Hoạ sỹ Đặng Tiến

Họa sĩ Đặng Tiến có sức sáng tác mạnh mẽ. Ông đi nhiều, vẽ nhiều tranh phong cảnh, tĩnh vật và nhân vật người. Một điểm chung ở tranh Đặng Tiến là người xem không khó để nhận thấy cái chất mĩ cảm khá riêng và tinh tế, xuyên suốt các sáng tác của ông. Với tranh phong cảnh, chất riêng ấy thể hiện rõ nét hơn cả ở màu sắc xa vắng, những bờ bãi và bóng hình khó nắm bắt nhưng đầy rung cảm. Các đối tượng ông chọn hoàn toàn hiện thực và giản dị nhưng đều được giản lược, khái quát hóa hình khối. Phong cảnh hiện thực được thâu tóm dồn nén vào bề mặt vật lý để tạo nên hiện thực - ấn tượng của Đăng Tiến. Tranh chân dung của Đặng Tiến có nhiều biến đổi. Những nhân vật thời kỳ đầu trong tranh mang tính xã hội - văn học. Giai đoạn sau ông vẽ người hiện thực rồi ngày càng trở nên khái quát chú trọng nét mảng giản lược, biểu đạt khúc chiết, mang đến chiều sâu tâm lý tinh tế hơn. Xem tranh Đặng Tiến, có một cảm giác dễ chịu có lẽ bởi chất mĩ cảm và hiện thực vẫn được trân trọng, nhưng cũng không dễ gì lướt qua.

Painter Dang Tien has a vigorous artistic spirit. He travels a lot but always finds the opportunity to paint many landscapes, still lifes, and human figures. His unique, subtle aesthetic is rather approachable and consistent throughout his works. This is even more apparent in his solidarity-inducing landscapes, seasides, and the elusive yet emotionally invoking banks and figures. Aiming for simple, realistic objects, the artist minimized and generalized shapes and silhouettes. Specifically, the landscapes are compressed onto a physical surface, forming the impressionistic reality of Dang Tien. Besides, his portraits are transformative, with the aristocracy-embodied subjects. In his later stages, he painted realism, yet vague, emphasizing simplicity, and refined expression, bringing a more subtle cerebral depth. Dang Tien’s paintings invoke a pleasing sensation via the artist’s appreciation of the sceneries and the mesmerizing aesthetic.



Tự hoạ - Self Portrait 
2023
90x75 cm
Sơn dầu - Oil painting
Nude 
2023
70x80 cm
Sơn dầu - Oil painting
Kỷ niệm cũ - Past Memory
2023
120x90 cm
Sơn dầu - Oil painting

XEM THÊM
HOẠ SỸ KHÁC

Tiểu sử hoạ sỹ - Profile artist

Họa sĩ Đặng Tiến sinh năm 1963 tại Hải-Phòng, sống và sáng tác tại Hải Phòng. Ông là hội viên hội Mỹ thuật Việt Nam, hội viên hội Nhà báo Việt Nam, hội viên hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng.

Các giải thưởng mỹ thuật: 

- Giải C - Giải thưởng Hoa-phượng-đỏ năm 1990
- Giải B - Giải thưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm năm 1996
- Giải B - Triển lãm mỹ thuật khu vực II 1996
- Tặng thưởng, Triển lãm mỹ thuật khu vực II 1997
- Tặng thưởng, Triển lãm mỹ thuật khu vực II 2008
- Giải B - Triển lãm Mỹ thuật khu vực II 2016
- Giải C - Triển lãm Mỹ thuật khu vực II 2017
- Giải C - Triển lãm Mỹ thuật khu vực II 2018
- Giải C - Cuộc thi sáng tác VHNT “Hải-Phòng khát vọng vươn lên” 2019
- Giải C - Triển lãm Mỹ thuật khu vực II, 2021

Triển lãm cá nhân:

- Triển lãm Tranh Đặng Tiến tại Nhà Triển lãm 16- Ngô Quyền- Hà-Nội năm 1998
- Triển lãm cá nhân "Tôi và thời gian" tại Eight Gallery, 8A Phùng Khắc Khoan, Q.1 - TP. HCM 2017

