Hoạ sỹ - Artist
Nguyễn Quang Trung

Họa sỹ Nguyễn Quang Trung cho rằng ngôn ngữ tạo hình của nghệ thuật có hai thuộc tính giới hạn đó là: thuộc tính siêu hình học, tức là khi người ta nhìn thấy một tạo hình, thì nhất định phải gắn nó với một đối tượng đã có; và thuộc tính thứ hai là tính truyền thông, đó là khi nghệ thuật cứ nhất định phải diễn giải cho một điều gì khác. Nghệ thuật của Nguyễn Quang Trung hướng tới vượt qua hai giới hạn đó.

Nguyễn Quang Trung tốt nghiệp thủ khoa Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 1986, nhưng ông đã dành gần 30 năm cuộc đời vẽ trong thầm lặng, không hoạt động cùng với những người trong giới nghệ thuật. Ông mải mê chú mục vào một việc duy nhất: đi tìm các biểu đạt của ngôn ngữ hội họa, thị giác. Ban đầu những bức tranh của ông còn mang tính biểu hình, càng về sau này xu hướng trừu tượng biểu hiện trên tranh của Nguyễn Quang Trung càng rõ rệt. Tranh của Nguyễn Quang Trung thể hiện các sự vận động của màu và nét, của dòng năng lượng chảy qua cơ thể người nghệ sỹ, để cho màu và nét tự có sức sống của chính mình. Ông không cố tình mô phỏng một điều gì cụ thể, mà để cho nghệ thuật của mình có khả năng tự dẫn dắt và khai mở nhận thức.

Nghệ thuật hậu hiện đại có hình thức biểu đạt trực tiếp những điều đang diễn ra, trong bối cảnh chung của thế giới khi mà các trạng thái vật lý đều dần được số hóa. Phong cách trừu tượng biểu hiện mà Nguyễn Quang Trung theo đuổi cũng cho phép phản ánh các thực tế vận động và thay đổi của xã hội. Phong cách của ông đang tự chứng minh rằng nó không hề lỗi thời, mà có thể phát triển và đi cùng với đương đại. 
 
Nhiều năm xa rời với giới nghệ thuật không làm họa sỹ Nguyễn Quang Trung mất đi sự cập nhật của mình với dòng chảy của nghệ thuật đương đại, thậm chí còn cho ông thời gian để tập trung nghiên cứu và không ngừng thực hành trên các sáng tác mới. Nguyễn Quang Trung có một số kỹ thuật đặc biệt trong thực hành nghệ thuật như “kỹ thuật nhốt sáng”, tưởng như tranh có thể lưu giữ một khoảnh khắc vừa hiện hữu, vụt qua rồi lại vừa tan biến. Ở các sáng tác mới nhất, màu sắc trong tranh hiện đại và trẻ trung; các kỹ thuật xử lý nét mỏng mềm theo lối vẽ nước trong tranh thủy mặc, nhưng cũng đan xen sự mạnh mẽ, tràn trề sức sống.

Triển lãm “Nghệ thuật thì dài, thời gian thì chóng qua” chọn lọc một số tác phẩm sáng tác trong các giai đoạn trước và các sáng tác mới nhất của họa sỹ Nguyễn Quang Trung, được trưng bày theo bộ, hy vọng có thể đem đến cho người xem tình yêu đối với nghệ thuật này.

-

Artist Nguyễn Quang Trung believes that the visual language of art has two inherent limitations: the attribute of hyperreality, meaning when people see a visual representation, they must associate it with an existing object; and the second attribute is communicative, in which art must essentially interpret something differently. Nguyễn Quang Trung's art aims to overcome these two limitations.

Nguyễn Quang Trung graduated as the top student from the Vietnam University of Fine Arts in 1986, however, he spent nearly 30 years quietly painting, not actively engaging with others in the art community. He immersed himself in a single pursuit: exploring the expressions of the language of painting, and visual perception. Initially, his paintings were more representational, but as time went on, the tendency towards abstract expressionism in Nguyễn Quang Trung's artwork became more apparent. His paintings depict the dynamics of color and brushstrokes, the flow of energy through the artist's body, allowing these elements to have their vitality. He doesn't deliberately mimic anything specific but gives his art autonomy to lead and expand perception on its own.

