Hoạ sỹ - Artist
Nguyễn Văn Trinh

 “Vùng Sống” và con đường khám phá nghệ thuật của họa sỹ Nguyễn Văn Trinh.

Những bức tranh “Vùng Sống” được họa sỹ Nguyễn Văn Trinh bắt đầu từ năm 2017. Để hình thành một tác phẩm, họa sỹ chia sẻ rằng có một vài yếu tố quan trọng đối với anh như thời gian, tư tưởng, xúc cảm và chất liệu sử dụng trong sáng tác.

Trong “Vùng Sống” 2017, Nguyễn Văn Trinh vẽ những bức tranh đầu tiên chuyển thể Vùng Sống từ trí tưởng tượng của bản thân thành những hình ảnh thực tế. Đó là một thế giới đa chiều lơ lửng, không có định giới. Vùng Sống có tồn tại muôn vàn sinh thể. Ban đầu những sinh thể trong đó có màu sắc nguyên thủy và hoang sơ. Trinh chia sẻ rằng thế giới nơi chúng ta sinh sống đang bị dần phá hủy, xã hội bị cài đặt dày đặc, trong khi đó Trinh có thể tạo ra một Vùng Sống – một thế giới có nhiều quyền năng tự nhiên, nguyên vẹn, nói một cách khác như một thiên đường của riêng họa sỹ. Khi vẽ Vùng Sống, Trinh kết nối được với cảm xúc thật của bản thân mình và lúc đó hội họa đến với Trinh thật dễ dàng, không gò bó, cho phép người họa sỹ ấy được làm mới liên tục. Có người cho rằng một số bức tranh như tàn tích của một thời đã mất, có người lại gắn chúng với những khung cảnh và sinh vật mà mình đã biết. Thời gian gần đây, đối tượng và không gian mà Trinh vẽ trong Vùng Sống mang nhiều thay đổi. Tạo hình và tính cách trở nên rõ rệt, nhiều chi tiết được vẽ trong một bảng màu cũng hiện đại hơn. Vùng Sống dường như đang sinh sôi nảy nở, đang phân tách, đang phát triển…trong tầng tầng lớp lớp những dòng chảy sáng tạo của Nguyễn Văn Trinh. 

Trinh có thời gian hơn 10 năm thực hành hội họa trên chất liệu lụa, nên tranh lụa là thế mạnh đối với người họa sỹ này. Triển lãm “Nghệ thuật thì dài, thời gian thì chóng qua” chọn trưng bày nghệ thuật của Trinh sáng tác cả trên chất liệu lụa và giấy Giang (một loại giấy tự nhiên làm từ cây Giang của đồng bào dân tộc Mông). Ở những bức tranh lụa mới nhất, Nguyễn Văn Trinh áp dụng các kỹ thuật vẽ nhuộm lụa sâu truyền thống cùng với lối vẽ nổi hạt màu, cho một hiệu ứng bề mặt đáng chú ý.

Trên con đường khám phá nghệ thuật hội họa, cái khó của một họa sỹ luôn là định hình được phong cách riêng, tìm được một chủ đề đặc biệt và phát triển tốt hơn trên chất liệu mà người họa sỹ chọn sử dụng. Nguyễn Văn Trinh là họa sỹ trẻ kết hợp được cả ba yếu tố đó. Và có chăng, điều tuyệt vời xảy ra là khi sự sáng tạo của họa sỹ có thể kết nối được với trải nghiệm tinh thần của người xem.

Xin giới thiệu những sáng tác mới nhất trong bộ tranh “Vùng Sống” của họa sỹ Nguyễn Văn Trinh. 

-

"The Biosphere" and the journey of art exploration of the artist Nguyễn Văn Trinh.

The paintings in the "Biosphere" series by artist Nguyễn Văn Trinh began in 2017. The artist shares that to create a piece, time, ideas, emotions, and materials that are essential in the creation process.

In the 2017 "Biosphere" series, Nguyễn Văn Trinh painted the initial pieces by transforming the biosphere from his imagination into the physical realm. It is a multidimensional world floating without boundaries, abundant with countless organisms. Originally, these organisms had primitive and untouched colors. Trinh unveils that the world we live in is gradually being destroyed, and society is densely constructed, while he can create a Biosphere - a world with natural and untouched powers, in other words, like a paradise of the artist‘ design.

