyễn; Phan Cẩm Thượng dành tất cả các yếu tố đó trong dòng tranh “trừu tượng hình học”. Đây có lẽ là sự chắt lọc sau bao nhiêu năm thực hành nghệ thuật của ông.

-

Renowned for being a researcher and author of 18 influential books on ancient culture and fine arts, Phan Cẩm Thượng Presidential is also known for his distinctive style as a painter. Thượng started his painting journey at a young age but after the year 1992, he retired from being a teacher at the Vietnam University of Fine Arts and began focusing more on painting. He practiced his art using various materials ranging from lacquer paintings, wood engravings, silk, handmade paper, and woodblock prints. The exhibition "Art is Long, time is Fleeting" showcases Phan Cẩm Thượng's paintings with their eclectic materials.

The source of inspiration throughout Phan Cẩm Thượng's life's work lies in the heritage, fateful encounters, royal court tales, spiritual cultivation, temple stories, villages, and sometimes in the desires and affection for the people of a distant time, an enchanted era.

In the realm of silk and dó paper paintings, Mr. Thượng's style incorporates techniques found in ancient art forms, seen in Buddhist wall paintings. He paints with natural mineral colors that possess distinct textures on the surface, depicting modern rhythmic patterns on large canvases.

This exhibition also features Phan Cẩm Thượng's Abstract series- one of his rare projects, which has never been officially unveiled nationally or internationally (including the United States, Hong Kong, Thailand, or Singapore, where his prior works can be seen). With vigor in utilizing color blocks, their relationships, and intensity to create ancient, enigmatic impressions imbued with Eastern characteristics, while arranging compositions in a modern aesthetic, Phan Cam Thuong opened up multidimensional spaces. Moreover, knowing proportions skills from the decorative arts of the Nguyen Dynasty era, Phan Cẩm Thượng incorporates all these elements into the genre of "geometric abstraction" paintings. This is the result of years of artistic practice and refinement.


Tiên Dung và Chử Đồng Tử
Màu tự nhiên trên giấy dó - Natural colors on Do paper
52x210 cm
2019
Tứ pháp - The Four Dharma Seals
Màu tự nhiên trên giấy dó - Natural colors on Do paper
52x210 cm
2019
Giấc mơ trắng - White Dream
Màu tự nhiên trên giấy dó - Natural colors on Do paper
60x120 cm
2015
Áo xiêm - Xiem Dress
Màu tự nhiên trên giấy dó - Natural colors on Do paper
60x120 cm
2019
Kể chuyện xưa - Recounting Old Tales
Màu tự nhiên trên giấy dó - Natural colors on Do paper
60x120 cm
2019
Cầu đảo - Entreaty
Màu tự nhiên trên lụa - Natural colors on silk
60x120 cm
2022
Ngày làng - Day of the Village
Màu tự nhiên trên lụa - Natural colors on silk
60x80 cm
2023
Màn che - The Veil
Màu tự nhiên trên lụa - Natural colors on silk
60x80 cm
2023
Tiếng sáo - Melody of the Flute
Màu tự nhiên trên lụa - Natural colors on silk
60x80 cm
2023
Hoàng phi - Empress
Màu tự nhiên trên lụa - Natural colors on silk
60x80 cm
2023
Xuân Lan, Thu Cúc
Màu tự nhiên trên lụa - Natural colors on silk
60x210 cm
2023
Bản in 3 bà chúa thượng ngàn - Three Ladies of the Upper Realm (printed ver.)
Khắc gỗ - Wood carving
60x80 cm
Bản 58/60
2001/2002
Bản khắc 3 bà chúa thượng ngàn - Three Ladies of the Upper Realm (engraved ver.)
Bản khắc - Engraved version
Bản 58/60
60x80 cm
2001/2002
Quan âm thị kính - Avalokiteshvara
Sơn mài - Lacquer
60x220 cm
2019
Trừu tượng - Abstract
Màu tự nhiên trên giấy dó - Natural colors on Do paper
50x70 cm
2010
Trừu tượng - Abstract
Màu tự nhiên trên giấy dó - Natural colors on Do paper
50x70 cm
2010
Trừu tượng 4 - Abstract 4
Màu tự nhiên trên lụa - Natural colors on silk
60x80 cm
Trừu tượng 3 - Abstract 3
Màu tự nhiên trên lụa - Natural colors on silk
60x80 cm
Trừu tượng N3 - Abstract N3
Màu tự nhiên trên giấy dó - Natural colors on Do paper
60x120 cm
2021
Trừu tượng dó 1 - Abstract Do 1
Màu tự nhiên trên giấy dó - Natural colors on Do paper
81x116 cm
2023
Yên lặng - Silent
Màu tự nhiên trên lụa - Natural colors on silk
60x80 cm
2021
Trừu tượng 5L - Abstract 5L
Màu tự nhiên trên lụa - Natural colors on silk
60x80 cm
2023
Trừu tượng 1L - Abstract 1L
Màu tự nhiên trên lụa - Natural colors on silk
60x80 cm
2023
Trừu tượng 2L - Abstract 2L
Màu tự nhiên trên lụa - Natural colors on silk
60x80 cm
2023
Trừu tượng dó 2 - Abstract Do 2
Màu tự nhiên trên giấy dó - naturual colors on Do paper
81x116 cm
2023
Chùa xưa - Temple of Yore
Màu tự nhiên trên lụa - Natural colors on silk
60x80cm
2023
Vào chùa - Entering the Temple
Màu tự nhiên trên lụa - Natural colors on silk
60x80cm
2023
Trừu tượng 6 - Abstract 6
Màu tự nhiên trên lụa - Natural colors on silk
60x80cm
2023
Vào chùa - Entering the Temple
Màu tự nhiên trên lụa - Natural colors on silk
60x80cm
2023
Trừu tượng 3L - Abstract 3L
Màu tự nhiên trên lụa - Natural colors on silk
60x80cm
2023
Trừu tượng 4L - Abstract 4L
Màu tự nhiên trên lụa - Natural colors on silk
60x80cm
2023