Một số triển lãm chung tiêu biểu:
- Triển lãm ba họa sỹ Quang Ngọc- Đặng Tiến- Trần Quang Huân tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt-Tiệp, Hải-Phòng năm 1990
- Triển lãm mỹ thuật toàn quốc 1990, 1995, 2010, 2020 
- Triển lãm Hội họa Đặng Tiến & Nguyễn Xuân Khánh tại Trung tâm Giới thiệu và Trao đổi nghệ thuật, 43 Tràng Tiền, Hà Nội 1992
- Triển lãm cùng các họa sĩ Hà Nội tại Trung Trung tâm Giới thiệu và Trao đổi nghệ thuật, 43 Tràng-Tiền, Hà-Nội 1996
- Triển lãm hai họa sỹ Đặng Tiến & Trần Quang Huân “Mười năm thứ nhất” tại Hải-Phòng năm 1996
- Triển lãm Tranh Nguyễn Hà & Đặng Tiến tại Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật Hải-Phòng năm 2008
- Triển lãm Mỹ thuật "Hôm nay & Mãi mãi" tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt-Nam, Hà-Nội 2014
- Triển lãm Mỹ thuật "Tam-Bạc - phố và sông" và "Hải-Phòng - Thành phố của tôi" tại Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật Hải-Phòng 2015
- Triển lãm "Phía biển" tại Blue Gallery, Hà-Nội 2018
- Triển lãm “Tranh trên giấy” tại Văn-Cao Art Gallery, Hải-Phòng 2019
- Triển lãm mỹ thuật Việt-Nam- Hàn-Quốc tại Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật Hải-Phòng năm 2017, 2018 và tại Trung Trung tâm Văn hóa và Nghệ thuật Ulsan (Hàn-Quốc) 2019
- Tham gia Art Workshop Hat Yai international Camp 2019 tại Songkla, Thailand
- Triển lãm tranh tại PSU Art Gallery Songkla, Thailand 2019
- Tham gia Art Workshop Hanoi Art Connecting 2019, 2023
- Tham gia Triển lãm mỹ thuật giao lưu Gwangju (Hàn-Quốc)- Hải-Phòng (Việt-Nam) 2021 tại Trung tâm Nghệ thuật châu Á (Gwangju, Hàn-Quốc).



Painter Dang Tien (1963) was born, raised, and perfected his craft in Hai Phong. He’s also a member of the Vietnam Fine Arts Association and the Hai Phong Association of Art and Culture. 

Fine Arts Awards:
- 3rd Prize - 1990 Crimson Royal Poinciana Award
- 2nd Prize - 1996 Nguyen Binh Khiem Award
- 2nd Prize - 1996 Region II Fine Arts Exhibition
- Award from 1997 Region II Fine Arts Exhibition
- Award from 2008 Region II Fine Arts Exhibition
- 2nd Prize - 2016 Region II Fine Arts Exhibition
- 3rd Prize - 2017 Region II Fine Arts Exhibition 
- 3rd Prize - 2018 Region II Fine Arts Exhibition
- 3rd Prize - 2019 Arts and Culture Composing Competition “Hai Phong - Aspired to Ascend”
- 3rd Prize - 2021 Region II Fine Arts Exhibition

Solo Exhibitions:
- 1998 Exhibition of Dang Tien’s Paintings at Exhibition House - 16 Ngo Quyen St, Hanoi.
- 2017 “Time and I” solo exhibition at Eight Gallery, 8A Phung Khac Khoan St., District 1, HCM City

Prominent Group Exhibitions:
- 1990 Exhibition of three artists, Quang Ngoc - Dang Tien - Tran Quang Huan, at the Vietnam-Czechoslovakia Friendship Cultural Palace, Hai Phong City.
- Featured in the National Fine Arts Exhibition in 1990, 1195, 2010, and 2020.
- 1992 Dang Tien & Nguyen Xuan Khanh Art Exhibition at the Center for Art Introduction and Exchange, 43 Trang Tien, Hanoi City.
- 1996 Exhibition with Hanoi artists at the Center for Art Introduction and Exchange, 43 Trang Tien St, Hanoi City
- 1996 Dang Tien & Tran Quang Huan exhibition “The First Ten Years" in Hai Phong City
- 2008 Nguyen Ha & Dang Tien painting exhibition at Hai Phong Center for Exhibition and Fine Arts
- 2014 "Today & Forever" art exhibition at Vietnam National Fine Arts Museum, Hanoi City 
- 2015 Exhibition “Tam Bac - Streets and River” and “Hai Phong - My City”
- 2018 Exhibition “Seasides” at Blue Gallery, Hanoi City
- 2019 Exhibition “Painting on paper" at Van Cao Art Gallery, Hai Phong
- Vietnamese-Korean Fine Arts Exhibition at Haiphong Exhibition and Fine Arts Center in 2017, 2018 and at Ulsan Arts and Culture Center (Korea) in 2019
- Participated in the 2019 Art Workshop Hat Yai International Camp at Songkhla, Thailand
- Exhibition at PSU Art Gallery, Songkhla, Thailand in 2019
- Participated in the 2019 Art Workshop Hanoi Art Connecting
- Participated in the Gwangju (Korea)- Hai Phong (Vietnam) Exchange Art Exhibition 2021 at the Asian Art Center (Gwangju, Korea).