Postmodern art directly expresses the events in the general context of the world as physical states are gradually being digitized. Nguyễn Quang Trung’s abstract style also reflects the dynamic and evolving realities of society. His style proves that its existence is not outdated but can develop and go hand in hand with the contemporary era.

After many years absent from the art world, artist Nguyễn Quang Trung has not lost touch with the current flow of contemporary art. Instead, it has provided him with time to focus on researching and continuously practicing new artworks. Nguyễn Quang Trung employs some special techniques in his artistic practice, such as the "light capture technique," which highlights the fleeting moments. In his latest works, the colors are modernized and youthful, with techniques that handle delicate brushstrokes reminiscent of watercolor painting, yet also interwoven with strength and vitality.

The exhibition "Art is Long, Time is Fleeting" carefully selects artworks from the early and late periods of artist Nguyễn Quang Trung's career, displayed in series, aiming to evoke a passion for art in viewers.


Quay lại | Back

Huyền Ảo - Enigmatic
acrylic
100x150cm
2022
Hiện Hữu - Exist
acrylic
95.5 x 151cm
2022
Bí mật - Secret
sơn dầu - oil
80x120cm
2013
Mưa - Rain
sơn dầu - oil
80x120cm
2011
Tái diễn - Recur
sơn dầu - oil
70x90cm
2022
Khai Thị - Debut
sơn dầu - oil
70x90cm
2011
Nới rộng - Loosen
sơn dầu - oil
70x90cm
2011
Mấu Chốt - Focal
sơn dầu - oil
70x90cm
2021
Nguồn Sáng - Light Source
sơn dầu - oil
70x90cm
2011
Cẩn Ghép - Synergizing
sơn dầu - oil
100x120cm
2019
Tương tác - Interact
sơn dầu - oil
100x120cm
2020
Bụi cây và biển - The Grove and the Sea
sơn dầu - oil
100x120cm
2020
Rung động - Moving
sơn dầu - oil
100x120cm
2020
Tương Thông - In Sync
sơn dầu - oil
100x120cm
2016
Cẩn Ghép - Synergizing
sơn dầu - oil
100x120cm
2019
Tương Giao - Diplomatic 
sơn dầu - oil
70x90cm
2021
Đồi - Hills
sơn dầu - oil
120x140cm
2015
Trong thụ động - Passive
sơn dầu - oil
70x90cm
2022
Nảy Nở - Fourishing
sơn dầu - oil
80x100 cm
2023
Đồng Hướng - Congruent
sơn dầu - oil
102x150 cm
2020
Lằn Ranh - Border
sơn dầu - oil
80x100 cm
2023
Hòa Trộn - Fused
sơn dầu - oil
110x150cm
2022
Miền cát - Dune
sơn dầu - oil
140x120cm
2018
Chiều - Afternoon
sơn dầu - oil
100x150cm
2021
Nếp Gấp - Crease
sơn dầu - oil
100x150cm
2022
Hòa Trộn - Fused
sơn dầu - oil
110x150cm
2022
Giao Thoa - interference
sơn dầu - oil
80x120cm
2009
Nhập Cuộc - Engage
acrylic
95x150cm
2022
Trở Thành - Becoming
sơn dầu - oil
80x120cm
2011
Mỏng - Thin
acrylic
79,5x150cm
2021
Vang - Resonate
acrylic
98x150cm
2021
Vĩ Thanh - Épilogue
acrylic
80x60cm
2012
Tâm Sự - Confide
sơn dầu - oil
80x120cm
1995
Ngập mặn - saline intrusion
sơn dầu - oil
80x120cm
2013
Khởi sự - Commence 
sơn dầu - oil
100x120cm
2020
Tái Sinh - Reborn
sơn dầu - oil
100x120cm
2018
Về Khắp Nơi - Everywhere
sơn dầu - oil
80x120cm
2013
Ứng Tác - Interaction
acrylic
100x150cm
2022
Được chiếu sáng - Luminated
sơn dầu - oil
95x110cm
2013
Giao Nhau - Intersect
sơn dầu - oil
100x120cm
2018