When painting the Biosphere, Trinh connects with his true emotions to lead the visual creativity, effortlessly, without constraints, allowing him to constantly renew himself. Some people imagine that these paintings are remnants of a lost era, while others associate them with landscapes and creatures they are familiar with. Recently, the subjects and spaces that Trinh depicts in the Biosphere have undergone many changes; the forms and characters become more distinct, with many details painted in a more modern palette. The Biosphere seems to be flourishing, expanding, and evolving in layers upon layers of creative flows by Nguyễn Văn Trinh.

Trinh has over 10 years of experience practicing silk painting, transforming the skill into his strength. The exhibition "Art is Long, Time is Fleeting" showcases Trinh’s works on silk and Giang paper (a type of natural paper made from the Giang tree by the Mong ethnic people). In his latest silk series, Nguyễn Văn Trinh employs traditional silk dyeing techniques along with a stippling painting style, resulting in a notable surface effect.

On the exploring journey of fine art, it’s always a challenge for an artist to shape their style, find a unique theme, and develop it further on the chosen medium. Nguyễn Văn Trinh is a young artist who has managed to combine all three elements. Perhaps, the wonderful thing happens when the creativity of the artist can connect with the spiritual experience of the viewer.

We proudly introduce the latest Biosphere series of artist Nguyen Van Trinh. 


Quay lại | Back

Vùng sống lụa 8 - Biosphere Silk 8
Lụa - Silk
160x600 cm
2019
Vùng sống lụa 3 - Biosphere Silk 3
Lụa - Silk
80x160 cm
2023
Vùng sống lụa 2 - Biosphere Silk 2
Lụa - Silk
100x200 cm
2023
Vùng sống lụa 4 - Biosphere Silk 4
Lụa - Silk
80x160 cm
2023
Vùng sống lụa 7 - Biosphere Silk 7
Lụa - Silk
100x200 cm
2023
Vùng sống lụa 5 - Biosphere Silk 5
Lụa - Silk
100x120 cm
2023
Vùng sống lụa 6 - Biosphere Silk 6
Lụa - Silk
135x104 cm
2023
Vùng sống lụa 1 - Biosphere Silk 1
Lụa - Silk
152x268 cm
2023
Cây săn mồi - Carnivorous Plant
Giấy giang - Giang Paper
68x81 cm
2020
Săn chim lửa - Flaming Bird Hunting
Giấy giang - Giang Paper
 68x82 cm
2020
Loài hoa đêm - Nocturnal Bloom
Giấy giang - Giang Paper
60x80 cm
2020
Vùng sống loài săn mồi 1 - Biosphere Predator 1
Giấy giang - Giang Paper
60x48 cm
2020
Vùng sống loài săn mồi 2 - Biosphere Predator 2
Giấy giang - Giang Paper
56x50 cm
2021
Vùng sống cõi - Biosphere
Giấy giang - Giang Paper
152x266 cm
2023
Vùng sống ẩn náu - Hidden Sanctuary
Giấy giang - Giang Paper
120x160 cm
2020
Loài bóng tối - Night Creature
Giấy giang - Giang Paper
105x60 cm
2020
Vùng sống giấy giang 8 - Biosphere Giang paper 8
Giấy giang - Giang Paper
120x80 cm
2020
Vùng sống giấy giang 4 - Biosphere Giang paper 4
Giấy giang - Giang Paper
120x80 cm
2023
Vùng sống giấy giang 7 - Biosphere Giang paper 7
Giấy giang - Giang Paper
120x80 cm
2023
Vùng sống giấy giang 1 - Biosphere Giang pape 1
Giấy giang - Giang Paper
120x80 cm
2023
Vùng sống giấy giang 5 - Biosphere Giang paper 5
Giấy giang - Giang Paper
256x158 cm
2023
Vùng sống giấy giang 6 - Biosphere Giang paper 6
Giấy giang - Giang Paper
245x147 cm
2023
Vùng sống giấy giang 3 - Biosphere Giang paper 3
Giấy giang - Giang Paper
136x166 cm
2023
Vùng sống giấy giang 2 - Biosphere Giang paper 2
Giấy giang - Giang Paper
83x70 cm
2023
Vùng sống lụa 9 - Biosphere Silk 9
Lụa - Silk
30x40 cm
2023